مشاهده و دسترسی به کلیه مقالات کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی در مرجع دانش

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات  کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی24  مرداد ماه 1392  توسط شرکت توسعه محور پدیده و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ساری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 77عنوان مقاله تخصصی شامل 843 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
بهبودرفتارنوساني جعبه دنده به كمك چرخ طياردوجرمي
 پيش بيني زمان بازداري براي باقيمانده آفت كش هادرزمينه هاي زراعي با استفاده ازروش رگرسيون خطي چندگانه و روش ماشين بردارپشتيبان
 اتوماسيون صنعتي و نقش آن درتوانمندسازي صنايع توليدي
 شبكه ملي دانشجو
 بررسي تغييرات انتقال حرارت يك صفحه تخت داراي مانع و گودي مستطيلي
 تأثير موانع و گودي هاي مستطيلي روي يك صفحه تخت بر انتقال حرارت آن
 كاربرد ژئوگريد و ژئوممبران در تسليح و افزايش ارتفاع سد خاكي تحت شرايط زلزله
 تخصيص منابع دررايانش ابري با ارزش گذاري سرويس ها
 رفتار ديناميكي غير خطي قابهاي فولادي با مهاربند زانويي تحت تأثير زلزله هاي نزديك گسل
 اثر نانو رس بر مقاومت خمشي چوب پلاستيك ساخته شده با صنوبر پلي پروپيلن
 بررسي رابطه بين سرمايه فكري و بازارگرايي (مطالعه موردي :گروه شركت هاي آژند
 ارائه مدل فازي احتمالي براي انتخاب پرتفوليوي كارا
 مصالحه بين سود تامين كننده و هزينه مصرف كننده درمديريت انرژي
 استخرهاي خورشيدي و نحوه عملكرد آنها
 بازيافتاتلافات حرارتي با استفاده از مواد تغييرفازدهنده در مبدلهاي حرارتي
 بررسي استفاده از رايانش ابري در آموزش مدارس مزايا، چالشها
 نقش مديريت دانش دربهينه سازي مدلهاي كسب و كارالكترونيك
 كاربرد ژئوسنتتيك ها در تسليح و افزايش ارتفاع سد خاكي
 معماري مدل رانه رهيافت نوين درمهندسي نرم افزار
 بررسي رابطه ارتقاء بهره وري كاركنان با بكار بستن اصول مديريت كيفيت فراگيرTQM) و ارزيابي عملكرد در سازمان
 نقش كليدي TTM درغلبه بررقيبان جهت شكاربازار
 بورات ها، كندسوزكننده هاي دوستدارمحيط زيست
 كندسوز كردن چوب، روشي جهت افزايش مقاومت به آتش
 مشكلات توسعه تكنولوژي راديوشناسه و ارائه راه حل
 نقش سيستمهاي نوين ساخت درموفقيت اقتصادي هتل
 ارائه مدلي براي انتخاب تامين كننده به مراه چارچوبي جهت پياده سازي درمحيطهاي هوشمند چندعاملي
 بررسي افزايش مقاومت چوب دربرابر آتش
 بررسي اثربورات ها جهت كندسوز كردن چوب
 آموزش هوشمندانه و هوش جمعي
 ارائه راهكار قانوني جديد براي رفع مشكلات قراردادهاي نوين B.O.T
 تغييرات رنگ كامپوزيت سرشاخه پسته /پلي پروپيلن/نانواكسيدمس هوازده شده
 بررسي هوازدگي پوضصها بر چوب صنوبر تيمار ضده با نانواكسيد مس
 بررسي اثر تيمار با نانو اكسيد مس بر رنگ پذيري چوب صنوبر
 بررسي اثرات زمان و دماي هيدروليزاسيدي برويژگيهاي نانوكريستال سلولز
 بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در جوشكاري آستيني لوله ها
 كاربرد پردازش شبكه اي در مهندسي برق
 مقايسه عملكرد سيستم تعليق هوشمند MR با سيستم تعليق هيدروليك در صنعت خودروسازي
 بررسي و مطالعه خواص سيال هوشمند الكترومگنورايد EMR شامل نانوذرات CuPc-Fe3O4
 ارائه طرح اختلاط نوين براي كلاهك گذاري نمونه هاي استوانه ايCapping
 بررسي و مقايسه نرم افزارهاي كد باز و كد بسته در محاسبات ابري
 بررسي اصلاح پذيري دو گونه راش ونراد
 بررسي و تحليل انواع معيارهاي پيچيدگي نرم افزار و طبقهبندي آنها
 بكارگيري امواج هدايت شده مافوق صوت جهت تشخيص خواص مواد
 اثرپيش تيمارجوشاندن و خشك كردن برجذب آب فراورده چوب پلاستيك ساخته شده ازصنوبر پلي پروپيلن تيمار شده با ذرات نانورس
 تحليل اجزاء محدود فرآيند اكستروژن هيدرواستاتيك براي فلز آلومينيوم
 تكنولوژي توليد ايزوتوپهاي ليتيم به روش الكتروليز آمالگام
 بررسي نيروي ماشينكاري اينكونل 738
 پشتيباني از مديريت زنجيره تأمين مقاوم با روش نوآوري TRIZ
 بررسي اثرات كاهش طول تسليم شونده درعملكرد مهاربندهاي كمانش ناپذير
 طراحي و ساخت تونلزن تمام مقطع براي ريزتونلهاي شهري
 بررسي كاربرد نانومواد بر رنگ پذيري چوب
 ساخت نانو سيال MR و مطالعه آزمايشگاهي پارامتر پايداري براي توسعه صنعت خودروسازي
 بررسي و بهبود الگوريتم مسيريابي چندپخشي درشبكه روي تراشه NOC
 بررسي افزايش سختي جانبي سازه هاي قاب – ديواردرساختمانهاي بلندتحت اثرنيروي زلزله
 بررسي كاهش تغيير مكان سازه هاي قاب – ديواردرساختمان هاي بلندتحت اثرنيروي زلزله
 امنيت پايگاه داده و رمزنگاري
 نانوساختارآلياژAl5051 بدست آمده ازفرايند فشارش زاويه اي دركانالهاي هم مقطع ECAP وبررسي ريزساختاروخواص مكانيكي آن
 سامانه حمل و نقل قطار هوايي تندرو (PRT):سامانه توسعه پايستار
 سامانه حمل و نقل قطارسبك شهري (LRT): سامانه توسعه پايستار
 مدلسازي و مقايسه سيستم قلبي عروقي در حالت نرمال و تنبلي بطن چپ به همراه كاشت اسيست ديوايس در بطن چپ
 بررسي فناوريهاي نوين درارائه خدمات شهروندي با تاكيد بردولت همراه
 بررسي رفتارهاي ارتعاشي سازه هاي فولادي تحت مهاربنذي هاي مختلف
 مقاومت لرزه اي در قاب هاي بادبندي ساختمان هاي فولادي
 شبيه سازي جريان گذرا درخطوط لوله گاز طبيعي
 طراحي بهينه پارتويي مكانيزم جنوا با سرعت ورودي متغير
 بررسي اثرات پارامترهاي طراحي خطوط لوله برجريان ناپاياي گاز طبيعي
 بررسي مدلهاي بلوغ بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمانها
 بهينه سازي فشار شبكه هاي ثقلي آبرساني شهري موجود با الگوريتم مورچگان
 ايجاد اتصالات سراميك فلز موجود در لامپهاي ماكروويو با فيلرAg-Cu-Sn-Zr
 مطالعه عددي و تجربي خمش ورقهاي فلزي مشبك با استفاده از ليزر
 كاربرد ژئوگريد در تسليح و افزايش ارتفاع سد خاكي
 ارزيابي و مقايسه تطبيقي انرژي مصرفي در سازه هاي فلزي و بتني
 Seismic Performance Assessment of a Concrete Gravity Dam using Static Pushover Analysis
 بررسي چهار الگوريتم، براي كارآمد كردن مسيريابي در شبكه مش بي سيم
 رابطه ي بين يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني مطالعه ي موردي: شركت نوردولوله صفا ساوه
 بررسي اثرات پارامترهاي مشخصه جريان برجريان ناپاياي گاز طبيعي
 مدل سازي جريان ناپايا وتراكم پذيرگاز طبيعي درخطوط انتقال

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید