کتاب اعضای هیات علمی واحد علوم وتحقیقات توسط انتشارات «لامبرت» آلمان منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «طراحی نانوحسگرزیستی جهت تشخیص اگزوتوکسین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس» به تالیف اعضای هیات علمی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی توسط انتشارات لامبرت کشور آلمان به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کتاب شامل 6 فصل است که در فصل اول آن به شرح مسمومیتها و آمارهای اعلام شده از CDC، در فصل دوم به کلیات سنسورها بویژه سنسورهای پتانسیومتریک و نحوه طراحی و تنظیم آن، در فصل سوم به چگونگی شبیه سازی سنسور به دو روش و در فصل چهارم نتایج حساسیت و حداقل میزان تشخیص سم و همین طور بررسی‌های انجام یافته با میکروسکوپ الکترونی پرداخته شده است. در دو فصل آخر این کتاب نیز به ترتیب منابع مورد استفاده و نیز جداول و تصاویر پیوستی ذکر شده است.

این اثر توسط هشت پایگاه اطلاعات علمی همچون موربوکز و گوگل اسکولار و آمازون و چند پایگاه دیگر نمایه شده و قابل دسترسی است، این کتاب در 116 صفحه به زبان انگلیسی نگاشته شده و در حال ترجمه به دو زبان ایتالیایی و فرانسوی بوده و به قیمت 49 یورو قابل خریداری است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید