رتبه چهارم جهانی ایران در نگهداری از میکروارگانیسم‌های آرکیایی

http://www.callforpapers.ir/گزارشات منتشر شده توسط فدراسیون جهانی کلکسیونهای کشت (WFCC) نشان می‌دهد: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با نگهداری بیش از 220 سویه آرکیایی که عمده آنها از جدایه‌های بومی ایران هستند پس از کشورهای اسپانیا، آلمان و ژاپن در مقام چهارم جهان و دوم آسیا قرار دارد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، با اعلام این خبر اظهار کرد: فدراسیون جهانی کلکسیونهای قابل کشت با هدف ترویج و حمایت از تأسیس کلکسیون‌های میکروبی و خدمات مرتبط به آنها تأسیس شده است و همواره می‌کوشد تا راه اندازی شبکه اطلاعاتی بین کلکسیونها و کاربران این مجموعه‌ها را تسهیل کند و سطح دسترسی کاربران را به اطلاعات کلکسیونهای میکروارگانیسمی قوت بخشد.

وی افزود: این فدراسیون دارای هیات اجرایی و متشکل از کمیته‌هایی است که در حوزه های تنوع زیستی، آموزش، ارزیابی خطر کلکسیونها، ثبت اختراع، مقررات پستی، قرنطینه و ایمنی فعالیت می‌کند. همچنین این فدراسیون، یک پایگاه داده بین‌المللی موسوم به مرکز اطلاعات جهانی میکروارگانیسمها یا WDCM را در بر دارد که اطلاعات نزدیک به 476 کلکسیون میکروبی از 62 کشور جهان، از قبیل داده‌های سازمانی، مدیریتی، خدماتی و توانایی‌های علمی کلکسیون‌ها را در خود ثبت کرده است. این پایگاه اطلاعاتی که هم اکنون در انستیتو ملی ژنتیک ژاپن نگهداری می‌شود، منبع اطلاعاتی مهمی را برای تمامی فعالیتهای میکروبیولوژیک فراهم آورده است و همچنین به عنوان یک هسته متمرکز برای فعالیتهای اطلاعاتی میان اعضای WFCC عمل می‌کند.

فاضلی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار منتشر شده در سایت رسمی WFCC، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جزء چهار کشور نخست جهان است که بیشترین تعداد آرکی را نگهداری کرده است. با این فرض که آرکی‌ها حلقه مفقوده و رابط بین پروکاریوتهای قدیمی و یوکاریوتها هستند؛ این موجودات معمولاً در شرایط سخت مانند دمای بالا، غلظت اسیدی شدید یا غلظت زیاد نمک زندگی می‌کنند که این شرایط، آرکی‌ها را به میکروارگانیسم‌های توانمند و دارای کاربردهای بیوتکنولوژیک و صنعتی تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: تاکنون سه جنس و یک گونه جدید بومی آرکی با نام‌هایHaloarchaeobius iranensis, Halovenus aranensis Halopenitus persicus, Halopenitus malekzadehii در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی شناسایی و در مجامع بین‌المللی ثبت و معرفی شده‌اند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید