دسترسی به مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/

اولين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان، انرژي و محيط زيست

مجموعه مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  1 تا 3 بهمن ماه 1391 توسط دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 95عنوان مقاله تخصصی شامل 970 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست 
محاسبه و بهينه سازي قابليت اطمينان يك سامانه توليد همزمان توان و گرما (CHP) مورد استفاده در فرآيند توليد سيمان
بررسي استفاده از سوخت حاصل از تايرها به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان كشور ايران
استفاده از محصولات جانبي كارخانه كود آلي (RDF) به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان
تست صنعتي استفاده از باطله زغال سنگ البرز مركزي سوادكوه(زيراب) در خوراك ورودي به كوره
بهبود وضعيت محيط زيستي سيمان آباده
سيمان دو جزئي پرتلند سرباره فولاد قوس الكتريكي
جدايش مغناطيسي اكسيد آهن راهكاري در راستاي استفاده ي سرباره ي فولاد قوس الكتريكي به عنوان افزودني به سيمان پرتلند
مروري بر مصرف انرژي و راهكارهاي صرفه جويي آن در صنعت سيمان
شبيه سازي عددي و مقايسه تاثير عوامل مختلف در احتراق متان و گازوييل و اندازه گيري ميزان محصولات احتراق و آلاينده ها
بررسي عددي مدل هاي مختلف توربولنسي و اثرات آنها بر جدايشذرات در سيكلون
مديريت و الزامات HSE در فضاهاي بسته مطالعه موردي: كارخانه سيمان كردستان
فرصت هاي بهبود مصرف انرژي و كاهش توليد (CO(2 در صنعت سيمان
آناليز اكسرژي در سيستم پخت سيمان هگمتان جهت بازيافت انرژي از حرارتهاي خروجي سيستم
جايگزين نمودن ايرليفت تغذيه سيلوي مواد خام با الواتور
تهيه سيمان سبز سوپر سولفات با استفاده از سرباره ذوب آهن وپسماند فسفاتي
بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي در كوره هاي سيمان و كاهش توليد گازهاي گلخانه اي
تكنيك آناليز روغن كارآمدترين روش نگهداري و تعميرات پيش بينانه مبتني بر وضعيت در مورد بيرينگ هاي غلتك آسياب هاي ATOX در صنعت سيمان، يك مورد عملي در كارخانه سيمان خاكستري ساوه
كاربرد آناليز ارتعاشي در شناسايي ارتعاشات ناشي از پديده تشديد و ارائه راهكار در جهت كاهش آن ها دو مورد كاوي در شركت سيمان ساوه
مديريت آلاينده ها در صنعت سيمان مطالعه موردي: كارخانه سيمان كردستان
بررسي نقش نهاده انرژي در ساختار هزينه كارخانه سيمان مطالعه موردي: شركت سيمان صوفيان
ارزيابي انرژي محتوايي و كربن محتوايي در سيمان هگمتان با استفاده از نرم افزار EFA
راه كارهاي صرفه جويي مصرف انرژي در صنعت سيمان و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي
ارزيابي وضعيت و عيب يابي تجهيزات دپارتمان پخت كارخانجات سيمان با استفاده از بازرسي ترموگرافي
بررسي كاربرد غبارات كوره سيمان (CKD) درتثبيت وجامدسازي پسماند و خاكهاي آلوده به ارسنيك و جيوه
كاهش انرژي كلسيناسيون خوراك كوره به كمك سنگ كوارتز
كاهش انرژي كلسيناسيون خوراك كوره به كمك سرباره مس
محاسبه انرژي مورد نياز پخت كلينكربه روش گرماسنجي پويشي تفاضلي
كاربرد توسعهي عملكرد كيفيت فازي (FQFD) در صنعت سيمان
ارزيابي ريسك زيست محيطي كارخانه سيمان آذر آبادگان خوي با استفاده از روش تلفيقي Willian fine, PHA و GIS
انتخاب روش نگهداري تعميرات تجهيز با روش TOPSIS فازي (مطالعه موردي : صنايع سيمان غرب)
اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و كاهش آلاينده ها در صنعت سيمان
مدلسازي موازنه جرمدر دپارتمان پخت كارخانه سيمان و تاثير آن

تاثير دما و فشار بر كلاس هاي متفاوت سيمان خاص
تاثيرتوزيع دانه بندي بر تخلخل و كيفيت سيمان خاص
ارزيابي سيستم هاي آلودگي زيست محيطي، ايمني و بهداشت حرفه اي در كارخانه سيمان آبيك (مطالعه تجربي)
محاسبه نرخ مخاطره به منظور پيشنهاد سياست نگهداري وتعميرات مناسب براي استاكر كارخانه سيمان آذرآبادگان خوي
بررسي و تعيين شاخص هاي اثرگذار دركاهش آلودگي زيست محيطي صنعت سيمان
ارائه ي الگوريتمي جهت تعيين مقدار بهينه هزينه انرژي الكتريكي مصرفي در كارخانجات سيمان
بررسي روش هاي كاهش مصرف سيمان در ساخت و تاثير آن بر اقتصاد
اولويت بندي شاخص هاي نگهداري و تعميرات در صنعت سيمان با استفاده ازمدلهاي رياضي والگوي S.M.A.R.T
استقرار روش نگهداري و تعميرات مبتني بر شرايط كاري (CBM) (استراتژي ، تكنيك و تاكتيك)
بررسي همسوزي پسماندها در كوره هاي سيمان (مطالعه موردي روغنهاي حاوي PCB)
بررسي آلاينده هاي صنعت سيمان و مديريت و كنترل آن (مطالعه موردي كارخانه سيمان تهران)
بررسي تاثيرات بهداشتي آلاينده هاي ناشي از صنعت سيمان(مطالعه موردي: كارخانه سيمان تهران)
ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه سيمان ماه نشان
پايش وضعيت و تشخيص خطاي يك پمپ صنعتي روغني با استفاده از تبديل موجك گسسته و شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي تاثير 11 كمك سايش بر بهبود فرايند آسياب توليد سيمان
تعيين حوزه نفوذ كارخانه سيمان اروميه در توليد آلاينده هاي محيطي با استفاده از GIS
راه كارهاي توليد، نياز سنجي و اقتصاد توليد سيمان بنايي
بررسي اثرات شيميايي و مينرالي مواد خام در خواص سيمان ويژه
بررسي آلاينده هاي صنعت سيمان با تمركز بر روي انتشار مونوكسيد كربن
رويكرد جهاني در استفاده از سوختهاي جايگزين در صنعت سيمان
بررسي نقش حمل و نقل سيمان در جاده هاي برون شهري ايران با استفاده از GIS
مطالعات عددي تاثير پارامترهاي فيزيكي در جريان فازهاي جامد گاز
بهرهگيري از مكانيسم توسعه پاك در كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در صنعت سيمان
بررسي روشهاي اقتصادي كنترل و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
توسعه پايدار و محيط زيست در صنعت سيمان
مديريت انرژي در سيمان زاوه تربت
بررسي مصرف انرژي و انتشار دياكسيدكربن در صنعت توليد سيمان و ارائه راهكارهايي بمنظور كاهش آن
بررسي ريسك و مخاطرات در معرض قرار گرفتن ذرات معلق در ابعاد ميكرومتر و نانومتر
مطالعه آزمايشگاهي تاثير تراوايي نسبي بر ذخيره سازي گاز دي اكسيد كربن در سازند هاي زمين شناسي
بررسي تجربي تاثير افزودن پسماند جامد صنايع مختلف به سيمان پرتلند و توليد سيمان آميخته
عوامل موثر در سايش سيستمهاي انتقال پنوماتيك
ارائه فرصت هاي صرفه جويي انرژي و برآورد كاهش مصرف انرژي در صنعت سيمان كشور
سهم صنعت سيمان در گرمايش جهاني
جايگاه و اهميت ارزيابي اثرات محيط زيست در صنايع سيمان
فلزات سنگين و اثرات آن بر محيط زيست در صنعت سيمان
استفاده از سوختهاي جايگزين در صنعت سيمان
اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان آبيك
بررسي و ارزيابي مخاطرات زيست محيطي در شركت سيمان شرق مطالعه موردي در واحد سنگ شكن خط توليد 3
بتن هوادار اتوكلاو شده
استفاده مواد ضايعاتي در سيمان و بتن راهي به سوي توسعه ي پايدار
برنامه ريزي راهبردي در راستاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در صنايع سيمان كشور با استفاده از استراتژيهاي مديريت محيط زيستي
اثرات رسوب آلودگيهاي گرد و غبار كارخانه هاي سيمان روي گونه هاي گياهي اطراف كارخانه
كاربرد طراحي محيط در كاهش و كتترل آلودگي هاي صنعت سيمان
تثبيت و جامد سازي خاكستر حاصل از سوزاندن لجن تصفيه خانه پساب پتروشيمي فجر با استفاده از سيمان به عنوان يك روش براي دفع آن
بررسي ميزان آلاينده TSP خروجي از دودكشهاي صنعتي توسط مدل سازي پراكنش انتشار آلودگي (مطالعه موردي: شركت سيمان ايلام)
روش اندازه گيري و نمونه برداري ذرات آلاينده خروجي از دودكش و هواي محيط در صنعت سيمان توسط پمپ هاي نمونه برداري(مطالعه موردي: شركت سيمان ايلام)
بهبود خواص سيمان كامپوزيت حاوي دوده سيليس با بهره گيري از نانو سيليس
بررسي خوردگي بتن در سواحل دريا (حاشيه خليج هميشه فارس)
MICROSTRUCTURE OF A SLOW-SETTING, ZERO-ENERGY BINDER OUT OF WASTE MATERIALS FOR PAVEMENT ENGINEERING PURPOSES
PERFORMANCE OF POZZOLANIC MATERIALS IN SULFATE ATTACK IN CONCRETE STRUCTURES
ENVIRONMENTAL STATUS OF CEMENT COMPANY AND POLLUTION PREVENTION OPPURTUNITES CASE STUDY: FARS CENENT COMPANY
Latest on Cement Industrial related stress disorders and Buspirone compared to Benzodiazepines in their treatment
3E ASSESSMENT OF LIME PRODUCTION IN CEMENT ROTARY KILN
Lightweight geopolymer properties
Co-processing alternative fuels in cement kilns
Using Scrap Tyres (TDF) as an Alternative Fuel in Clinker Burning Process in Cement Industry
FEASIBLITY STUDY OF USING RDF AS AN ALTERNATIVE FUEL CASE STUDY: FARS CEMENT FACTORY
CEMENTITIOUS PROPERTIES OF STEELMAKING SLAGS
Environmentally soundco-processing of hazardous wastes in cement kilns
Greenhouse gases emission and Global warming: Development of related regulations for the Cement industry
Multivariable System Identification of Cement Mill Process Using NARX
CIEE01_094CEMENT INDUSTRY AND ENVIRONMENTAL CONCERNS, PERMISSION TO POLLUTE?
Heat recovery from rotary cement kiln

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید