نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در بانک مقالات ایران (CIVILICA)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار  9  اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اهواز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۸۳عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۸۱ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
 شناخت سازوکار همدید ایجاد بارش های تندری استان کردستان (مطالعه موردی: ۲۷-۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)
 تهدیدات زیست محیطی و امنیت ملی کشورها
 بررسی تحلیلی فروش تراکم ساختمانی در کلان شهر اهواز و نقش آن در توسعه پایدار
 اهمیت بهینه سازی اتصال در اکوسیستم های تکه تکه شده به منظور حفاظت از تنوع زیستی و محیطزیست سالم
 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) «مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد زاکین»
 اثربخشی طرحها و پروژه های عمرانی در توسعه ی سکونتگاه های روستایی
 بررسی و شناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود با تاکید بر حرکات دامنه ای
 پارامترهای اقلیمی و ژئومورفولوژیکی موثر بر روی کمیت آب رودخانه کارون از پایین دست سد گتوند تا تنگه ی عقیلی شوشتر
 بارشهای سنگین پاییزه و زمستانه شهرستان تربت حیدریه و وتاثیر آن بر توسعه پایدار
 پهنه بندی اکولوژیک شهرستان سروستان براساس مدلهای آمایش سرزمین با تاکید برژئومورفولوژی
 تحلیل مخاطرات ناشی از پدیده خشکسالی بر افتسطح آب زیرزمینی با استفاده از منطق فازی و ArcGIS
 تعیین فرونشست زمین بروشاینترفرومتریک SAR منطقه مورد مطالعاتی دشت (یزد- اردکان)
 تهیه نقشه عوامل اقتصادی درتعیین مناطق مناسب کشت نیشکر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان)
 بررسی تأثیر عامل گرد و غبار بر روی گردشگری معبد چغازنبیل (زیگورات ) در استان خوزستان
 نقش مدیریت برند در اقتصاد گردشگری کلان شهرها (نمونه موردی : کلان شهر مذهبی مشهد)
 ارزشیابی اثرات اقتصادی اجرای طرحهای هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان اردبیل
 ساماندهی کالبدی بافت های فرسوده، رویکردی به سوی توسعه درون زا و پایدار شهری مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز
 تعیین ظرفیت برد زیستمحیطی شهر یاسوج به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی
 ارزیابی توسعه فیزیکی شهر اهواز با تاکید بر پایداری در مسائل زیست محیطی
 تجزیه و تحلیل ریسکهای زیست محیطی واحد کربنات سدیم مجتمع پتروشیمی کاوه در فاز بهره برداری با استفاده از روش EFMEA
 گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای اسطرخی
 بررسی نقش توانهای گردشگری در توسعه و ایجاد اشتغال (مطالعه موردی شهرستان شوشتر)
 تعیین ظرفیت برد زیست محیطی شهر یاسوج به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی
 تحلیل و بررسی خطر زمین لرزه در استان خراسان جنوبی منطقه قائن، بیرجند، شاهرخت و گزیک
 بررسی اکولوژی کریدور و تکه تکه شدن زیستگاه
 نگرشی تحلیلی بر جایگاه ژئومورفوتوریسم در توسعه پایدار گردشگری مناطق آزاد (مورد : منطقه آزاد قشم)
 نقش جاذبه های گردشگری در توسعه پایدار (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)
 تاثیر عناصر اقلیمی و دامنه مکانی کشت نیشکر در جنوب استان خوزستان
 ارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه ای شهر قزوین (نمونه مورد مطالعه: ضیاء آباد)
 برنامه ریزی و رشد هماهنگ مناطق کشور- کلید توسعه پایدار
 مقایسه روز قبل از وقوع ، روز وقوع گرد و غبار و روز بعد از وقوع از لحاظ میزان خسارات ناشی از تصادفات (مطالعه موردی: شهر اهواز)
 مقایسه میزان آگاهی رانندگان در مورد گرد و غبار ، مهمترین مشکلات و خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی از گرد و غبار با توجه به متغیر نوع خودروی رانندگان
 فرصتها و تهدیدهای توسعه اکوتوریسم دریاچه سد کرخه با استفاده از مدل SWOT
 بررسی آسایش زیست اقلیمی رودخانه میناب هرمزگان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک
 اولویت بندی معیارهای تفرجی در برنامه ریزی پارک از طریق بررسی چگونگی تقاضا برای تفرج و استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی پارک گمبوعه اهواز)
 بحران آب در کشورهای منطقه ی ژئوپلیتیکی خلیج فارس
 بررسی آسایش زیست اقلیمی با استفاده از دومدل PET و SET جهت توسعه گردشگری رودخانه کارون اهواز
 گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار
 تعیین پتانسیل پارک گمبوعه شهر اهواز به منظور استقرار کاربری تفرج متمرکز
 اثرات زمین شناسی زیست محیطی گنبد نمکی عنبل لالی در مخزن سد گتوند علیا بر کشاورزی و صنعت آبزی پروری گتوند، دشت عقیلی و شوشتر
 ردپای اکولوژیکی؛رویکردی نوین در آمایش پایدار
 بررسی مولفه های شاخص psi و وقوع گردو غبار در سال ۲۰۱۰ (شهر اهواز)
 تبیین نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران روستایی در ایران
 تحلیلی بر ظرفیتهای گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی روستای پاپایی از توابع استان زنجان)
 ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از عنصر بارش بر وضعیت آب های زیر زمینی دشت میداود- دالون
 ارزیابی قابلیت های توریستی روستای ریجاب با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از مدل استراتژی SWOT و شاخص اقلیم گردشگری TCI
 تحلیل مخاطرات اقلیمی- آنتروپوژنیک بر نوسان آبهای زیرزمینی (مطالعه ی موردی شهرستان لردگان)
 امکان سنجی گردشگری کویری در کویز جازموریان کاربرد روش ترکیبی SWOT و AHP
 قنات و توسعه پایدار
 ارزیابی توان های محیطی برای توسعه کشاورزی (مورد مطالعه بخش خلجستان، شهرستان قم)
 بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت هیدرولوژی دشت گتوند با استفاده از تکنیک GWW و ArcGIS
 بررسی نقش حملونقل در گسترش صنعت اکوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)


 ارزیابی اشکال ژئومورفولوژیکی شهرستان تالش با لحاظ مخاطرات طبیعی درجهت توسعه پایدار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لمیر)
 بررسی چشم اندازهای ژئومورفیک کارست و تحول آن در حوضه آسپاس
 عدم تعادل هیدرولوژیک: پیامدها و روشهای مقابله با تاکید بر نواحی روستایی
 بررسی اثرات مخاطرات تکتونیکی (زلزله وگسل) در استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند
 بررسی روند بارشهای سالانه وفصلی شهر ماهشهر به روش من کندال
 بررسی شاخصهای زیستی تالاب هورالعظیم
 بررسی پراکنش برخی فلزات سمی در خاکهای اطراف کارخانه سیمان خاش
 تحلیل و بررسی خطر زمین لرزه با روش قطعی ، حد فاصل صحنه-میان روهان درمناطق همدان، کرمانشاه،کبودرآهنگ و سنندج
 بررسی زیرساختهای توسعه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد
 بررسی شاخص پایداری محیط زیست (ESI) و شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) و مقایسه تطبیقی شاخص رتبه کشور ایران با استفاده از روش تاکسونومی عددی
 نقش ژئومورفولوژی در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی شهر کرمانشاه )
 تاثیر پارامترهای اقلیمی در مکانیابی نیروگاه خورشیدی در محیط GIS و AHP (مطالعه موردی: استان ایلام)
 توریسم و توسعه پایدار (مطالعه موردی: شیمبار)
 بررسی صنایع شهر اهواز در رابطه با عامل باد
 نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای امامزاده داود)
 پهنه بندی نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زنوزچای)
 بررسی اثرات توریسم بر توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: کلانشهر اهواز)
 اکوموزه و گردشگری روستایی
 مخاطرات زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن مطالعه موردی : ((ریزگردها و پیامدهای آن بر بیماریهای قلبی و تنفسی دراستان ایلام))
 بررسی بحران محیطی خشکسالی بااستفاده از آزمون دنباله ها ,زنجیره مارکوف ,شاخص بارندگی PI ودوره بازگشت بارندگی (منطقه مورد مطالعه :شهرستان بجنورد)
 تأثیر عناصر اقلیمی بر کشت گندم (مطالعه موردی: شهرستان باغملک)
 تاثیر گنبد نمکی گنخک بر شوری رودخانه مند در استان بوشهر
 توسعه صنعت گردشگری در راستای دستیابی به توسعه پایدار
 مخاطرات برداشت مصالح ازرودخانه بالارودومدیریت لازم جهت جلوگیری ازبحران
 پهنه بندی مکانی و زمانی یخبندان با استفاده از تکنیک GIS، مطالعه موردی محور همدان- اسدآباد
 بررسی اثر اقلیم برمیزان آسایش و یادگیری دانشآموزان دوره متوسطه مطالعه موردی شهرستان دشت آزادگان
 شناخت پتانسیل های معدنی حوضه ی آبریز رودخانه ی اعلاء و نقش آن در توسعه پایدار
 بررسی و تحلیل تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی اقلیمی شهر تبریز براساس جداول بیوکلیماتیک
 مثلث توسعه ملی (کشاورزی ارگانیک،حفاظت محیط زیست،توسعه پایدار)
 نقش عنصر بارش در بروز سیل های شهرستان اهواز
 نقشجاذبه های اکوتوریستی در توسعه گردشگری شهر یاسوج با استفاده از مدل SWOT
 سنجشتاثیرات زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر بابلسر با تاکید بر رویکرد پایداری
 تحلیلی بر عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی شهرستان لامرد ، استان فارس)
 تحلیلی بر نقشگردشگری مذهبی در توسعه پایدار
 تحلیل توانمندی های محیط های طبیعی در ژئوتوریسم پایدار اورامانات ( مطالعه تطبیقی آبشار بل پاوه و منطقه پیرامون آن با آبشارهای استرالیای جنوبی)
 بررسی روند تولید و انتقال طوفانهای گرد و غبار و تاثیر آن بر آلودگی کلانشهر اهواز
 معرفی اکوتوریسم دریایی و توسعه پایدار
 بررسی تغییرات اقلیمی اهواز با استفاده از تحلیل ایزوتوپ اکسیژن
 عنوان مقاله: اثرات سامانه کم فشار سودانی بر بارندگی خوزستان
 ژئومرفولوژی بخشاشکنان( شهرستان لامرد) و تاثیر آن بر توسعه سکونتگاههای شهری و روستایی
 نگرشی بر کارآیی برخی از شاخصهای خشکسالی در استان فارس
 تعین راهبردهای گردشگری دشت لاله واژگون شهرستان کوهرنگبا هدف برنامه ریزی پایدار با استفاده از مدل سوات
 تحلیل سینوپتیکی یخبندان های استان کرمانشاه
 راهکارهای حفاظت از محیط زیستدر راستای توسعه پایدار
 بررسی مطلوبیت کیفی آب رودخانه ماربره دورود برای کشاورزی دشت های مسعودآباد و سیلاخور دورود
 کاربرد GIS در برنامه ریزی توسعه روستایی
 بررسی و ارزیابی جاذبه های گردشگری جزیره قشم با رویکرد توسعه پایدار گردشگری
 بررسی جنبه های تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) در توسعه پایدار مناطق روستایی
 بررسی جنبه های تأثیر خشکسالی در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان داراب)
 بررسی اثرات خشکسالی و تأثیر آن بر سطح دریاچه ارومیه
 بهینه سازی سیستمهای پیشبینی و هشدار سیلاب در گرگانرود با استفاده از مهندسی ارزش
 انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن برای کمکبه حفظ محیط زیست
 گردشگری پایدار روستایی؛ راهکاری در توسعه روستایی شهرستان اندیکا با استفاده از مدل SWOT
 مکان یابی و پهنه بندی مناطق گردشگری شهرستان آران و بیدگل با استفاده از Google Earth و GIS با تأکید بر توسعه اقتصادی
 نقشاقلیم درتوسعه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد
 تحلیل سینوپتیکی یخبندان ۱۸ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷ استان کرمانشاه
 گردشگری وتوسعه پایدار
 سکونتگاههای غیررسمی و تهدید پایداری در کلانشهرها مطالعه موردی: کلانشهر اهواز
 بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت توریسم و توسعه پایدار روستایی در نواحی روستایی
 امکان سنجی پیشبینی اثرات خشکسالی برشاخصهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت عقیلی)
 بررسی آماری پدیده ی گرد و غبار در ایستگاه کرمانشاه
 نقشگردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:روستای سهرورد،شهرستان خدابنده)
 بررسی شاخصهای زیست اقلیم گردشگری بوشهربا استفاده از مدل TCI
 جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناخت بیابان زایی و مدیریت بیابان زایی
 تأثیر منطقه همگرایی دریای سرخ بر وقوع توفان های تندری در ایستگاه دزفول
 پهنه بندی خطر زمین لغزشدر حوضه ایلام با استفاده از روشتحلیل سلسله مراتبی
 پیامد ها و اثرات مکانی – فضایی موقعیت طبیعی و مخاطرات طبیعی بر سکونتگاههای روستایی در ایران
 گردشگری شهری وپیوندعملکردی آن با اکوتوریسم با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی:استان کهگیلویه وبویراحمد
 بررسی اقلیم آسایشگردشگری شهرستان ارومیه بر اساسمدل ترجونگ
 ارزیابی اقلیم گردشگری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص TCI
 توسعه پایدار و آلودگی محیطی با تأکید بر ریزگردها (نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز)
 خطرات محتمل لرزه ای در دشت مرودشت
 بررسی و ارائه روش های کاهش آسیب پذیری مخاطرات طبیعی در (راستای توسعه پایدار)
 بررس نقش نظام های مالی- اقتصادی در توسعه پایدار روستایی ایران
 بررسی شاخص های ناپایداری Li, L, C. L و K در وقوع توفان های تندری در ایستگاه دزفول
 آسایشدر داخل بنا براساسشاخص، ماهانی و دمای ساعتی نمونه موردی ابنیه روستایی اهواز
 بررسی عوامل موثرشکل شهربرتوسعه پایدارازنگاه طراحی شهری
 گردشگری روستایی، رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار روستا
 تحلیل برخی از ابعاد اجتماعی و تفرجگاهی پارکدولت اهواز از دیدگاه بازدید کنندگان
 بررسی نقششوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها در مدیریت توسعه پایدار (مطالعه موردی: روستای وار، دهستان فیرورق،شهرستان خوی)
 تعاونی های تولید روستایی (ضرورت، چالش ها و راهکارها)
 تحلیل و بررسی میزان نخست شهری در استان خوزستان طی سال های ۱۳۵۵-۱۳۸۵
 تحلیل عوامل و مکانیسم وقوع طوفانهای گردوغبار در بوشهر وتاثیرات اقلیمی آن
 تحلیلی بر عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی شهرستان لامرد ، استان فارس)
 ارزیابی مسکن پایدار در ناحیه ۵ منطقه ۳ شهر تهران
 ناپایداری زیست محیطی ناشی از توسعه شهر نشینی مطالعه موردی : کلان شهر اهواز
 مقایسه تطبیقی میزان درجه توسعه یافتگی روستاهای کوهپایه ای و جلگه ای استان خوزستان با استفاده از تکنیک تاکسونومی (مطالعه موردی : روستاهای شهرستانهای باغملکو شوشتر)
 تاثیر پذیری فضاهای روستایی از پتانسیل های گردشگری در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی نمونه موردی: (دهستان طرقبه)
 تأثیر شیوه های مشارکتروستاییان در موفقیت عملکرد دهیاریها (دهستان حومه،بخشمرکزی شهرستان دیواندره،استان کردستان)
 نقش زنان در فرایند توسعه پاپدار روستایی: مطالعه موردی شهرستان حمیدیه
 بررسی جنبه های اقتصادی – اجتماعی فعالیت های حصیر بافی در روستاهای حشیه تالاب بین المللی هامون (در سال های قبل و بعد از شکسالی های اخیر)
 بررسی توسعه شهری پایدار با منابع درامدی شهرداری؛ نمونه موردی شهر زابل
 عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در مناطق روستایی شهرستان ایذه استان خوزستان
 بررسی بافت قدیم شهر بابل با رویکرد همپیوندی با کل شهربا روش باززنده سازی
 آمایش سرزمین وبرنامه ریسی منطقه ای وتوسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری روستایی مطالعه موردی روستا های ارومیه با استفاده از مدل sowt
 نقش گردشگری شهری و اکوتوریسم در توسعه پایدار مورد مطالعه شهر ونک
 معماری پایدار و انرژیهای نو در راستای کنترل آلودگیهای محیط زیست
 ارزیابی سرمایه اجتماعی (شاخص اجتماعی توسعه پایدار) در زنان عضو تعاونی روستایی شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد
 نقش مؤلفه های ه ویت بخش در پایداری کالبدی رودکنارها (مقایسه موردی ارزیابی نقش رودخانه کارون و زاینده رود در احراز هویت شهرهای اهواز و اصفهان)
 نقش سیستم های پشتیبان تصیم گیری (SDSS) در راستای بهبود مدیریت بهران
 ارزیابی نقش شوراهای اسلامی شهرها درحکمروایی خوب شهری
 بررسی تأثیر مخاطره محیطی خشکسالی بر میزان آورد رسوبی رودخانه اعلاء
 معماری بومی وتوسعه پایدار،بررسی موردی: اسپی مزگت درگیلان
 جغرافیا و بهسازی و نوسازی شهر
 نقش دانش بومی در توسعه اجتماعی فرهنگی از دیدگاه ساکنان روستاهای دهستان گوگ تپه بیله سواراستان اردبیل
 حق شهروندی و نقش آن در توسعه پایدار شهرهای ایران
 تعیین درجه توسعه یافتگی محلات شهری منطقه ۸ تهران با استفاده از روش موریس
 برنامه ریزی و ساماندهی فضایی- مکانی کاربری خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نمونه موردی: شهرستان دزفول
 مقایسه تطبیقی نظریه فضای شهری دوستدار کودک و توسعه پایدار شهری
 ارزیابی کیفیت فضای شهری با تاکید بر نیاز کودکان با رویکرد پایداری (نمونه موردی: سنندج)
 جایگاه فضای سبز در توسعه پایدار شهرک های صنعتی (مطالعه موردی شهرکصنعتی شوش)
 معرفی نمونه های موفق نوشهرسازی، رویکردی نو در توسعه پایدار
 مدیریت سانحه زلزله در سکونتگاه های روستایی- مطالعه موردی: شهرستان ابهر، دهستان سنبل آباد
 دلفی؛ ابزار آینده پژوهی در مدیریت سوانح ناشی از مخاطرات محیطی
 ساختمان سبز اندیشه نو در معماری پایدار
 بررسی اصول و نیازهای دستیابی به توسعه پایدار در شهرها
 شکلدهی به فضاهای شهری پایدار در شهر الوند با تکیه بر الگوی توسعه حمل و نقل محور (TOD) در مجموعه هری قزوین
 تحلیل و ارزیابی مالیات بر کربن در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: بریتیش کلمبیا)
 توسعه گردشگری پایدارروستایی درشهرستان ایذه بااستفاده ازمدل SWOT
 عوامل مؤثر بر امنیت محیط ساخته شده در محلات شهری با توجه به مخاطرات محیطی مطالعه موردی: محله باباحزقیل در بافت تاریخی شهر دزفول
 بررسی تنگناهای مذیریت روستایی (دهیاران) در توسعه پایذار سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی، شهرستان دره شهر)
 عوامل موثر در بروز پدیده کشند قرمز با تأکید بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان
 تحلیلی بر پیامدهای اقتصادی – امنیتی پدیده گرد وغبار در استان خوزستان (سالهای ۱۳۸۶ تاکنون)
 برخورد برنامه ریزی شهری با مخاطرات انسانی و توسعه پایدار
 بررسی تکنولوژی های تصفیه پساب و آب خاکستری و آنالیز هزینه –اثربخشی این فرآیند ها
 بررسی اثرات آلودگی نفتی بر جانداران و اکوسیستم های دریایی
 بررسی آلاینده های هوای کارخانه سیمان بهبهان و مقایسه آن با استانداردها
 نقشسامانه های نوین حمل و نقل در توسعه پایدار شهری
 دلایل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری و نقشآن در توسعه پایدار شهری (نمونه شهر مشهد)
 ارزیابی اثرات توسعه ناهمگون مناطق روستایی کشور
 سنجش نابرابری توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در مناطق روستایی استانهای مرزی کشور
 

 

 

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
 شناخت سازوکار همدید ایجاد بارش های تندری استان کردستان (مطالعه موردی: ۲۷-۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰)
 تهدیدات زیست محیطی و امنیت ملی کشورها
 بررسی تحلیلی فروش تراکم ساختمانی در کلان شهر اهواز و نقش آن در توسعه پایدار
 اهمیت بهینه سازی اتصال در اکوسیستم های تکه تکه شده به منظور حفاظت از تنوع زیستی و محیطزیست سالم
 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) «مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد زاکین»
 اثربخشی طرحها و پروژه های عمرانی در توسعه ی سکونتگاه های روستایی
 بررسی و شناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود با تاکید بر حرکات دامنه ای
 پارامترهای اقلیمی و ژئومورفولوژیکی موثر بر روی کمیت آب رودخانه کارون از پایین دست سد گتوند تا تنگه ی عقیلی شوشتر
 بارشهای سنگین پاییزه و زمستانه شهرستان تربت حیدریه و وتاثیر آن بر توسعه پایدار
 پهنه بندی اکولوژیک شهرستان سروستان براساس مدلهای آمایش سرزمین با تاکید برژئومورفولوژی
 تحلیل مخاطرات ناشی از پدیده خشکسالی بر افتسطح آب زیرزمینی با استفاده از منطق فازی و ArcGIS
 تعیین فرونشست زمین بروشاینترفرومتریک SAR منطقه مورد مطالعاتی دشت (یزد- اردکان)
 تهیه نقشه عوامل اقتصادی درتعیین مناطق مناسب کشت نیشکر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان)
 بررسی تأثیر عامل گرد و غبار بر روی گردشگری معبد چغازنبیل (زیگورات ) در استان خوزستان
 نقش مدیریت برند در اقتصاد گردشگری کلان شهرها (نمونه موردی : کلان شهر مذهبی مشهد)
 ارزشیابی اثرات اقتصادی اجرای طرحهای هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان اردبیل
 ساماندهی کالبدی بافت های فرسوده، رویکردی به سوی توسعه درون زا و پایدار شهری مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز
 تعیین ظرفیت برد زیستمحیطی شهر یاسوج به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی
 ارزیابی توسعه فیزیکی شهر اهواز با تاکید بر پایداری در مسائل زیست محیطی
 تجزیه و تحلیل ریسکهای زیست محیطی واحد کربنات سدیم مجتمع پتروشیمی کاوه در فاز بهره برداری با استفاده از روش EFMEA
 گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای اسطرخی
 بررسی نقش توانهای گردشگری در توسعه و ایجاد اشتغال (مطالعه موردی شهرستان شوشتر)
 تعیین ظرفیت برد زیست محیطی شهر یاسوج به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی
 تحلیل و بررسی خطر زمین لرزه در استان خراسان جنوبی منطقه قائن، بیرجند، شاهرخت و گزیک
 بررسی اکولوژی کریدور و تکه تکه شدن زیستگاه
 نگرشی تحلیلی بر جایگاه ژئومورفوتوریسم در توسعه پایدار گردشگری مناطق آزاد (مورد : منطقه آزاد قشم)
 نقش جاذبه های گردشگری در توسعه پایدار (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)
 تاثیر عناصر اقلیمی و دامنه مکانی کشت نیشکر در جنوب استان خوزستان
 ارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه ای شهر قزوین (نمونه مورد مطالعه: ضیاء آباد)
 برنامه ریزی و رشد هماهنگ مناطق کشور- کلید توسعه پایدار
 مقایسه روز قبل از وقوع ، روز وقوع گرد و غبار و روز بعد از وقوع از لحاظ میزان خسارات ناشی از تصادفات (مطالعه موردی: شهر اهواز)
 مقایسه میزان آگاهی رانندگان در مورد گرد و غبار ، مهمترین مشکلات و خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی از گرد و غبار با توجه به متغیر نوع خودروی رانندگان
 فرصتها و تهدیدهای توسعه اکوتوریسم دریاچه سد کرخه با استفاده از مدل SWOT
 بررسی آسایش زیست اقلیمی رودخانه میناب هرمزگان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک
 اولویت بندی معیارهای تفرجی در برنامه ریزی پارک از طریق بررسی چگونگی تقاضا برای تفرج و استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی پارک گمبوعه اهواز)
 بحران آب در کشورهای منطقه ی ژئوپلیتیکی خلیج فارس
 بررسی آسایش زیست اقلیمی با استفاده از دومدل PET و SET جهت توسعه گردشگری رودخانه کارون اهواز
 گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار
 تعیین پتانسیل پارک گمبوعه شهر اهواز به منظور استقرار کاربری تفرج متمرکز
 اثرات زمین شناسی زیست محیطی گنبد نمکی عنبل لالی در مخزن سد گتوند علیا بر کشاورزی و صنعت آبزی پروری گتوند، دشت عقیلی و شوشتر
 ردپای اکولوژیکی؛رویکردی نوین در آمایش پایدار
 بررسی مولفه های شاخص psi و وقوع گردو غبار در سال ۲۰۱۰ (شهر اهواز)
 تبیین نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران روستایی در ایران
 تحلیلی بر ظرفیتهای گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی روستای پاپایی از توابع استان زنجان)
 ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از عنصر بارش بر وضعیت آب های زیر زمینی دشت میداود- دالون
 ارزیابی قابلیت های توریستی روستای ریجاب با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از مدل استراتژی SWOT و شاخص اقلیم گردشگری TCI
 تحلیل مخاطرات اقلیمی- آنتروپوژنیک بر نوسان آبهای زیرزمینی (مطالعه ی موردی شهرستان لردگان)
 امکان سنجی گردشگری کویری در کویز جازموریان کاربرد روش ترکیبی SWOT و AHP
 قنات و توسعه پایدار
 ارزیابی توان های محیطی برای توسعه کشاورزی (مورد مطالعه بخش خلجستان، شهرستان قم)
 بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت هیدرولوژی دشت گتوند با استفاده از تکنیک GWW و ArcGIS
 بررسی نقش حملونقل در گسترش صنعت اکوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)
 ارزیابی اشکال ژئومورفولوژیکی شهرستان تالش با لحاظ مخاطرات طبیعی درجهت توسعه پایدار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لمیر)
 بررسی چشم اندازهای ژئومورفیک کارست و تحول آن در حوضه آسپاس
 عدم تعادل هیدرولوژیک: پیامدها و روشهای مقابله با تاکید بر نواحی روستایی
 بررسی اثرات مخاطرات تکتونیکی (زلزله وگسل) در استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند
 بررسی روند بارشهای سالانه وفصلی شهر ماهشهر به روش من کندال
 بررسی شاخصهای زیستی تالاب هورالعظیم
 بررسی پراکنش برخی فلزات سمی در خاکهای اطراف کارخانه سیمان خاش
 تحلیل و بررسی خطر زمین لرزه با روش قطعی ، حد فاصل صحنه-میان روهان درمناطق همدان، کرمانشاه،کبودرآهنگ و سنندج
 بررسی زیرساختهای توسعه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد
 بررسی شاخص پایداری محیط زیست (ESI) و شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) و مقایسه تطبیقی شاخص رتبه کشور ایران با استفاده از روش تاکسونومی عددی
 نقش ژئومورفولوژی در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی شهر کرمانشاه )
 تاثیر پارامترهای اقلیمی در مکانیابی نیروگاه خورشیدی در محیط GIS و AHP (مطالعه موردی: استان ایلام)
 توریسم و توسعه پایدار (مطالعه موردی: شیمبار)
 بررسی صنایع شهر اهواز در رابطه با عامل باد
 نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای امامزاده داود)
 پهنه بندی نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زنوزچای)
 بررسی اثرات توریسم بر توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: کلانشهر اهواز)
 اکوموزه و گردشگری روستایی
 مخاطرات زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن مطالعه موردی : ((ریزگردها و پیامدهای آن بر بیماریهای قلبی و تنفسی دراستان ایلام))
 بررسی بحران محیطی خشکسالی بااستفاده از آزمون دنباله ها ,زنجیره مارکوف ,شاخص بارندگی PI ودوره بازگشت بارندگی (منطقه مورد مطالعه :شهرستان بجنورد)
 تأثیر عناصر اقلیمی بر کشت گندم (مطالعه موردی: شهرستان باغملک)
 تاثیر گنبد نمکی گنخک بر شوری رودخانه مند در استان بوشهر
 توسعه صنعت گردشگری در راستای دستیابی به توسعه پایدار
 مخاطرات برداشت مصالح ازرودخانه بالارودومدیریت لازم جهت جلوگیری ازبحران
 پهنه بندی مکانی و زمانی یخبندان با استفاده از تکنیک GIS، مطالعه موردی محور همدان- اسدآباد
 بررسی اثر اقلیم برمیزان آسایش و یادگیری دانشآموزان دوره متوسطه مطالعه موردی شهرستان دشت آزادگان
 شناخت پتانسیل های معدنی حوضه ی آبریز رودخانه ی اعلاء و نقش آن در توسعه پایدار
 بررسی و تحلیل تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی اقلیمی شهر تبریز براساس جداول بیوکلیماتیک
 مثلث توسعه ملی (کشاورزی ارگانیک،حفاظت محیط زیست،توسعه پایدار)
 نقش عنصر بارش در بروز سیل های شهرستان اهواز
 نقشجاذبه های اکوتوریستی در توسعه گردشگری شهر یاسوج با استفاده از مدل SWOT
 سنجشتاثیرات زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر بابلسر با تاکید بر رویکرد پایداری
 تحلیلی بر عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی شهرستان لامرد ، استان فارس)
 تحلیلی بر نقشگردشگری مذهبی در توسعه پایدار
 تحلیل توانمندی های محیط های طبیعی در ژئوتوریسم پایدار اورامانات ( مطالعه تطبیقی آبشار بل پاوه و منطقه پیرامون آن با آبشارهای استرالیای جنوبی)
 بررسی روند تولید و انتقال طوفانهای گرد و غبار و تاثیر آن بر آلودگی کلانشهر اهواز
 معرفی اکوتوریسم دریایی و توسعه پایدار
 بررسی تغییرات اقلیمی اهواز با استفاده از تحلیل ایزوتوپ اکسیژن
 عنوان مقاله: اثرات سامانه کم فشار سودانی بر بارندگی خوزستان
 ژئومرفولوژی بخشاشکنان( شهرستان لامرد) و تاثیر آن بر توسعه سکونتگاههای شهری و روستایی
 نگرشی بر کارآیی برخی از شاخصهای خشکسالی در استان فارس
 تعین راهبردهای گردشگری دشت لاله واژگون شهرستان کوهرنگبا هدف برنامه ریزی پایدار با استفاده از مدل سوات
 تحلیل سینوپتیکی یخبندان های استان کرمانشاه
 راهکارهای حفاظت از محیط زیستدر راستای توسعه پایدار
 بررسی مطلوبیت کیفی آب رودخانه ماربره دورود برای کشاورزی دشت های مسعودآباد و سیلاخور دورود
 کاربرد GIS در برنامه ریزی توسعه روستایی
 بررسی و ارزیابی جاذبه های گردشگری جزیره قشم با رویکرد توسعه پایدار گردشگری
 بررسی جنبه های تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) در توسعه پایدار مناطق روستایی
 بررسی جنبه های تأثیر خشکسالی در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان داراب)
 بررسی اثرات خشکسالی و تأثیر آن بر سطح دریاچه ارومیه
 بهینه سازی سیستمهای پیشبینی و هشدار سیلاب در گرگانرود با استفاده از مهندسی ارزش
 انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن برای کمکبه حفظ محیط زیست
 گردشگری پایدار روستایی؛ راهکاری در توسعه روستایی شهرستان اندیکا با استفاده از مدل SWOT
 مکان یابی و پهنه بندی مناطق گردشگری شهرستان آران و بیدگل با استفاده از Google Earth و GIS با تأکید بر توسعه اقتصادی
 نقشاقلیم درتوسعه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد
 تحلیل سینوپتیکی یخبندان ۱۸ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷ استان کرمانشاه
 گردشگری وتوسعه پایدار
 سکونتگاههای غیررسمی و تهدید پایداری در کلانشهرها مطالعه موردی: کلانشهر اهواز
 بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت توریسم و توسعه پایدار روستایی در نواحی روستایی
 امکان سنجی پیشبینی اثرات خشکسالی برشاخصهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت عقیلی)
 بررسی آماری پدیده ی گرد و غبار در ایستگاه کرمانشاه
 نقشگردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:روستای سهرورد،شهرستان خدابنده)
 بررسی شاخصهای زیست اقلیم گردشگری بوشهربا استفاده از مدل TCI
 جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناخت بیابان زایی و مدیریت بیابان زایی
 تأثیر منطقه همگرایی دریای سرخ بر وقوع توفان های تندری در ایستگاه دزفول
 پهنه بندی خطر زمین لغزشدر حوضه ایلام با استفاده از روشتحلیل سلسله مراتبی
 پیامد ها و اثرات مکانی – فضایی موقعیت طبیعی و مخاطرات طبیعی بر سکونتگاههای روستایی در ایران
 گردشگری شهری وپیوندعملکردی آن با اکوتوریسم با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی:استان کهگیلویه وبویراحمد
 بررسی اقلیم آسایشگردشگری شهرستان ارومیه بر اساسمدل ترجونگ
 ارزیابی اقلیم گردشگری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص TCI
 توسعه پایدار و آلودگی محیطی با تأکید بر ریزگردها (نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز)
 خطرات محتمل لرزه ای در دشت مرودشت
 بررسی و ارائه روش های کاهش آسیب پذیری مخاطرات طبیعی در (راستای توسعه پایدار)
 بررس نقش نظام های مالی- اقتصادی در توسعه پایدار روستایی ایران
 بررسی شاخص های ناپایداری Li, L, C. L و K در وقوع توفان های تندری در ایستگاه دزفول
 آسایشدر داخل بنا براساسشاخص، ماهانی و دمای ساعتی نمونه موردی ابنیه روستایی اهواز
 بررسی عوامل موثرشکل شهربرتوسعه پایدارازنگاه طراحی شهری
 گردشگری روستایی، رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار روستا
 تحلیل برخی از ابعاد اجتماعی و تفرجگاهی پارکدولت اهواز از دیدگاه بازدید کنندگان
 بررسی نقششوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها در مدیریت توسعه پایدار (مطالعه موردی: روستای وار، دهستان فیرورق،شهرستان خوی)
 تعاونی های تولید روستایی (ضرورت، چالش ها و راهکارها)
 تحلیل و بررسی میزان نخست شهری در استان خوزستان طی سال های ۱۳۵۵-۱۳۸۵
 تحلیل عوامل و مکانیسم وقوع طوفانهای گردوغبار در بوشهر وتاثیرات اقلیمی آن
 تحلیلی بر عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی شهرستان لامرد ، استان فارس)
 ارزیابی مسکن پایدار در ناحیه ۵ منطقه ۳ شهر تهران
 ناپایداری زیست محیطی ناشی از توسعه شهر نشینی مطالعه موردی : کلان شهر اهواز
 مقایسه تطبیقی میزان درجه توسعه یافتگی روستاهای کوهپایه ای و جلگه ای استان خوزستان با استفاده از تکنیک تاکسونومی (مطالعه موردی : روستاهای شهرستانهای باغملکو شوشتر)
 تاثیر پذیری فضاهای روستایی از پتانسیل های گردشگری در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی نمونه موردی: (دهستان طرقبه)
 تأثیر شیوه های مشارکتروستاییان در موفقیت عملکرد دهیاریها (دهستان حومه،بخشمرکزی شهرستان دیواندره،استان کردستان)
 نقش زنان در فرایند توسعه پاپدار روستایی: مطالعه موردی شهرستان حمیدیه
 بررسی جنبه های اقتصادی – اجتماعی فعالیت های حصیر بافی در روستاهای حشیه تالاب بین المللی هامون (در سال های قبل و بعد از شکسالی های اخیر)
 بررسی توسعه شهری پایدار با منابع درامدی شهرداری؛ نمونه موردی شهر زابل
 عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در مناطق روستایی شهرستان ایذه استان خوزستان
 بررسی بافت قدیم شهر بابل با رویکرد همپیوندی با کل شهربا روش باززنده سازی
 آمایش سرزمین وبرنامه ریسی منطقه ای وتوسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری روستایی مطالعه موردی روستا های ارومیه با استفاده از مدل sowt
 نقش گردشگری شهری و اکوتوریسم در توسعه پایدار مورد مطالعه شهر ونک
 معماری پایدار و انرژیهای نو در راستای کنترل آلودگیهای محیط زیست
 ارزیابی سرمایه اجتماعی (شاخص اجتماعی توسعه پایدار) در زنان عضو تعاونی روستایی شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد
 نقش مؤلفه های ه ویت بخش در پایداری کالبدی رودکنارها (مقایسه موردی ارزیابی نقش رودخانه کارون و زاینده رود در احراز هویت شهرهای اهواز و اصفهان)
 نقش سیستم های پشتیبان تصیم گیری (SDSS) در راستای بهبود مدیریت بهران
 ارزیابی نقش شوراهای اسلامی شهرها درحکمروایی خوب شهری
 بررسی تأثیر مخاطره محیطی خشکسالی بر میزان آورد رسوبی رودخانه اعلاء
 معماری بومی وتوسعه پایدار،بررسی موردی: اسپی مزگت درگیلان
 جغرافیا و بهسازی و نوسازی شهر
 نقش دانش بومی در توسعه اجتماعی فرهنگی از دیدگاه ساکنان روستاهای دهستان گوگ تپه بیله سواراستان اردبیل
 حق شهروندی و نقش آن در توسعه پایدار شهرهای ایران
 تعیین درجه توسعه یافتگی محلات شهری منطقه ۸ تهران با استفاده از روش موریس
 برنامه ریزی و ساماندهی فضایی- مکانی کاربری خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نمونه موردی: شهرستان دزفول
 مقایسه تطبیقی نظریه فضای شهری دوستدار کودک و توسعه پایدار شهری
 ارزیابی کیفیت فضای شهری با تاکید بر نیاز کودکان با رویکرد پایداری (نمونه موردی: سنندج)
 جایگاه فضای سبز در توسعه پایدار شهرک های صنعتی (مطالعه موردی شهرکصنعتی شوش)
 معرفی نمونه های موفق نوشهرسازی، رویکردی نو در توسعه پایدار
 مدیریت سانحه زلزله در سکونتگاه های روستایی- مطالعه موردی: شهرستان ابهر، دهستان سنبل آباد
 دلفی؛ ابزار آینده پژوهی در مدیریت سوانح ناشی از مخاطرات محیطی
 ساختمان سبز اندیشه نو در معماری پایدار
 بررسی اصول و نیازهای دستیابی به توسعه پایدار در شهرها
 شکلدهی به فضاهای شهری پایدار در شهر الوند با تکیه بر الگوی توسعه حمل و نقل محور (TOD) در مجموعه هری قزوین
 تحلیل و ارزیابی مالیات بر کربن در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: بریتیش کلمبیا)
 توسعه گردشگری پایدارروستایی درشهرستان ایذه بااستفاده ازمدل SWOT
 عوامل مؤثر بر امنیت محیط ساخته شده در محلات شهری با توجه به مخاطرات محیطی مطالعه موردی: محله باباحزقیل در بافت تاریخی شهر دزفول
 بررسی تنگناهای مذیریت روستایی (دهیاران) در توسعه پایذار سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی، شهرستان دره شهر)
 عوامل موثر در بروز پدیده کشند قرمز با تأکید بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان
 تحلیلی بر پیامدهای اقتصادی – امنیتی پدیده گرد وغبار در استان خوزستان (سالهای ۱۳۸۶ تاکنون)
 برخورد برنامه ریزی شهری با مخاطرات انسانی و توسعه پایدار
 بررسی تکنولوژی های تصفیه پساب و آب خاکستری و آنالیز هزینه –اثربخشی این فرآیند ها
 بررسی اثرات آلودگی نفتی بر جانداران و اکوسیستم های دریایی
 بررسی آلاینده های هوای کارخانه سیمان بهبهان و مقایسه آن با استانداردها
 نقشسامانه های نوین حمل و نقل در توسعه پایدار شهری
 دلایل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری و نقشآن در توسعه پایدار شهری (نمونه شهر مشهد)
 ارزیابی اثرات توسعه ناهمگون مناطق روستایی کشور
 سنجش نابرابری توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در مناطق روستایی استانهای مرزی کشور
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید