فراخوان اولین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری

http://www.callforpapers.ir/فراخوان اولین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری، 18 آذرماه 1392 توسط سازمان ملی بهره وری ایران در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این جشنواره با موضوع مدیریت در محورهای زیر برگزار می شود:

تجربیات و راهبردهای موفق داخلی و خارجی در حوزه بهره وری
فرصت ها و چالشهای پیش روی ارتقای بهره وری در سطح کلان و بخش های مختلف اقتصادی
الزامات نظام مدیریت کارآمد و موثر در ارتقای بهره وری
عوامل موثر بر ارتقای بهره وری بخش عمومی و آثار آن
عوامل موثر بر ارتقای بهره وری بنگاه های اقتصادی و آثار آن
سیاستهای کلان موثر در ارتقای بهره وری
نقش بهبود محیط کسب و کار و سهولت قوانین و مقررات در ارتقای بهره وری
اندازه گیری بهره وری
و سایر موضوعات مرتبط با ارتقای بهره وری
محورهای پژوهشی:
بهره وری و اقتصاد مقاومتی
بهره وری و حماسه اقتصادی
بهره وری و الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی
بهره وری و تحریم
بهره وری و درآمدهای نفتی
بهره وری و اصلاح نظام مالیاتی
بهره وری و سیاستهای پولی و مالی
بهره وری و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
بهره وری و هدفمند سازی یارانه ها
بهره وری و حقوق و دستمزد
بهره وری و کیفیت زندگی بهره وری و توسعه پایدار
بهره وری و فناوری اطلاعات
بهره وری و فرهنگ عمومی
بهره وری در بنگاههای صنعتی
بهره وری و انرژی
بهره وری و مدیریت دانش
بهره وری و گردشگری
بهره وری وکارآفرینی
بهره وری و نظارت و ارزشیابی
بهره وری و سیاست های تشویقی و حمایتی
و سایر محورهای مرتبط  

تلفن تماس با دبیرخانه: 77656839
آدرس سایت: Nipo.spac.ir
آدرس ایمیل: nipo.research@mporg.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید