«فلسفه، ایدئولوژی و دروغ» به قلم استاد داوری اردکانی منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/«فلسفه، ایدئولوژی و دروغ» به قلم رییس فرهنگستان علوم منتشر شد.

کتاب «فلسفه، ایدئولوژی و دروغ» به قلم دکتر رضا داوری اردکانی در 282 صفحه و به شمارگان هزار و 100 نسخه توسط انتشارات سخن منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب «فلسفه، ایدئولوژی و دروغ» در تفسیر پایان محاوره کتاب «فلسفه، سیاست و خشونت» اثر دکتر داوری اردکانی نوشته شده است و به این جهت می‌توان آن را مجلد دوم کتاب «فلسفه سیاست و خشونت» خواند.

دکتر رضا داوری اردکانی در پایان آن محاوره در پاسخ به این پرسش که «فلسفه با یأس چه مناسبت دارد؟» نوشته است: «یأس نه، بلکه دروغ نگفتن به چشم و گوش و دل و جان».

نویسنده در ابتدای مقدمه کتاب می نویسد: «این پاسخ که قدری متشابه و مبهم است به بحران اخلاق در زمان ما و انحطاطی که جهان را به خطر انداخته است باز می گردد. پس باید در توضیح آن سعی شود».

نویسنده در بخشی از مقدمه مفصل کتاب آورده است: «این دفتر دو بخش دارد و هریک از دو بخش شاید شرح و توضیح و تفصیل مطالب بخش دیگر باشد. من آن را برای آنکه پژوهشی در راستگویی و دروغگویی باشد، ننوشته ام.»

این یادداشت‌ها با توجه به اینکه دروغ کاری بسیار عادی و شایع و همه جایی است و با این نگرانی که روابط آدمیان نمی تواند بر مبنای دروغ استوار شود، نوشته شده است و نویسنده تصریح می کند که: «مهم این است که از وخامت وضع بیگانگی و بی پناهی مردمان در جهان نیست انگار کنونی غافل نباشیم و دروغ و نفاق ناشی از این بیگانگی و بی پناهی و نیز گسیختگی پیوندها و پیمان‌ها را ناچیز نینگاریم. شاید نتوان یک جهان بشری بدون دروغ ساخت اما همیشه و پیوسته در جهان پر از دروغ هم نمی توان به سر برد. اگر دروغ را نتوان به کلی از میان برداشت لااقل نباید بگذاریم که زشتی آن از یادها برود و امری عادی و مباح تلقی شود».

نویسنده در پایان مقدمه کتاب توضیح می دهد: «لحن نوشته در بعضی جاها تلخ است، اما این تلخی در جنب تعظیم به صدق و صدیقان نباید چندان ناگوار باشد. من چشم خود را به روی خوبی‌ها و زیبایی‌ها نبسته ام و نمی خواهم همه از زشتی و پلشتی بگویم اما وقتی به جای دیدن و گفتن خوبی‌ها و زیبایی‌ها، زشتی‌ها و بدی‌ها را زیبایی و خوبی می خوانند از یادآوری این تحریف و دروغ خودداری نباید کرد. دروغ وجود آدمی را تباه می کند و آینده زندگی را به خطر می اندازد. در جهان همیشه دروغ بوده اما بنای جهان بر صدق و راستی استوار است. اگر صدق و صفا از میان برود و فراموش شود و دروغ زبان را وجان را به تسخیر درآورد، باید در انتظار فاجعه بود.»

کتاب مشتمل بر دو بخش با عناوین «ملاحظاتی درباره راستی و راستگویی» و «زبان، خاموشی و دروغ» است. بخش اول 10 فصل و بخش دوم هفت فصل دارد. عناوین 17 فصل کتاب عبارتند از «دروغ چیست؟»، «دروغ و مصلحت و حقیقت»، «جایگاه دروغ در زبان»، «راستی و آزادی در سخن»، «گوینده سخن و قصد او»، «دروغ و مصلحت»، «فاش گویی و فضیلت آزادی»، «سیاست و دروغ»، «دروغ در تبلیغات و تاریخ نویسی»، «مروری دوباره در انواع دروغ و صور دروغگویی»، «دروغ سازمان یافته»، «دروغ در شعر و صدق در زبان اهل معرفت»، «راستی و مرگ»، «دروغ در عصر اطلاعات و وضع توسعه نیافتگی»، «دروغ سیاستمدار و دروغ دانشمند در سیاست و جامعه»، «دروغ در زبان غالب و در سخن قدرت»، «شعر، افشاگر جهان دروغ» و «اخلاق در ذیل سیاست» است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید