آخرین مهلت ثبت و تایید اطلاعات پروپوزال در پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

http://www.callforpapers.ir/با اعلام مرحله هشتم دریافت پژوهانه دکتری، آخرین مهلت ثبت و تایید اطلاعات پروپوزال در پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مشخص شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در مرحله هشتم طرح پژوهانه دکتری، تنها به دانشجویانی که اطلاعات و مشخصات و پیشنهاده (پروپزال) رساله آن‌ها تا 15 آبان ماه در پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت و تایید شده باشد، پژوهانه پرداخت می‌شود.

دانشجویان واجد شرایط دریافت پژوهانه باید اطلاعات و پیشنهاده (پروپزال) رساله‌ خود را در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی کشور ثبت کرده و اطلاعات آن‌ها باید تا 15 آبان ماه امسال تایید شود.

دانشجویان علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی شیوه‌نامه اجرایی طرح پژوهانه، مصوب بهمن ماه 1388، باید از تحصیل رایگان برخوردار بوده و ورودی نیمسال اول(مهر ماه) 1389 به بعد باشند و پیشنهاده (پروپوزال) رساله آنها در بازه زمانی اول مهر 1391 تا 15 بهمن 1391 دفاع و تصویب شده باشد.

بر اساس اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشجویان دکتری پژوهش محور و رشته‌های تخصصی دامپزشکی در صورت داشتن شرایط لازم، با توجه به بخشنامه‌های مربوط به دانشجویان پژوهش محور و رشته‌های تخصصی دامپزشکی با هماهنگی کارشناس طرح پژوهانه وزارت علوم، جداگانه ارسال می‌شود. به اطلاعات دانشجویانی که پس از تاریخ 15 آبان ماه ثبت و تایید شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید