کارگاه «رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری» برگزار شد

http://www.callforpapers.ir/کارگاه «رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری»، با ارائه دکتر حسین اصغری شیوایی، محقق در حوزه فناوری نانو در ششمین نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر حسین اصغری شیوایی، محقق حوزه فناوری نانو گفت: این کارگاه آموزشی در دو بخش کارکردهای زیستی در حوزه نانو و حسگرهای زیستی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

وی افزود: در رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری ابعاد نانومتری مولکول‌های زیستی بسیار کمک می‌کند تا این دو حوزه به یکدیگر نزدیک شوند.

این محقق حوزه فناوری تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان مباحث مربوط به حسگرهای زیستی، خود سامانی مولکول‌های زیستی، غذا و محیط زیست ارائه شد.

وی با بیان اینکه در کارگاه آموزشی رویکرد نوین در حوزه نانو زیست فناوری عملکرد سامانه‌های نانومتری برای دانشجویان تشریح شد، افزود: در ادامه این کارگاه به نحوه عملکرد سامانه‌های نانومتری و کمک آنها به حوزه‌های پزشکی، غذا و کشاورزی نیز پرداخته شد.

شیوایی تاکید کرد: دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه رویکردهای نوین تحقیقات در بخش‌های آکادمی و صنعت را آموزش دیدند و بر این اساس می‌توانند جایگاه موضوعات مختلف در این حوزه را شناسایی و درک کنند.

بر اساس این گزارش، کارگاه آموزشی رویکرد نوین در حوزه نانوزیست فناوری عصر دوشنبه، 15 مهرماه با حضور 40 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد و در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید