انتشار مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در ژورنالهای بین المللی

http://www.callforpapers.ir/مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در ژورنالهای بین المللی منتشر می گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) لیست اولیه ژورنال های پشتیبان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری جهت چاپ مقالات کنفرانس به شرح زیر می باشند:

American Journal of Civil Engineering and Architecture-

Journal of Current Environmental Engineering-

Journal of Building Construction and Planning Research-

Open Journal of Civil Engineering-

(Journal of Environmental Treatment Techniques (JETT-

(Journal of Civil Engineering and Urbanism (JCEU-

شایان ذکر است کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری 27 و 28 آذر ماه 1392 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و در مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار خواهد شد، آخرین مهلت ارسال اصل مقالات نیز تا 22 مهرماه می باشد.

کسب اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید