نمایه سازی مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها در بزرگترین بانک مقالات داخلی (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/

اولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها  29 تا 30 آذر ماه 1391 توسطگروه مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در نجف آباد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 299عنوان مقاله تخصصی شامل 3326 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها 
 ارزيابي اقتصادي اقدامات اصلاحي پيشنهاد شده جهت بارزترين ريسكهاي موجود در سالن آسياب شركت كشت و صنعت فارابي خوزستان به روش آناليز سود_هزينه (CBA)
 بررسي و مقايسه هزينه در يك سيستم اولويت دار فازي با استفاده از روش DSW
 بررسي نحوه محاسبه قيمت تسويه در بورس هاي مختلف جهان
 ارائه روشي براي انتخاب دوره زماني (N)ميانگين متحرك جهت حداكثر كردن سود در سهام هاي مختلف
 آناليز ريسك مالي پروژه با استفاده از جريان نقدي و تكنيك بررسي و ارزيابي گرافيتي (GERT)
 خريد سهام با استفاده از مدل تصميم گيري AHP
 حمل و نقل و خصوصي سازي
 رتبه بندي استگاههاي دوچرخه شهري اصفهان بر اساس عملكرد با استفاده از مدل تاپسيس
 تركيب الگوريتم تصميم گيري چند شاخصه با معيار تركيبي گرت (شبيه سازي)در شرايط غير قطعي توليدي جهت انتخاب سيستم حمل و نقل
 بررسي نقش و جايگاه صنعت حمل و نقل هوايي در توسعه صنعت توريسم مطالعه موردي (استان ايلام)
 بررسي حمل و نقل در صنعت هواپيمايي
 انعطاف پذيري در برنامه ريزي يكپارچه تامين،توليد،توزيع دوره هاي استراتژيك و تاكتيكي در زنجيره تامين با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
 ارائه مدلي براي سيستم هاي سفارش دوره اي با در نظر گرفتن حداقل مقدار سفارشات
 زمانبندي سيستم كار كارگاهي منعطف با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري و پايابي به هنگام رخداد وقفه بوسيله الگوريتم بهينه سازي جغرافياي زيستي
 بررسي اثر تورم و ارزش زماني پول بر سيستم موجودي براي اقلام فاسد نشدني با طول عمر ثابت با استفاده از شبيه سازي
 ارائه يك مدل برنامه ريزي توليد چند دوره اي چند محصولي در شرايط احتمالي با استفاده از رياضي و شبيه سازي
 رويكرد شبيه سازي تبريد در بهينه سازي سيستم موجودي دو سطحي
 روش هاي پياده سازي CRM و اندازه گيري اثر بخشي آن
 ارايه يك مدل مكان يابي_موجودي در يك زنجيره تامين چند سطحي و حل آن با استفاده از الگوريتم فراابتكاري
 An efficient hybrid algorithm for a bi-objectives hybrid flow shop scheduling
 ارائه يك مدل جديد براي زمان بندي كارها در سيستم جريان كارگاهي با محدوديت عدم دسترسي
 بكارگيري نتايج تئوري محدوديت در خروجي خط توليد
 برنامه ريزي سيستم توليدي چند هدفه با استفاده از رويكرد بهينه سازي شبيه سازي
 رويكردي جديد از الگوريتم جستجوي ممنوع در بهينه سازي سيستمهاي توليد كارگاهي
 رتبه بندي رويكردي هاي چند محصولي شدن در شركت هاي توليدي با استفاده از روش TOPSIS
 انتخاب دروازه اي در شركت همگام در خودرو آسيا با استفاده از روش تاپسيس
 ارائه روشي جهت اولويت بندي خودروها با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي يك مطالعه موردي
 ارايه رويكردي براي انتخاب غذا از ديدگاه مشتريان مختلف در استان اصفهان با استفاده از AHP
 انتخاب ضريب كاركرد نيروگاه با معيارهاي هزينه و انرژي و شاخص هاي اقتصادي با استفاده از روش AHP مطالعه موردي (سد خراسان3)
 رتبه بندي بازيكنان برتر تنيس در سال 2011 با استفاده از تصميم گيري چند معياره
 ارزيابي عملكرد كاركنان با رويكرد رضايت شغلي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 اولويت بندي محرك هاي چابكي با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه در شركت مجتمع صنايع قائم رضا
 الويت بندي دواير بانك ملي شعبه اصفهان با رويكرد رضايت شغلي كاركنان با استفاده از الگوريتم تاپسيس
 الويت بندي بخش هاي مختلف بيمارستان سعدي با رويكرد رضايت شغلي كاركنان با روش تاپسيس
 الويت بندي روش هاي هيورستيك بالنس خط مونتاژ ساده با استفاده از تكنيك TOPSIS
 اولويت بندي برندهاي لوازم صوتي با استفاده از تصميم گيري چند معياره،يك مطالعه موردي
 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مساله درختان پوشاي كمينه با محدوديت ظرفيت
 ارزيابي كارايي و رتبه بندي شركت هاي بيمه در ايران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 مسيريابي گذرگاههاي عرضي عابر پياده توسط الگوريتم جستجوي تابو
 مدلسازي مساله مسيريابي اتوبوس مدرسه با در نظر گرفتن بهره وري اتوبوس
 مدل پيشنهادي DEA فازي با استفاده از تكنيك فاصله اي مركز ثقل:مطالعه موردي در ارزيابي كارايي فرايندهاي تصفيه فضلاب
 ارزيابي و انتخاب برترين پيمانكار در معاونت عمران شهرداري اصفهان با استفاده از روش AHP
 ارائه مدلي رياضي براي زمان بندي دروس دانشگاهي
 تحليل و بررسي كارايي پروژه هاي R&Dبا رويكرد BSC_DEA با كنترل وزني ورودي ها و خروجي ها
 ارزيابي كارايي شركت هاي ساختماني شيراز با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 بررسي ضرورت استقرار مديريت دانش در سازمانها (مطالعه موردي:صنعت برق)
 ماكزيمم جريان در شبكه توليد پوياي توسعه يافته
 استفاده از مدل تصميم گيري چند شاخصه اي TOPSIS در انتخاب روباتهاي صنعتي
 اندازه گيري و تحليل كارايي سازمان هاي توليدي بر اساس فعاليت هاي آموزشي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 سياست هايي براي حمايت از سرمايه هاي انساني
 بهينه سازي ضايعات در برش يك بعدي،مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري
 تشخيص مقياس فازي در الگوريتم تصميم گيري با بكارگيري مميز اعداد ورودي و شاخص
 رويكرد تركيبي معيار جامع_برنامه ريزي آرماني بر اساس متغيرهاي انحراف براي حل مسائل تصميم گيري چند هدفه
 شناسايي و بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر اعتماد و خريد اينترنتي مشتريان
 ارزيابي عملكرد گروه هاي آموزشي با بكارگيري تحليل پوششي داده ها
 بررسي روابط بين فرهنگ،نوآوري و عملكرد سازماني
 كيفيت خدمات در بانكداري آنلاين
 رتبه بندي تكنيكهاي مدرن مديريت بر بهره وري
 تحليل كارايي و كاربردهاي RFIDبر بهبود شاخص هاي چابكي زنجيره تامين،بر اساس الگويي توسعه يافته با رويكرد ESCM
 ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه با رويكرد رضايت شغلي با استفاده از روش تحليلي پوششي داده ها (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد نجف آباد)
 تحليل عملكرد دستگاه هاي ريسندگي رينگ در كارخانه قالي سليمان با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 مدلسازي و تعيين اندازه دسته سفارش با در نظر گرفتن كمبود
 زمانبندي هماهنگ در يك زنجيره تامين دو مرحله اي


 سياست سفارشدهي بهينه براي خريدار در يك زنجيره تامين دو سطحي در شرايط تاخير در پرداخت
 بررسي انواع روش هاي حل براي برداشت و تحويل در مساله مسيريابي وسايل نقليه
 بهبود عملكرد الگوريتم كرم شب تاب با استفاده از تغيير در پارامترها
 يك روش جديد براي بهينه سازي به كمك الگوريتم حركت كاتوره اي گازها و الگوريتم دليوج
 ارايه ي يك مدل تركيبي تحليلي پوششي داده ها،فرايند تحليل سلسله مراتبي،تاپسيس براي رتبه بندي واحد هاي كاراي سازمان
 ارايه يك مدل تركيبي تحليل پوششي داده ها،فرآيندها تحليل سلسله مراتبي،ويكور براي رتبه بندي واحدهاي كاراي سازمان
 در نظر گيري هزينه هاي عملياتي در مسئله چند هدفه زمانبندي كار كارگاهي منعطف و ارائه الگوريتم هاي چند هدفه كارا براي حل آن
 بكارگيري و مقايسه مدلهاي آريما و شبكه ي عصبي در پيش بيني مصرف انرژي نهايي ايران،خاورميانه و جهان
 انتخاب اولويت بندي و بررسي ميزان حساسيت دستگاه ها جهت تعميرات و نگهداري پيشگيرانه (مطالعه موردي:شركت ماشين سازي توليد آتش)
 اولويت بندي عوامل موثر در اجراي موفقيت آميز مديريت دانش با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردي:شركت فولاد مباركه اصفهان)
 ارزيابي كارايي شعب بانك با استفاده از روش DEA
 چگونگي اجراي استراتژي بوسيله كارت امتيازي متوازن
 انتخاب ماده ي پايدار كننده ي مناسب گوشت هاي كنسروي با استفاده از تكنيك TOPSIS
 ارائه مدلي جهت ارزيابي ميزان توسعه منابع انساني در سازمان هاي دانش محور با استفاده از تحليل پوششي داده ها:مطالعه موردي دانشگاه هاي ايران
 ارائه يك الگوريتم ابتكاري براي مسائل زمان بندي دروس دانشگاهي:مطالعه موردي
 تحليل و مدلسازي رياضي مسائل حمل و نقل به منظور بهينه سازي آن با پارامترهاي فازي
 تاثير نوع عايق و نحوه طراحي سردخانه مواد غذايي در كاهش تلفات و مصرف انرژي و دستگاهها
 بررسي پياده سازي فعاليت هاي پيش فاز فرايند نوآوري محصول جديد با مطالعه در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 بررسي ديدگاه مسئولان دفاتر خدمات اينترنتي نسبت به كارآفريني (مطالعه موردي:شهرستان ايلام)
 عوامل محيطي و ويژگي هاي فردي دانشجويان و تبيين رابطه آن با قصد كار آفريني (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام)
 تحليل ميزان اثر گذاري قابليتهاي نوآوري بر عملكرد كسب و كار در صنايع مواد شوينده بر اساس مدل سازي معادلات ساختاري
 مديريت سبز مبتني بر بهره وري كاغذ
 پيش بيني مصارف خانگي گاز طبيعي در شهركرد با استفادهاز تلفيق مدل شبكه عصبي و سري زماني
 مقايسه روش هاي متداول طبقه بندي در داده كاوي بوسيله روش هاي آماري و تحليل پوششي داده ها:مطالعه موردي مدل اشتغالزايي تعاوني هاي برتر استان فارس
 كاربرد داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري
 تعيين درجه اهميت عوامل موثر بر مصارف خانگي گاز طبيعي در شهركرد با استفاده از مدل شبكه عصبي
 ارائه روشي نوين جهت تعيين مدل و ارزيابي عوامل موثر بر اشتغالزايي تعاوني هاي استان فارس با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در طبقه بندي و انتخاب خصيصه
 پيش بيني مصارف خانگي گاز طبيعي در شهركرد با استفاده از تلفيق مدل شبكه عصبي و سري زماني
 تاثير استفاده از داده هاي محتوا بر عملكرد سيستم هاي پيشنهاد دهنده در صفحات وب
 كسب و كار هوشمند با حداقل تاخير در صنعت برق كشور
 كاربردهاي داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتريان
 پيش بيني مصارف گاز خانگي در پنج سال آتي شهر اصفهان با استفاده از شبكه هاي عصبي
 ايجاد قوانين طبقه بندي سهام بورس با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كولوني مورچه ها
 بررسي و مطالعه سيستم ماهالانوبيس تاگوچي
 بهينه سازي مصرف انرژي صنايع توسط سيستم هاي خورشيدي دريافت كننده مركزي و سهومي خطي
 نقش مواد تغيير فاز دهنده در بهره وري انرژي محصولات صنعت لوازم خانگي
 راه كارهاي ارزيابي و ارتقاي چابكي در سازمان هاي توليدي
 بهينه سازي تكنيك تئوري محدوديت براي افزايش قابليت اين تئوري در افزايش كارايي سازمان
 ارزيابي توانمنديهاي تكنولوژيك در سيستمهاي چابك
 اتلاف ناشي از عدم استفاده از خلاقيت كارگران
 روابط بين ابعاد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ارتباطات سازماني (مطالعه موردي)
 رابطه بين سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ارتباطات سازماني
 بررسي تاثير گذاري سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر ارتباطات سازماني در شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي
 بررسي ضرورت استفاده از سيستم اطلاعات مديريت (MIS)در تصميم گيري مديران (مطالعه موردي:صنعت برق)
 نقدي بر رويكرد كنوني مهندسي (SE)در تحليل و طراحي سيستمهاي مهندسي و توانمند سازي آن به كمك روش طراحي اكسيوماتيك (AD)
 مسئله در همتنيدگي (Coupling)بين فعاليت هاي تعريف شده در سيستمهاي مهندسي و غلبه بر آن به عنوان چالشي اساسي در طراحي سيستمهاي اقتصادي_اجتماعي
 مدلسازي فرايند تعريف و طراحي فعاليت هاي (FRS)مورد نياز در يك سيستمهاي مهندسي براي دستيابي به سيستمهاي توانمند در انجام همزمان فعاليت هاي گوناگون
 مدل DEA/EFQM براي ارزيابي كارايي نسبي سازمان ها و رتبه بندي آنها
 امكان سنجي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري در شركت هواپيما سازي ايران_هواپيماي ايران 140
 پيشامدها و پيامدهاي استفاده از واسطه هاي الكترونيكي در شركت آريان پردازش
 تعيين نرخ توليد سيستم هاي مستعد شكست (FPMS)شبكه اي با در نظر گرفتن تعميرات پيشگيرانه
 شبيه سازي نقاله هاي تجمعي،غير تجمعي و ترانسپورترها در سيستم توليد انعطاف پذير با هدف ماكزيمم سازي خروجي سيستم
 تعيين نرخ بهينه توليد و پارامتر تعميرات و نگهداري پيشگيرانه در سيستم هاي توليدي مستعد شكست با استفاده از شبيه سازي
 كمينه سازي حداكثر زمان تكميل در مساله زمان بندي ماشين هاي موازي
 برآورد ظرفيت برشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده توسط پليمرهاي مسلح شده به فيبر به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
 شبيه سازي هوشمند هواپيما به كمك شبكه هاي عصبي
 تحليل كاركرد مركز ارائه خدمات آمبولانس خصوصي مبتني بر سيستم هاي صف:مطالعه موردي يك مركز خدمات آمبولانس خصوصي در تهران
 ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره زمانبندي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه با استفاده از مدل شبيه سازي ارنا در سيستم هاي چند ماشينه
 پياده سازي و مقايسه ي روش هاي زمانبندي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در سيستم هاي سري با استفاده از شبيه سازي و تصميم گيري چند معياره
 اثر شلاق چرمي بر تغيير پذيري تقاضا در زنجيره تامين (مطالعه موردي:شركت زرين غزال_دايتي)
 حل مدل دو سطحي در زنجيره تامين با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 بررسي ارتباط كاركردهاي زنجيره تامين سبز با عملكردهاي عملياتي به كمك مدل مديريت زنجيره تامين سبز
 انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارس در شرايط تخفيف با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري چند هدفه
 شناسايي و اولويت بندي معيارهاي موثر در انتخاب شهرك هاي صنعتي با استفاده از تصميم گيري چند معياره
 رويكردي جديد براي انتخاب تامين كننده در شرايط عدم قطعيت با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي
 ارزيابي تامين كنندگان با استفاده از مدل تحليل شبكه اي فازي
 مسئله چندهدفه مكان يابي هاب با در نظر گرفتن زمان پردازش هاب و كيفيت در حمل و نقل
 بررسي نقش RFID در ايجاد انقلاب نوين در زنجيره تامين شركت دل
 طراحي و تجزيه و تحليل متدولوژي انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان در همكاري هاي استراتژيك و راهبردي
 تركيب غربال سازي فازي و AHP به منظور شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بكارگيري فناوري اطلاعات در بهبود عملكرد زنجيره تامين
 The Role of RFID in Supply Chain Optimization
 زمانبندي كاميونهاي ورودي و خروجي در انبارهاي عبوري موقت چند دربي
 طراحي زنجيره عرضه در محيط پويا با هدف حداكثر نمودن بهره برداري ظرفيت و يكپارچه نمودن تصميمات استراتژيكي و تاكتيكي
 مدل تلفيقي مديريت زنجيره تامين و مديريت درآمد با تقاضاي وابسته به قيمت،با در نظر گرفتن انتخاب تامين كنندگان و تخصيص بهينه سفارشات
 حل مسئله تخصيص مشتريان به واحدهاي صنعتي بالقوه در شبكه زنجيره تامين با رويكرد متاهيوريستيك
 كاربرد فناوري اطلاعات در ارتقاي امنيت زنجيره تامين
 مدلسازي يك مسئله تصميم گيري در زنجيره تامين در حالت چند محصولي_چند دوره اي در حالت كمبود پس افت
 رويكرد بهينه سازي غير خطي براي مسئله طراحي شبكه توزيع چند محصولي
 ارائه يك مدل مفهومي براي طراحي يك شبكه لجستيك روبه جلو/بازگشتي چند دوره اي
 طراحي يك شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن تسهيلات تركيبي
 اندازه گيري پديده شلاقي در زنجيره تامين سه مرحله اي با بيش از يك محصول با استفاده از اتورگرسيوبرداري
 روشي جهت اولويت بندي تامين كنندگان در زنجيره تامين سبز با استفاده از روش VIKOR
 بررسي و مقايسه انواع روش هاي حل در مسئله مكان يابي_مسير يابي (LRP)
 مطالعه و بررسي انواع شبكه هاي حمل و نقلي در مساله مكان يابي نقاط محوري
 هماهنگي در يك سيستم توليدي دو مرحله اي
 مطالعه و بررسي هماهنگي زنجيره تامين با رويكرد نظريه بازي ها
 ارائه مدل بهينه زنجيره ي تامين براي توليد و توزيع محصول جديد
 مسير گزيني خودروها براي سيستم بارگيري مستقيم و كاهش كل هزينه ها در زنجيره تامين با ظرفيت نا محدود انبار
 بررسي ميزان و اثر استفاده از تي پي ال ها (TPL)در مديريت زنجيره تامين داروخانه هاي بيمارستان هاي شهر تبريز
 مطالعه و بررسي انواع شبكه هاي توزيع و روش هاي حل
 نقش تناسب انساني و فرهنگي در موفقيت اتحاد استراتژيك شركت ها (مطالعه موردي شركت فولاد مباركه اصفهان)
 ارائه يك الگوريتم ابتكاري براي برنامه ريزي استراتژيك با داده هاي مالي
 مديريت استراتژيك
 اولويت بندي محك هاي چابكي سازمان با استفاده از تكنيك آنتروپي و روش تاپسيس فازي
 توسعه و متوازن سازي استراتژي هاي پروژه هاي مسكن مهر بر اساس مدل SWOTو SPACE (مطالعه موردي:شركت عمران شهر جديد بهارستان)
 اولويت بندي نقاط قوت و ضعف،فرصت ها و تهديدهاي پيش روي پروژه هاي مسكن مهر با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي:شركت عمران شهر جديد بهارستان)
 بررسي ميزان تاثير آميخته بازار يابي (4P)بر افزايش سهم بازار و فروش (مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شركت كفش ملي در شهر تهران)
 مطالعه و بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتري (مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شركت ملي در شهر تهران)
 ارائه روشي يكپارچه جهت اولويت بندي استراتژي هاي چابكي سازمان با بكارگيري تكنيك QFD-FTOPSIS و برنامه ريزي كسري
 ارائه الگوي عوامل موفقيت اتحاد استراتژيك شركتها (مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان)
 بررسي عوامل موثر بر ساخت برند در صنعت كفش از نظر مشتريان مطالعه موردي:شركت توليدي كفش جهان نماي تبريز
 بررسي نقش انرژي به عنوان يك استراتژي با رويكرد كاهش مصرف در سازمانها
 برنامه ريزي استراتژيك و مدل BSCدر جهت دستيابي به رسالت سازمان
 ايجاد ارتباط بين استراتژي سازمان و مديريت سبد پروژه هاي سازمان
 مديريت و رهبري تحول و ارتباط آن با راهبرد ارايه يك مدل براي ايجاد تحول اثر بخش در سازمان
 اثر بكارگيري نتايج تئوري محدوديت ها در مديريت تحول اثر بخش در سازمان
 تفكر استراتژيك در مديران كسب و كارهاي كوچك و متوسط
 بررسي ابعاد بيكاري و رابطه آن با دو متغير تورم و رشد اقتصادي
 نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش
 انتخاب پيمانكار براي اجراي پروژه هاي عمراني و تحليل حساسيت معيارها با استفاده از تصميم گيري با معيارهاي چندگانه
 شناسايي و اولويت بندي اثر بخشي مولفه هاي مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار
 تعيين عوامل موثر بر استقرار مديريت دانش و بررسي وضعيت فعلي و رتبه بندي آنها در شركت نفت و گاز آغاجاري
 بررسي اثر استفاده از مديريت ارتباطات با مشتري الكترونيكي (e-CRM)در نگهداشت مشتريان مطالعه موردي:شركت فناوري اطلاعات پويان نت اصفهان
 تحليل تاثير مديريت دانش در موفقيت جانشين پروري (تاثير عوامل واسطه سازماني)
 تحليل تاثير برنامه ريزي منابع انساني بر عملكرد واحد صنعتي با روش تصميم گيري چند معياره غير عددي با مطالعه موردي در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
 نقشه برداري با پيمودن كمترين مسير با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 كاربرد مديريت دانش در مديريت ارتباط با مشتري
 بررسي تاثير مديريت دانش در مراحل فاز صفر،توسعه محصول و تحليل بازار در فرايند نوآوري
 مديريت دانش با نگرشي بر روش هاي هوشمند
 پيشرفت تكنولوژي در سايه فرهنگ اسلامي
 شناسايي،اولويت بندي و مقايسه عوامل سازماني موثر بر استقرار سيستم مديريت دانش با استفاده از روش FUZZY TOPSIS با مطالعه موردي در سازمانهاي دولتي شهر شيراز
 رتبه بندي دانشكده ها با رويكرد رضايت شغلي با استفاده از تصميم گيري با معيارهاي چندگانه (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد)
 بررسي بستر تكنولوژيكي در ايجاد بورس الكترونيك (مورد مطالعه:بورس استان اصفهان)
 فناري اطلاعات و ارتباطات در مديريت دانش سازمان
 بررسي عوامل موثر بر پذيرش و كاربرد اينترنت در شركتهاي مبتني بر فناوري اطلاعات ايران با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري
 طراحي مدل ارتباط بين مديريت دانش و سيستم ارزيابي عملكرد
 تحقق مديريت دانش در دانشگاهها از طريق آموزش
 دوركاري و تاثير آن بر مولفه هاي سازماني
 دستخ بندي_مديريت ريسك:استفاده از رويكرد تلفيقيFAHP-DEAو دسته بندي ABC مطالعه موردي:پروژه مميزي انرژي كارخانه ذوب آهن اصفهان
 ارزيابي ريسك در آناليز حالات و اثار خرابي با استفاده از ميانگين هندسي وزني فازي
 تجزيه و تحليل ريسك_منفعت چند معياره فازي پيرامون منبع يابي خارجي فرايند تجاري (BPO)
 نگاهي متفاوت به مديريت ريسك
 بررسي تاثير مديريت سرمايه انساني بر تعهد سازماني_مطالعه موردي:شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك
 An optimal real option model to reinvestment in IT risky projects
 مديريت و بررسي ريسك هاي گردشگري در شهرستان دره شهر
 تحليل احتمالي زمان و هزينه خط توليد با استفاده از تكنيك گرت
 كاهش ريسك سبد سهام با استفاده از تكنيك FMEA
 كاربردتوزيع هاي دم سنگين آماردرمديريت ريسك
 دسته بندي ـ مديريت ريسك: استفاده ازروش شباهت به گزينه ايده آل فازي مطالعه موردي: پروژه مميزي انرژي كارخانه ذوب آهن اصفهان
 مدل ريسك اعتباري بازپرداخت تسهيلات مشتريان اعتباري بانك موردي حوزه شهرضا بانك ملي ايران
 ارزيابي و مديريت بهينه بارزترين جنبه هاي زيست محيطي شركت فولاد اكسين خوزستان با بهره گيري ازتلفيق مدل Topsis ي FMEA
 مروري برروشهاي مديريت حفاظت و ايمني درشركت گاز
 رتبه بندي شاخصهاي موثردرشكست پروژه هاي IT با استفاده ازروش AHP
 اولويت بندي عوامل موثربرصحت زمان بندي پروژه با استفاده از MCDM مطالعه موردي شركت طرح و توسعه نويداسپادانا
 ارائه مدل موازينه هزينه ـ زمان ـ كيفيت با استفاده ازبرنامه ريزي آرماني
 روشي جهت محاسبه زمان شروع و پايان فعاليت هااتمام پروژه و درجه بحراني بودن مسيرها درپروژه با زمان انجام فعاليت هاي احتمالي
 كاربرد الگوريتم ممتيك درمسئله موازنه هزينه ـ زمان گسسته با لحاظ ارزش زماني پول
 بررسي شاخصهاي ارزش كسب شده درپروژه ساخت هتل
 چالشهاي پيش روي پيمانهاي سه عاملي درصنعت آب وفاضلاب نقش مهندسين مشاور
 كاهش ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات با استفاده ازمهندسي ارزش
 بررسي تاخير و افزايش هزينه درپروژه هاي فن آوري اطلاعات
 افزايش اطمينان درپيش بيني زمان پروژه هاي فناوري اطلاعات باتكنيك زنجيره بحراني
 موازنه زمان ـ هزينه درپروژه احداث شبكه گاز درشهرصدرا ازتوابع شهرستان شيراز با فرض حداقل هزينه
 شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت پروژه ها با استفاده ازMCDM مطالعه موردي
 ارائه راهكارعملي جهت كاهش تاخيرات مديريتي پروژه هاي آب و فاضلاب
 مديريت و كنترل كيفيت پروژه
 ارائه مدلي براي بهترين زمانبندي توليد محصولاتي كه داراي روش توليد براساس ايستگاه ثابت توليد پروژه اي هستند با محدوديت منابع و با جريانهاي نقدي تنزيل يافته با استفاده ازروش الويت مطلق
 ارائه مدلي جهتتعيين ساختارشكست كارپروژه هاي EPC پالايشگاه گاز
 ماتريسهاي سبدپروژه ها رويكردهاي نوين و سنتي
 بررسي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پروژه درسازمان هاي پروژه محور PMIS
 بررسي تاثيرنقش برنامه ريزي و كنترل پروژه و تعيين مهمترين ابزارهاي آن درپروژه هاي حفاري مطالعه موردي پروژه هاي EPD درشركت ملي حفاري ايران
 مدل تعيين بهينه ي اوزان ساختارشكست كارپروژه با استفاده ازمنطق فازي
 تامين مالي قراردادهاي طرح و ساخت دراجراي شبكه هاي آب و فاضلاب
 نقش مهندسي مجدد درارتقاء كيفيت زندگي كاري منابع انساني
 اولويت بندي واحدهاي سازماني شركت مهندسي بين المللي فولادتكنيك بارويكرد مديريت سرمايه انساني با استفاده ازروش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
 شناسايي عوامل كليدي دردستيابي به مفهوم واقعي هوشمندسازي مدارس با محوريت مديريت منابع انساني
 تفويض اختيارورويكرد آن دردوره عمرسازمان
 بررسي نقش هوش هيجاني درسطوح مديريتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
 ارائه مدل ارزيابي عملكرد كاركنان درسازمان هاي مبتني برفناوري اطلاعت مطالعه موردي: گروه شركت هاي همكاران سيستم
 نقش آموزش درتوانمندسازي و بهبود عملكرد منابع انساني سازمان
 مديريت ريسك درپروژه هاي برنامه ريزي منابع سازماني ERP با بهره گيري ازروش فازي TOPSIS
 ارزيابي عملكرد شعب همكاران سيستم بارويكرد EFQM با استفاده ازمدل DEA
 بررسي تاثيرنظام ارزيابي عملكرد بربهبود عملكرد نيروي انساني دركارخانه احياء فولادغدير ايرانيان اردكان
 بررسي روابط بين فرهنگ نوآوري و يادگيري سازماني
 بررسي روابط بين نوآوري و عملكرد و يادگيري سازماني
 بررسي روابط بين مديريت دانش نوآوري و عملكرد سازماني
 بررسي روابط بين مديريت دانش، نوآوري و يادگيري سازماني
 بررسي روابط بين مديريت دانش يادگيري سازماني و عملكرد سازماني
 بررسي اثرسيستم مديريت مشاركتي براي ارتقاي سرمايه فكري
 شناسايي و رتبه بندي موانع بهره وري نيروي كارتوسط تكنيك FUZZY AHP
 شناسايي و رتبه بندي عوامل مديريتي موثربرموفقيت فرآيندتوسعه محصول جديد
 شناسايي و الويت بندي الزامات مشتري با استفاده ازفرايند تحليل سلسله مراتبي فازي مطالعه موردي: شركت محصولات لبني حكيم
 عوامل كليدي موفقيت ERP درايران
 طرح تشويقي كارانه با چه الگويي مطابقت داردو تاثير آن برعملكرد نيروي انساني چگونه است
 بررسي تاثيرطرح كارانه برپزشكان شاغل دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 چگونگي تطبيق طرح تشويقي كارانه باالگوي درنظرگرفته شده و مقايسه آن با طرح هاي مشابه درصنايع مختلف
 بررسي طرح كارانه دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مقايسه آن با طرح هاي تشويقي مشابه درصنايع داخلي
 كنترل حضوروغياب پرسنل براساس تشخيص چهره و شناسايي فضاي رنگ بهينه براي آشكارساز پوست
 ارزيابي كيفيت خدمات يك موسسه آموزشي با استفاده ازمدل سروكوال
 منابع انساني انگيزش كاركنان درسازمان هاي دولتي
 پياده سازي استراتژي مديريت منابع انساني درسازمان هاي پروژه محور با به كارگيري تكنيك SWOT مطالعه موردي سازمان هاي پروژه محوردراستان خوزستان
 بررسي وضعيت سرمايه فكري و رابطه آن با عملكرد سازماني درصنعت بيمه ايران مطالعه موردي: شركت هاي بيمه اصفهان
 رابطه بين سبكهاي رهبري و سبكهاي تفكر مديران
 بررسي تاثيربازارمحوري بربهره وري سازمان براساس نظريه نارور و اسلاترمطالعه موردي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
 تحليل اثرمديريت كيفيت فراگيربردستيابي به مزيت رقابتي درصنايع خدماتي : بامطالعه موردي درشركت كالاي پتروشيمي
 تحليل بويلرهاي نيروگاهي به روش اگزرژي
 ارائه مدلي براي تعيين سطح بازرسي با استفاده ازروش FMEA و جداول MIL STD 105E با مطالعه موردي درگروه صنايع گيتي پسند
 امكان سنجي استقرار و پياده سازي نظام مديريت كيفيت فراگيرTQM درشركت آذرآب اراك
 بررسي ديدگاه كاركنان نسبت به مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير TQM به منظور ارائه چهارچوب ادراكي براي شركت ريسندگي وبافندگي بهريس اصفهان
 كنترل كيفيت درآموزش عالي توسط مدل تعالي EFQM
 ارائه مدلي براي افزايش كيفيت خدمات توسط اقدامات مديريت كيفيت جامع درسازمان هاي خدماتي
 تاثير پروژه هاي شش سيگما برنوآوري كارخانجات
 ازمديريت كيفيت فراگير TQM تا مديريت مسئوليت پذيري فراگيرTRM
 تاثيرمديريت كيفيت فراگير بررضايت مشتريان بانكي
 مطالعه موردي تجزيه و تحليل و الويت بندي بهينه نيازهاي مشتريان شركت كندر درمورد پودر آ.ب.ث توسط رويكرد مدل ادغامي kano درQFD
 بررسي تاثير اجراي سيستم مديريت كيفيت برافزايش بهره وري سازمان ها با استفاده ازمفاهيم مديريت تغيير سال 90-91
 رتبه بندي عوامل موثردرمكان يابي نيروگاه هاي گازي با استفاده ازروش AHP مطالعه موردي نيروگاه گازي جنوب اصفهان
 طراحي مدل مكان يابي هاب با تخصيص چندگانه قابل اطمينان
 بهينه يابي يك مدل دوهدفه مكان يابي ـ موجودي همراه با محدوديت فاصله پوشش براي طراحي يك زنجيره تامين چندسطحي
 مكان يابي شعبه جديد يك فروشگاه زنجيره اي به كمك AHP گروهي و TOPSIS
 انتخاب محل احداث كارخانه نمك زدايي ازنفت خام به كمك تصميم گيري با معيارهاي چندگانه
 مدل برنامه ريزي چندهدفه مساله مكانيابي ـ تخصيص تسهيلات درزنجيره تامين
 مكان يابي مراكز صنعتي با استفاده ازروش AHP
 مدل بهينه سازي استواربراي مكانيابي و تخصيص مراكز لجستيك با داده هاي غيرقطعي
 مكانيابي منابع انرژيهاي تجديدپذيربه كمك روش تحليل سلسله مراتبي AHP دومرحله اي
 تحليل تطبيقي مسائل مكان يابي تسهيلات رقابتي: مدل ها و روشهاي كاربردي
 تحليل وضعيت ها و ايستگاه كاري كاروران چرخ خياطي به كمك ارگونومي
 بررسي تاثيرابعاد ويژه مارك تجاري فعاليت هاي پيشبردي و تصويرذهني ازشركت بروفاداري مشتريان با استفاده ازتكنيك تحليل مسير
 شناسايي عوامل تاثير گذار بروفاداري مشتريان با استفاده ازمدلسازي معادلات ساختاري
 ارگونومي و استراتژيهاي سازماني
 ارزيابي كيفيت خدمات بانك با استفاده ازمدل سروكوال
 بررسي اختلالات اسكلتي عضلاني دربين كاركنان خطوط توليد دارو درواحدساخت گرانول با استفاده ازروش REBA و پرسشنامه BODY MAP
 محاسبه قابليت اطمينان بيزي سيستم درشرايط فازي باتوزيع پيشين نمايي
 مدلسازي قابليت اطيمنان با استفاده اززنجيره هاي ماركوفي تحت شرايط نزولي دريك سلول توليد انعطاف پذير
 بررسي اثراجراي TPM برنگهداري و تعميرات پيشگيرانه PM مورد مطالعه واحدتوليد آب سرد فولادمباركه اصفهان
 پيش بيني قابليت اطمينان يك فرايند مالي با استفاده ازFTA فازي؛مطالعه موردي شركت توليدي ريخته گري
 تعميرات ساليانه درنيروگاه هاي آبي مطالعه موردي نيروگاه مسجدسليمان
 بهره گيري ازسيستم مديريت نت كامپيوتري CMMS براي پشتيباني نگهداري مبتني برقابليت اطمينان RCM
 طراحي الگويي براي محاسبه قابليت اطمينان برروي اتلت گازهاي طبي
 عارضه يابي سيستم نگهداري و تعميرات شركت باتري سازي نيروگستران خراسان
 طراحي مدلي براي شبكه هاب به منظور بيشينه كردن قابليت اطمينان بادرنظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي
 راهبردهاي نگهداري و تعميرات ـ كاربرد FMEA ، MADM و برنامه ريزي خطي
 حل مسئله تخصيص اجزاي مازاد متفاوت براي سيستم هاي سري ـ موازي وk-ازn- درحالت فازي و با استفاده ازالگوريتم شبيه سازي تبريد
 ديدگاهي جديد درمورد بهبود عملكرد سيستم هاي توليدي و خدماتي مطالعه موردي
 ارائه يك مدل برنامه ريزي خطي چندهدفه به منظور افزايش قابليت اطمينان انسان و ماشين درسيستم هاي ساخت سلولي
 شكل گيري سلول با مسيرهاي فرايند گزينه اي با هدف كاهش هزينه هاي كلي و افزايش قابليت اطمينان سيستم باتوجه به معيارهاي ارزيابي قابليت اطمينان انسان

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید