نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها در سیویلیکا

مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها  18 تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گچساران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس ۲۹۶عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۸۳۹ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
 مدیریت و عملکرد مالی
 سرمایه فکری، دانشی پنهان به همراه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
 نقدی بر سیاست گزاریهای آموزشی در یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت نفت
 تعیین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و بررسی وضعیت فعلی و رتبه بندی آنها در شرکت نفت و گاز آغاجاری
 سنجش کیفیت خدمات شرکت بیمه دانا شعبه شیراز با استفاده از روش SERVQUAL
 رابطه بین مدیریت دانش و بهره وری نیروی کار
 شناسایی و اولویت بندی معیارهای اعطای وام با استفاده از تکنیک FUZZY AHP
 ارزیابی کیفیت خدمات بانک با استفاده از مدل سروکوال
 استفاده از روش توسعه عملکرد کیفیت (QFD) و تکنیک AHP, FUZZY AHP در بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان، مطالعه موردی: فدراسیون فوتبال ایران
 بررسی رابطه میزان سرمایه و ایجاد حباب قیمیتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه ی بین ساختار سنتی و تعارض از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی شهرستان بندر دیلم
 بررسی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی در بین کارکنان خدمات اداری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری روی بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: بانک کشاورزی ایران)
 بررسی رفتار شهروند سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 عوامل موثر دربهره وری منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت برق منطقه ای ایلام
 مدل ها و نظریه های اخلاق در سازمان و مدیریت
 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری بر کاهش سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان
 بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه های مدیریت دانش پژوهشی موردی در شعب بانک ملی اراک
 بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی در ایران
 کاربرد روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده
 مزایا و معایب اطلاعات حسابداری جهت کاربرد در اقدامات مدیریتی
 ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش
 ارزیابی و انتخاب استراتژی قرار دادی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره VIKOR با رویکرد فازی
 THE ROLE OF KAIZEN IN DEVELOPING ORGANIZATION
 تعیین توان پیش بینی فرهنگ سازمانی برای میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری های دانشگاهی
 تجاری سازی فن آوری دانشگاهها به عنوان ابزاری موثر در اقتصاد مقاومتی ،( مطالعه موردی دانشگاه آزاد گچساران)
 ارائه مدل مفهومی رابطه بین مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی
 رتبه بندی اعتباری از لحاظ توانایی پرداخت بدهیها با شیوه تحلیل پوششی داده ها بر روی سهام کارخانه های داروسازی پذیرفته شده در بورس تهران
 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی انسانی دانشگاه پیام نور مرکس دزفول
 چالش های موجود در روند خصوصی سازی باشگاه های فوتبال بر اساس مدل PEST
 مطالعه و بررسی اجرای اصول مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با رضایت شغلی -مطالعه موردی: در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 عوامل بهبود دهنده تمایل به کارآفرینی کارشناسان شهرک های صنعتی استان ایلام
 الزامات اجرایی پیاده سازی برنامه جانشین پروری در شرکت پتروشیمی فجر


 کاربرد هزینه یابی هدف در حسابداری مدیریت
 طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی متوازن در صنعت نفت و گاز ایران (مطالعه موردی شرکت بوتان گاز اهواز)
 سرمایه گذاری مخاطره پذیر، روش مناسب تأمین سرمایه مطالعه موردی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
 بررسی وضعیت اجرایی عوامل کلیدی اجرای مدیریت دانش در شرکت گاز استان ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 بررسی تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 تکامل از حسابداری سنتی به پایه دانش و چالش های پیش روی آن
 بررسی رابطه بین ه وشمند سازی مدارس و فرآیند یاددهی- یادگیری
 نقش حسابداری مدیریت در افزایش تولید ملی
 تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه بین هوشمندسازی مدارس و جونوآورانه و زیرساخت فناوری
 بررسی چگونگی ایجاد مزیت رقابتی از طریق برقراری سیستم های اطلاعات بازار در شرکت های صنعتی حاضر در قطب های صنعتی شماره ۱ و ۲ اراک
 تأثیر خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت امرسان)
 بررسی تأثیر کیفیت افشا اطلاعات بر میزان پایداری سود و اجزای آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی اهمیت آموزش سیستم های اطلاعات حسابداری در دانشگاهها دیدگاه استادان دانشگاه و شاغلان در حرفه (بررسی موردی: استان گیلان)
 بررسی روند پیاده سازی مدیریت دانش در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کهگیلویه و بویراحمد
 تأثیر دیدگاه های قرارداد کارآ و سیستم های اطلاعاتی ناکارآمد بر محافظه کاری و تصمیمات مالی مدیران و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی تأثیرعدالت سازمانی ادراک شده بر انگیزش کارکنان مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان
 تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران
 تأثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر افزایش بازده سهام آنها
 بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران)
 بازبینی مدیریت قیمت گذاری- رویکرد استراتژیک
 تأثیر معنویت اسلامی بر هویت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد واحد دماوند)
 طراحی سیستمی برای انتخاب مدیران در ادارات دولتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان تهران)
 بررسی ارتباط بین فعالیتهای شبکه تأمین با عملکرد آن در شرکتهای تولیدی شهرستان بروجرد
 مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی مدیران و کارشناسان مطالعه موردی: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران
 بررسی رابطه ی ابعاد مدیریت دانش با یادگیری سازمانی از منظر دبیران دبیرستان های شهرستان ساوه
 بررسی رابطه ی اصول هوش اخلاقی با ابعاد مدیریت دانش از منظر دبیران دبیرستان های شهرستان ساوه
 بررسی تاثیر ابعاد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
 تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بکارگیری مدیریت دانش در مدیریت درمان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان
 بررسی رابط بین تقسیم سود و نظام راهبردی شرکتها
 کیفیت خدمات در بانکداری آنلاین
 ارزش آفرینی برای مشتریان حقوقی با استقرار بانکداری رابطه ای
 بررسی تأثیر دانش مدیران در توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای
 پالایشگاه EPC بررسی و ارزیابی معیارهای وزن دهی به فعالیت های ساخت در یک پروژه گاز
 بررسی وضعیت کنترلهای داخلی بعنوان پیش زمینه ای در استقرار حاکمیت شرکتی در شرکتهای تولیدی
 تحول در ساختار سازمانی و مدیریت
 شناسایی ویژگی های نیروی انسانی دانش مدار در بیمارستان های عمومی شهر شیراز ۱۳۹۱
 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مشتری مداری برای فروشندگان محصولات دارویی
 بررسی رابطه خلاقیت و روحیه کارآفرینی دانجویان دانشگاه پیام نور
 بررسی ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران
 کیفیت سود و سیاست توزیع سود نقدی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه هوش هیجانی واثربخشی سازهانی کارکناى مناطق آموزش وپرورش سیستان وبلوچستان
 تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
 ضزورت بیمه اتکایی
 بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد بررسی: (شرکت برق منطقه ای تهران)
 تعیین پرتفویی از کاراترین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
 تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش غیر نقدی خالص بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد شر کت
 Investigating the missing elements of organizational performance improvement: a case study of mental health in Industrial organizations
 بررسی رابطه مدیریت دانش با انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 بررسی رابطه مدیریت دانش با خشنودی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 نقش کانون های تفکر در موفقیت مدیران و سازمانها
 سیاست تقسمی سود و عدم تقارن اطلاعاتی از منظر تئوری علامت دهی
 بررسی مشکلات قانونی وصول عوارض موضوع ماده ۸۷ قانون وصول برخی درآمدهای دولت در مناطق آزاد در حوزه فرودگاه
 اتوبوس های تندرو (BRT) و نقش آن در توسعه پایدار حمل و نقل شهری
 نقش توانمندسازی منابع انسانی در تحول سازمانی
 توانمندسازی کارکنان ضرورتی جهت حمایت از کسب و کار و سرمایه ایرانی
 توانمند سازی منابع انسانی تکیه گاه استراتژیک سازمان
 سنجش توان شبکه های عصبی وسری زمانی در تشریح پیش بینی برخی نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده اوراق بهادار تهران
 ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی
 بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر حرفه حسابرسی در ایران
 بررسی تأثیر نقش برنامه ریزی و کنترل پروژه و تعیین مهمترین ابزارهای آن در پروژه های نفتی (مطالعه موردی پروژه های EPDدر سرکت مناطق نفت خیز جنوب)
 بررسی تأثیر عملکرد شرکت قبل از عرضه عمومی اولیه بر افت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 مدیریت دانش منبع راهبردی سازمان
 ضرورت بکارگیری بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک با تأکید بر صنعت بانکداری
 کارآفرینی ساز مانی، از تئوری تا عمل
 بررسی تأثیر خصوصیات فردی بر رضایت شغلی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی استان کهگیلویه وبویراحمد
 مدیریت دانش و نقش آن در توسعه بهره وری سازمانی
 موانع و چالشهای فراروی بهره وری سازمانی
 استفاده از شبیه سازی برای تحلیل صرف اقتصادی تغییر تکنولوژی حمل و نمل مواد درواحد صنعتی میثاق
 مقایسه توزیع نیروی انسانی شاغل در واحدهای مختلف بیمارستان های آموزشی شیراز با استانداردهای آن در وزارت بهداشت و درمان در سه ماهه اول ۱۳۸۸
 بررسی نقش تئوری محدودیت ها و هزینه یابی بر مبنای هدف در حسابداری مدیریت
 تبیین رابطه استفاده از فناوری اطلاعات با کارآفرینی و پیشرفت شغلی از دیدگاه مدیران
 بررسی اثرات پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم تصمیم یار (DSS) در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران
 ا ثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
 تأثیر کیفیت افشاء در شفافیت گزارشگری مالی
 ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات
 ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی ریسک ورشکستگی، نابهنگاری اقلام تعهدی و جریان های وجوه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عزت نفس مدیران (مورد مطالعه: سازمانهای دولتی شهر زاهدان)
 بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی مدیران (مورد مطالعه: سازمانهای دولتی شهر زاهدان)
 بررسی عوامل مؤثر در عملکرد یک سیستم هزینه یابی مناسب (مطالعه موردی: صنعت هتلداری)
 توسعه و حل مسأله انتخاب سبد سهام توسط رویکردی بر اساس برنامه ریزی سازشی
 تبیین رابطه مدیریت دانش با کارآفرین در آموزش و پرورش
 بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک و رابطه آن با بازده غیرعادی، قیمت و منافع آتی در رکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران
 معرفی مدلهای امنیتی رایانش ابری و استراتژی های مقابله با خطرات امنیتی در صنعت رایانش ابری (CLOUD COMPUTING)
 بررسی ر ابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت مشتیان بانکی
 مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان زن و مرد دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۱
 بررسی عوامل مؤثر برانگیزش کارکنان به تفکیک رده های شغلی و تحصیلاتی (مورد کاوی: شعب بانک سپه استان اصفهان)
 بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی بر ایجاد و بهبود کسب و کارفراگیران
 بررسی ارتباط بین تعهد مدیریتی برای کیفیت خدمات و نتایج سازمانی در اداره تدارکات و امور کالا شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با عدالت سازمانی درشرکت های کوچک دراستان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۱
 به کارگیری الگوی تصمیم گیری انتروپی در شناسائی عوامل موفقیت مدیران دانش در یادگیری سازمانی با استفاده از رویکردهای دلفی فازی (مطالعه موردی: بانک های ملی غرب استان مازندران)
 پیش بینی سود حسابداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپتون چند لایه (MLP) در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی توابع پایه شعاعی (RBF)
 بررسی و تعیین تأثیر عامل مدیریتی فن آوری بر بهره وری صنایع غذایی (مورد مطالعه: کارخانجات مواد لبنی جنوب استان خوزستان)
 تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد خریدار – تامین کىىده در زنجیره تأمین
 بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر ابعاد مدیریت دانش مطالعه موردی شرکت ملی حفاری اهواز
 بررسی رابطه مدیرت زمان با سلامت سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای دولتی شهر کرمان)
 عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)
 بررسی مربوط بودن صورتهای مالی و تأثیر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی نقش استراتژی های نوآوری بر توسعه ی پایدار صنعت ساختمان ایران
 بررسی اثر خلاقیت بر رضایت شغلی: مطالعه موردی کادر اداری آموزش و پرورش شهرستان گچساران
 ایجاد بهبود در محاسبه هزینه های کیفیت با استفاده از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
 تحلیل کیفیت خدمات سازمانهای دانشی با رویکرد فازی
 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه میان رضایت ضغلی و تعهذ سازمانی با در نظر گرفتن عوامل سن وجنسیت در بین کارکنان بخش اداری دانشگاه آزاداسلامی شهرستان بروجرد
 روشی برای موازه خط مونتاژ با محدودیت زمان و فضا
 تلفیق هزینه یابی برمبنای فعالیت و مدیریت دانش در راهبرد مهنسی ارزش
 نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمانی
 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری مدیران شرکت مخابرات شهر شیراز در سال ۱۳۹۰
 مدیریت هزینه ها در شرکت های تولیدی با استفاده از هزینه یابی بر مبنای هدف
 جایگاه مذیریت دانش و پوکا یوکه در نت بهره ور فراگیر
 سیستمهای اطلاعات حسابداری
 بررسی ۶ سیگما در سیستم های تولیدی مطالعه رویکردی کارخانه سنگ صدف نما
 تولید ناب و حسابداری مدیریت
 نقش درآمد حاصل از صادرات نفت در بازارهای مالی کشورهای صادر کننده نفت
 بررسی شکاف عملکردی و استانداردهای حسابرسی حوزه ی تقلب از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات خسابرسی
 بررسی مشکلات حسابداری سنتی و راه کار اصلاحی آن براساس یافته های نوین در حسابداری REA
 بررسی ارتباط برخی مکانیزم های حاکمیت شرکت با تجدید ارائه صورت های مالی
 ارائه مدل ارزیابی عملکرد در ادارات دولتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن آنالیز تاکسونومی و رتبه بندی اصلاحی شاخص ها با استفاده از تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان تهران)
 بررسی توان متغیرهای حاکمیت شرکت و محافظه کاری در پیش بینی عملکرد مالی
 بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد اقتصادی به تفکیک نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران
 ترکیب تحلیلی و غربال سازی فازی به منظور بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین
 ضزورت استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
 بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی با فرصت های رشدو ارزش آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه فناوری اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل
 بررسی عوامل تغییر حسابرسان در ایران
 ارزیابی تأثیر مشخصه های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی
 سیستم های اطلاعات حسابداری
 پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت های مالی
 هزینه های تأمین مالی از نوع بدهی و اثرات آن بر ارزیابی عملکرد مدیریت واحد انتفاعی
 پتانسیل اخلاقی فردگرایی و عقل ابزاری در تحقیقات حسابداری
 بررسی تأثیر رشد فروش بر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 الگوها و نظریه های حسابداری مدیریت: تقسیری بر مقاله پارکر با عنوان «پژوهش های کیفی مربوط به حسابداری مدیریت: ارزیابی اقلام قابل تحویل و ارتباط»
 پیوند گمشده حسابداری و رفاه دولتها
 تأثیر انجمن حسابرسی: برداشت عمومی شرکت حسابرسی اعضای انجمن Post-sox
 تدوین استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای دانایی محور
 کارآفرینی و مدیریت دانش
 بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان برندهای داخلی مبتنی بر ارزش مصرف ( مطالعه موردی: شهر ایلام)
 مدیریت زنجیره ی تأمین سبز پایدار در صنعت خودروسازی ایران
 تبیین ارتباط میان عوامل اثر گذار بر منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم پارس)
 تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان
 تبیین ارتباط میان رهبری خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه شرکت کاوه الیاف)
 تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
 تبیین ارتباط میان اثر بخشی سازمان و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه شرکت آلومینیوم پارس)
 شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذار در حوزه های گردشگری و طبیعت گردی شهر یاسوج (پایتخت طبیعت ایران) با استفاده از تکنیک چندشاخصه AHP و مدل آماری SPSS
 بررسی رابطه بین برخی متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات نرخ تورم، تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره )با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 بازاریابی
 تعیین بهای تمام شده ی خدمات بخش آنکولوژی بیمارستان شاه ولی یزد
 شفافیت مالی از طریق گزارش معاملات تأمین مالی برون ترازنامه ای
 ارتباط عدالت سازمانی با بهره وری کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک ملت زابل و زاهدان)
 تعیین مدل شاخص رضایت مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
 مدلسازی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و اندازه گیری عوامل آگاهی، ترجیحات و دسترسی نام تجاری
 نقش مدیریت دانش در آموزش و پرورش استثنایی
 بررسی تأثیر میزان سهام مدیریتی و سرمایه گذاران نهادی بر سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارائه مدلی از سیستم JIT (تولید به هنگام) بر اساس رویکرد Pulling در برنامه ریزی عملیات تولید تجهیزات سنگین صنایع نفت و گاز
 یکچارچگی هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم ارزش افزوده اقتصادی به عنوان ابزار مهندسی مدیریت برای تولید کنندگان
 امکان سنجی انتقال دانش ضمنی: مطالعه موردی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس
 بررسی قیمت سهام عرضه های اولیه در شرکتهای جدیدالورود بورس اوراق بهادار تهران
 ارائه چهارچوبی برای تدوین و غربال استراتژی های رقابتی در سازمان با استفاده از تکنیک غربال سازی فازی
 متدولوژی تدوین استراتژیهای کیفیتی برای سازمانها با بکارگیری تجزیه و تحلیل SWOT، گسترش عملکرد کیفیت و تکنیک TOPSIS
 تأثیر جریانهای ورود سرمایه وتجارت بر توعه مالی در کشورهای در حال توسعه
 محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده
 تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
 میزان آمادگی کارکنان کارخانه های آرد شهرستان بندرعباس در مورد اجرای کایزن
 ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تأثیر آن بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: شرکت سهامی ارتباطات سیار ایران «همراه اول»
 ارتباط بین سودآوری و حق الزحمه حسابرسی
 تأثیر فن آوری اطلاعات بر سیتسم های اطلاعاتی
 هزینه یابی کیفیت
 مقایسه سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (برتفلیو) FPI
 بررسی اثرات ناشی از تغییر حسابداری از مبنای نقدی به تعهدی در صورتهای مالی شهرداری های استان فارس
 تأثیر سامانه اعتبار سنجی در پیشبرد راهبردهای مدیریت ارتباط با مشتری بانکها
 کارآفرینی نوآورانه در ابهام محیطی: تعاریف و رویکردها به تغییرات محیطی
 بررسی توانایی متغیرهای مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و اهلسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 توانمند سازی منابع انسانی چالش ها و راهکارها
 بررسی رابطه تمرکز مالکیت و میزان مالیکیت (سهامداران) نهادی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار شیراز
 ابعاد ارزش ویژه بند و تعامل کارمند- مشتری در قلمرو B2B (مطالعه موردی: شرکت پیشگامان یزد)
 An empirical aspects of Viral Advertising: Incentives to Forward Online Element
 تاثیر مدیریت دانش بر سازمان های پیشرو
 بررسی تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکر کارکنان
 دارایی مشتری و مؤلفه های آن
 اثز حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارتباط بین مدیریت سود و هزینه سرمایه
 بررسی آثار تعامل سیستم های حسابداری مدیریت و مدیریت کیفیت فرایند بر کیفیت خارجی محصول شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 مدیریت دانش بر مبنای مشارکت و همکاری
 ریشه یابی و تحلیل موانع اجرای موفق سیستم مدیریت ارتباط بامشتری
 ارزیابی عوامل مؤثربر رضایت مشتریان در تارت الکترونیک (مطالعه موردی محصولات شرکت های تولیدی استان بوشهر)
 تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه های بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
 تجزیه و تحلیل سطح ریسک در اجرای پروژه های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
 بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای فازی جهت انتخاب استراتژی رقابتی در بانک
 نقش تبانی در انتخاب مزایده
 کایزن و افزایش بهره وری در سازمان
 کایزن بهبود سیستم
 در یک کارخانه تولید ظر فهای پلاستیکی ۵S پیاده سازی تکنیک های
 استفاده کارآمد از اطلاعات کسب و کار برای برتری استراتژیک: تحلیل پوششی داده ها
 آموزش مهارتهای کارآفرینی برای کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ایران
 روشهای آموزش کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی ایران
 بررسی محرک های دارایی ارزش از نگاه مشتری و رابطه ی آن با قصد خرید (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات چی توز در شهر یزد)
 ارزیببی عملکرد مدیریت دانش با رویکرد خاکستری : مورد مطالعه سه بانک عامل مدیریت دانش
 اخلاق در حسابداری
 بررسی نقش تحقیقات رفتاری در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری
 چرایی و چگونگی حسابداری و حسابرسی در توسعه بازار سرمایه
 بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی توانایی پیش بینی عملکرد شرکت ها
 بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا TDABC و مقایسه با روش سنتی (مطالعه موردی شرکت تولید دنا صنعت یاسوج)
 مدیریت برای حسابداری و تولید ناب
 جهان بینی سرچشمه ی تفاوت ها در مدیریت اسلامی و مدیریت رایج
 به موقع بودن افشاگری های حسابداری در بازارهای بورس بین المللی
 ارائه یک مدل مفهومی جدید در خصوص بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ارزش دوره عمر مشتری (CLV)
 مدیریت دانش پارادایم حاکم بر سازمان های پیشرو
 بکارگیری برنامه ریزی آرمانی خطی (LGP) در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) برای اولویت بندی عوامل مطالعه موردی: شرکت گاز استان کرمانشاه
 تدوین استراتژی توانمندسازی کارکنان با روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی: شرکت گاز استان کرمانشاه
 استفاده از روش FTOPSIS گروهی برای اولویت بندی استراتژیها
 عوامل تأثیر گذار بر میزان فروش فروشگاههای زنجیره ای
 تولید حسابداری ناب بر اساس یافته های نوین مدیریتی
 فراگرد آینده مدیریت و منابع انسانی
 تکنولوژی صنعتی و رابطه آن با موفقیت تجاری
 بررسی راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 «افزایش کارآیی خشککن خورشیدی با تنظیم مقدار هوای تازه »
 شناسایی عوامل تأثیر گذار در موفقیت پروژه های شش سیگما در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 استفاده از Fuzzy TOPSIS, AHP برای تعیین وضعیت ماشین در تدوین برنامه بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 نقش کارآفرینی در توانمندسازی کارکنان سازمان
 سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر عملکرد تعاونی های تولیدی در استان بوشهر
 بررسی تأثیر شاخص های مالی بر بازه حقوق صاحبان سهام در صنعت خودرو
 تجارت الکترونیک
 رابطه بین سن و جنسیت با قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان
 شناسایی راهکارهای استقرار هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تاثیر تکنیکهای جدید مدیریتی در اثر بخشی اهداف تعریف شده کیفیت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 تأثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بخش بانکی
 تعیین بهای تمام شده خدمات بخش CCU بیمارسستان تأمین اجتماعی تربت حیدریه
 رابطه ی تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر بندرعباس
 تأثیر دامنه خاص نوجویی مصرف کننده بر قصد خرید محصول با نام تجاری تعمیم یافته
 برخی از مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی
 اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
 اندازه گیری کارایی و بهره وری بخش صنعت استان اصفهان با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست تحلیل پوششی داده ها
 عارضه یابی بهره وری در بیمارستان لبافی نژاد
 Study the effect of trade policies on export and import in iran
 تأثیر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه
 تأثیر رفتار مصرف کننده بر قیمت گذاری و درک قیمت (price Perception)
 مقایسه اولین قیمت مخفی در مقابل دومین قیمت مخفی
 چالشهای پروژه های فنآوری اطلاعات
 مطالعه استفاده از تئوریهای تولید ناب و شش سیگما در صنعت کولر آبی ایران
 بررسی رابطه بین کاربرد مؤلفه های مدیریت دانش توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان با خلاقیت آنان در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰
 استانداردهای افشا و گزارش گری اوراق مشتقه
 نقش نظام راهبری در ثبات مالی شرکت ها
 بررسی تأثیر مدیریت استراتژی بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی تأثیر نوآوری بر بهر ه وری کارکنان در شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان
 حداکثر سازی عملکرد نوآوری از طریق مدیریت کیفیت جامع با به کارگیری تصمیم گیری چندمعیاره
 سنجش پنج شاخص مدیریت دانش در دانشگاه (مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان)
 اثر محافظه کاری حسابداری، بازده سهام و اندازه شرکت بر زیان دهی شرکت ها
 بررسی میزان آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان فارس)
 بررسی نقش آموزش مدیران در اثر بخشی سازمانها
 بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 تبیین اثرات عوامل مؤثر بر پیدایش خوشه صنعتی، به عنوان ابزاری برای تسهیل تولید ملی؛ مطالعه موردی خوشه صنعتی ادوات کشاورزی جویبار
 بررسی انگیزه های شغلی کارکنان شهرداری شهرستان گچساران
 قوم گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن پرستی و گرایشات جهان وطنی در میان اساتید دانشگاه آزاد گچساران

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید