مدل‌سازی و تحلیل نشانگان عصبی بیماری «ام اس» در دانشگاه امیرکبیر

http://www.callforpapers.ir/پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مدل سازی مغز انسان به بررسی و تحلیل نشانگان عصبی بیماری «ام اس» پرداختند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) بهاره صفربالی، ام اس را نوعی بیماری خود ایمنی و اختلال در سیستم اعصاب مرکزی و اعصاب بینایی توصیف کرد و گفت: در این بیماری آکسون، ملین خود را از دست می‌دهد با از بین بردن غلاف چربی و پروتئین روی اعصاب در سیستم پیام رسانی بین مغز و دیگر اعضای بدن اختلال به وجود می‌آید که عامل اصلی بروز علایم بیماری است و می تواند هر عضوی را دربدن در گیر کند.

وی با بیان اینکه اختلال در سیستم پیام رسانی موجب فعالیت نا به جای آکسون می‌شود، اظهار داشت: از این رو آکسون‌ها الگوهای غیر خطی از خود نشان می‌دهند و در پی این رفتارها، نشانگانی در فرد ظاهر می‌شود.

صفربالی، خستگی، اختلالات شناختی و اختلالات بینایی از از جمله نشانگان مهم این بیماری نام برد و ادامه داد: به منظور ارائه روشی برای درمان و تحلیل بهتر این بیماری پروژه تحقیقاتی در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل نشانگان عصبی بیماری MS بر پایه مدل سازی الکتریکی» انجام شد.

 

وی با بیان اینکه در این پروژه تحقیقاتی اقدام به مدل سازی مغز شد، در این باره توضیح داد: برای این منظور از شبکه های نورونی به منظور مدل سازی استفاده شده است.

مجری طرح با بیان اینکه این شبکه اتصالات ساختاری و عملکردی مغز و نحوه قرار گیری نورون‌ها است، ادامه داد: در این شبکه مدل نورون‌ها نماینده نواحی قشری و زیر قشری درگیر در بیماری MS است که شامل نواحی بینایی، زبان و حسی- حرکتی و دیفالت مد می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدل سازی متوجه شدیم که با خراب شدن نورون‌های هر بخش، نواحی مختلف تغییر کرد.

این محقق یادآور شد: نتایجی که از این تحقیقات به دست آمد نشان داد که تغییرات سنکرونی در هر ناحیه منجر به اختلال در انتقال اطلاعات از طریق سیستم عصبی خواهد شد.

صفربالی با بیان اینکه این مدل سازی محققان را در ارائه روش بهینه درمانی یاری خواهد کرد، یادآور شد: از طریق این روش می‌توان تشخیص داد که اثرات تحریکی در کدام بخش منجر به سنکرونی و بهبود وضعیت بیمار می‌شود.

این پروژه با راهنمایی دکتر غریب زاده و دکتر توحیدخواه انجام شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید