یافته‌های محقق ایرانی درباره پیام‌دهی الکتریکی گیاهان در زمان حمله حشرات

http://www.callforpapers.ir/یافته‌های یک محقق ایرانی نشان داد: گیاهان از سیگنال‌های الکتریکی برای انتقال پیام یا فعال کردن ژن‌های دفاعی استفاده می‌کنند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، دکتر سید علیرضا موسوی، محقق ایرانی دانشگاه لوزان سوئیس، در تحقیقات خود نشان داد: گیاهان در هنگام حمله حشرات، با تولید سیگنال الکتریکی، باعث فعال شدن ژن‌های دفاعی در قسمت‌های دیگر خود شده و برای حملات بعدی آماده می‌شوند تا خسارت را به حداقل برساند.

این محقق،‌ ضمن شناسایی ژن‌های مسؤول در سیگنال الکتریکی گیاهان، به این نتیجه دست یافت که ژن‌های یاد شده، کارکردی شبیه کانال‌های انتقال کلسیم در سیناپس‌های عصب‌ها دارند که پیام الکتریکی را از یک عصب به عصب دیگر منتقل می‌کنند و تصور می‌شود، سیستم انتقال پیام الکتریکی در گیاه، به سیستم انتقال الکتریکی در ماهیچه‎‌‎‌ها یا قلب شباهت بیشتری داشته باشد.

نتیجه این تحقیقات در مجله نیچر به چاپ رسیده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید