بيش از ۲۶۰ هزار پايان‌نامه در دسترس دانشگاه‌ها قرار گرفت

http://www.callforpapers.ir/همزمان با شروع سال تحصيلي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي متقاضي، به پايگاه پايان‌نامه‌هاي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران متصل شدند و تاكنون بيش از ۲۶۰ هزار پايان نامه در دسترس دانشگاه ها گذاشته شده است.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) پس از رونمايي از سايت تمام متن پايان نامه ها در نيمه دوم تيرماه ۱۳۹۲، دانشگاه‌هاي داراي تفاهم‌نامه همكاري با پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران با اعلام IP (اينترنت پروتكل) به نسخه تمام متن پايان‌نامه‌هاي موجود در گنجينه علمي ايرانيان دسترسي يافتند.

پايان نامه هاي تمام متن فقط به تقاضاي دانشگاه‌ها و روي IP هاي دانشگاه هايي كه شرايط اشتراك را پذيرفته باشند قابل دسترسي است.
پس از آن پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران،نحوه اشتراك و استفاده از تمام متن پايان نامه ها را به تمامي دانشگاه هاي امضا كننده تفاهم نامه طي نامه هايي ارايه شده است.
تاكنون، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه زنجان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه امام رضا(ع)، پژوهشگاه مواد و انرژي و موسسه آموزش عالي رجاء IP خود را به پژوهشگاه اعلام و درخواست استفاده آزمايشي از تمام متن پايان نامه‌ها را داده‌اند.
براساس اين گزارش، از زمان رونمايي تاكنون، بيش از ۳۰ دانشگاه به مجموعه قبلي افزوده شدند كه بيشتر اين دانشگاه ها را دانشگاه هاي آزاد و پيام نور تشكيل مي دهد.
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مي‌توانند، با امضاي تفاهم‌نامه‌همكاري با پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران از نسخه تمام متن بيش از ۲۶۰ هزار پايان‌نامه در گنجينه علمي ايرانيان بهره‌مند شوند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید