برگزاری چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی – دانشگاه چمران اهواز

www.callforpapers.irچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی6 تا 8 اسفند ماه 1392 توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از اصلی ترین محور برگزاری این همایش می توان به تاکید بر کیفیت آب و مدیریت زه آب ها اشاره کرد.

از کلیه محققین، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در این همایش حداکثر تا 30 آبان ماه با توجه به اهداف و محورهای ذیل اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی همایش مراجعه نمایند.

 

محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

 

مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • شیوه‌های ارتقاء مدیریت بهره‌برداری از شبکه­‌ها

 • ارزیابی عملکرد سامانه های اجرا شده

 • نقش تشکل‌های بهره‌بردار در نگهداری از شبکه­‌ها

 • انتقال مدیریت آبیاری به بهره‌برداران

 • مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه‌ها

 • مدیریت شبکه‌ها در دوره‌های خشکسالی

ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در شبکه های آبیاری

 • نقش روش‌های آبیاری در ارتقاء بهره وری مصرف آب

 • روشهای کم آبیاری و نقش آنها در بهره ‌وری مصرف آب

 • بازنگری در برآورد نیاز آبی

 • اندازه گیری، توزیع و تحویل حجمی آب

 • مدیریت مصرف بهینه آب در شبکه‌ها

 • نقش شبکه های فرعی در ارتقاء بهره ‌وری مصرف آب

 • نقش تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی در ارتقاء بهره‌وری مصرف آب

 • روش های ارتقاء راندمان‌های آبیاری و در شبکه ها

اثرات زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی

 • ارزیابی زیست محیطی شبکه ‌های آبیاری و زهکشی

 • روش‌های پالایش زه ‌آب و استفاده از آن

 • جایگاه زهکشی کنترل شده و زهکشی زیستی در مدیریت جامع و پایدار منابع آب

 • مدیریت کنترل و دفع زه‌آب‌ها

 • نقش و اولویت زهکشی در توسعه پایدار

 • آبشویی اراضی و اصلاح خاک‌ها

 • مدیریت شبکه‌ها در شرایط محدودیت کیفی آب آبیاری

 • نقش سیستم‌های پایش کمی و کیفی آب و زه‌آب

مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • نگرش‌های نوین در روش‌ها، معیارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحی

 • جایگاه و اهمیت مزارع آزمایشی در طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • بررسی و ارزیابی انواع پوشش‌ها در زهکشی زیرزمینی

 • مطالعات رسوب، ژئوتکنیک و سازه های هیدرولیکی درشبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • نقش مطالعات اجتماعی، مشارکت مردم و مدیریت جامع بهره‌برداری در طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • بررسی تاثیر مالکیت‌ها روی آرایش شبکه‌های آبیاری و زهکشی

مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی

 • بهره‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی ساخت شبکه‌های فرعی

 • نقش مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اجرای شبکه‌های فرعی

 • ساده‌سازی در اجرای شبکه­‌های فرعی

 • ماشین‌ها، تکنولوژی و بهره‌گیری از روش‌های نوین اجرایی در شبکه‌های فرعی

 • ارزیابی روش EPC در اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی

مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • اتوماسیون در مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌ها

 • نرم‌افزارها و مدل‌های مختلف شبیه‌سازی در مدیریت شبکه‌ها

 • کاربرد RS ، GIS و فتو اسکن هوایی در آبیاری و زهکشی

 • مهندسی ارزش

 • مسائل اقتصادی و چالش‌های حقوقی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید