انتشار نخستین فصلنامه انگلیسی زبان «ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت سلامت»

http://www.callforpapers.ir/نخستین فصلنامه انگلیسی زبان «ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت سلامت» (Patient safety and quality improvement) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، این فصلنامه که به عنوان اولین فصلنامه ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت سلامت در کشور است، در قالب هفت مقاله علمی در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار در زمینه‌های بیماری‌های کودکان، خطاهای پزشکی، بیهوشی، چشم پزشکی و مدیریت به همت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت آنلاین و چاپی منتشر شده است.

مؤلفین و نویسندگان می‌توانند مقالات تخصصی مرتبط را به پست الکترونیک PSJ@mums.ac.ir یا به نشانی اینترنتی http://psj.mums.ac.ir/ ارسال کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید