درج مقالات کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای داخلی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/

كنگره ملي مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات 17 تا 19 آبان ماه 1391 توسط موسسه آموزش عالي خيام و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 281عنوان مقاله تخصصی شامل 1570 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درکنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 امكانات و ابزارهاي طراحي FPGA و مقايسه دامنه كاربردهاي آن با GPU
 ارائه ي يك روش نوين براي مخفي سازي قوانين انجمني با تركيب روش هاي تحريف و مسدودسازي؛ HABA
 بررسي هويت امضابا استفاده ازالگوريتم هاي خوشه بندي تك كلاسي
 طراحي فيلترفابري ـ پرو با لايه هاي نازك دي الكتريك درمحدوده نورمرئي با استفاده ازروش TMM
 حذف بار هوشمند با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازهگيري فازورPMU براي خوددرماني شبكه قدرت در هنگام بروز خطا
 ارائه ي يك روش خوشهبندي مبتني برالگوريتم ژنتيك براي كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم
 ايجاد پيكره وبلاگهاي فارسي با محتواي سياسي
 بررسي وضعيت مولفه اي هوش سازماني در شركت مهندسي رايانه گستر آرش
 ارائه روش خوشهبندي زاويهاي ناهمگن در شبكههاي حسگر بيسيم
 توليد خودكارداده هاي آزمون با استفاده ازاجراي كانكاليك CECIT
 مسيريابي مبتني بر انرژي در شبكههاي سيار پيشا بر اساس الگوريتم كلوني مورچه ها
 گردآوري داده توزيع شده وفقي در شبكههاي حسگر بيسيم
 تشخيص بيماران اسكلروز آميوتروفيك جنبي از افراد سالم بر مبناي ويژگيهاي ايستا و فركتال استخراج شده از ريتم راه رفتن
 ارائه روشي جديد براي طرح بندي اتوماتيك نقشه ي مترو
 طراحي مدارديكدربا اتوماتاي سلولي كوانتوم دات QCA ارائه گيت پايه جديد و بكارگيري روش جديد طراحي چينش مدار
 طراحي دريچه منطقي تمام نوري سرعت بالا با استفاده از تقويت كننده ليزري فيدبك گسترده1550-nm
 طراحي دريچه منطقي تمام نوري كم توان با استفاده از تقويت كننده ليزري فيدبك گسترده 1550-nm
 روش سريع و مقاوم به نويز براي تعبيه متن در تصوير ديجيتال مبتنيبر تقسيم فضايي تصوير
 بهينه سازي ناحيه بندي فازي تصاوير MRمغز با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
 روشي براي تحمل خرابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
 پروتكل خوشهبندي سلسله مراتبي مبتني بر زنجيره تراوش داده در شبكه حسگر بيسيم
 رفع مشكل ارسال پخشي در شبكه هاي بين خودرويي با بهره گيري از روشهاي تصميم گيري چندمعياري مبتني بر منطق فازي
 يك روش مسيريابي چندمسيره انرژي كارا براي شبكه هاي سيارموردي با بهره گيري ازالگوريتم كلوني زنبورهاي مصنوعي
 45 ضدالگوي متداول در معماري سرويس گرا
 طراحي و ساخت راك منبع تغذيه 48 ولت 30 آمپر جهت شارژرهاي سايتهاي مخابراتي
 يك روش سيستماتيك مبتني برمخزن و جدول راهنما براي شناسايي ضدالگوها درتوسعه سيستم هاي سرويس گرا
 خلاصه سازي متن مبتني برويژگيهاي جملات با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري گسسته
 يك رويكرد جديد در اندازهگيري تشابه تصاوير با استفاده از مشخصه لبه
 امنيت راي گيري الكترونيكي درسمت راي دهنده با بهره گيري ازتصاوير به هم ريخته پويا
 داده كاوي و تحليل رابطه هوش عاطفي و عملكرد شغلي با استفاده از درخت تصميم در بين كاركنان پروژه هاي ICT شهرداري مشهد
 پوشش خطاي چندتايي دائم درشبكه روي تراشه براي توپولوژي TOURS
 طراحي كنترل كننده يكپارچه كيفيت توان به منظورجبرانسازي همزمان پارامترهاي كيفيت توان با استفاده ازشبكه عصبي وفقي
 كدگذاري امن تصاوير ديجيتال با استفاده از سيستم اعداد مانده اي چند سطحي
 طراحي سيستم حذف فعال نويز براي يك دالان صوتي
 تعميم رده بندي اعدادفازي ذوزنقه اي P- نرم به شكل پارامتريك
 مدلي يكپارچه براي BPM با رويكرد SOA با استفاده ازITIL
 نويسه گرداني اسامي افراد با استفاده ازويژگيهاي محتواي وب فارسي
 طراحي روشي جديد درايمن سازي سيستم عامل ويندوز xp با استفاده ازتوكن امنيتي TPM
 بررسي روش جديد تشخيص خطاهاي چند كليدي براي اينورترهاي منبع ولتاژتغذيه كننده ماشين هاي القايي
 ارائه تكنيك نهان نگاري صوتي مبتني بر سيگنال CHIRPبر روي فايل هاي WAV
 حل عددي معادلات انتگرال چندگانه خطي به روش هم محلي DE-Sinc
 ارائه الگوريتم جديد براي افزايش طول عمرشبكه هاي حسگربي سيم براساس روشهاي خوشه اي و كلوني مورچه ها
 درك شهودي هارمونيك هاي فضايي يك الگوي رتيكل با استفاده ازتبديل تركيبي فوريه ملين درمختصات قطبي
 ارائه يك راه حل براي مديريت زيرساخت رايانش ابري با بكارگيري هوش تجاري
 مروري بر روش هاي محاسبه مشابهت مبتني بر آنتولوژي و گراف و ارزيابي آنها
 روشي جديد براي تطبيق تصاوير بر مبناي مدل هاي فرم پذير هندسي


 بهبود خوشهبندي برچسبها مبتني بر جزءبندي گراف در سيستمهاي Folksonomy وب
 تشخيص سه بعدي اشياء با الگوريتم SVSIFT
 ارائه يك چهارچوب سيستمي خبره در ارزيابي ريسك پروژه – تركيب روش خوشه بندي VIKOR و CBR، C-Means
 مدل سازي كانال دسترسي چندگانه مولكولي مبتني برتئوري اطلاعات شانون
 آسيب شناسي ساختار متداول پستهاي شبكه هاي توزيع برق ايران در مقابل خطاهاي امپدانس بالا و ارائه يك راه حل آسان و موثر
 مبدل باك با كنترل تركيبي PFM و PWMدر تكنولوژي CMOS ابعاد0.18 μm
 روشهاي بازنمايي دانش
 بررسي سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر داده كاوي
 يك سيستم جديد براي متنكاوي متون فارسي براساس طبقهبندي مفهومي آن
 ساخت ترانزيستورهاي لايه نازك اكسيد روي و بررسي اثر سطح تماس مشترك اتصالات سورس درين و كانال بر عملكرد آن
 پيشگويي مكان تقريبي exon ها درژن ها با استفاده از الگوريتم تركيبيDFT و تبديل ويولت و بررسي اثر پنجرههاي مختلف در آن
 نوسان ساز كولپيتز تفاضلي با نويز فاز كم و مصرف توان پايين
 ارايه يك الگوريتم جديد جهت مديريت موقعيت در شبكه هاي موردي
 پياده سازي الگوريتم هاي موازي بر روي شبكه ميان ارتباطي ستاره در پردازنده هاي سكوهاي سيستم هاي چند پردازنده اي و حافظه هاي توزيع شده
 ارزيابي عملكرد ديناميكي ميكروتوربين گازي دومحوره بعنوان توليد كننده پراكنده در حالت مجزا از شبكه
 طراحي فليپ فلاپ با پالس راه انداز خارجي با توان مصرفي كم و سرعت بالا
 حلقه قفل شونده درفاز تمام ديجيتال 2تا2.5 گيگاهرتز باتوان مصرفي پايين
 طراحي حافظه SRAM توان پايين 10 ترانزيستوري
 طراحي يك فليپ فلاپ راه اندازي شونده با پالس خارجي با توان مصرفي پايين
 بهبودتجميع داده ها درشبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده ازرگرسيون چندجمله اي
 يك روش تحمل پذيرخطاي تجميع داده ها درشبكه هاي حسگربي سيم با استفاده ازرگرسيون وزني
 بهينه سازي كارآيي درون ساختمان با استفاده از سيستم هاي هوشمند
 طرح جديد برقراري كليد درشبكه هاي حسگربي سيم سلسله مراتبي
 ارائه روشي جديد براي تخمين تلفات شبكه توزيع درمحيط رقابتي درحضوربارهاي قابل قطع
 طراحي ديوار هاي آتش در نقاط دسترسي بي سيم با استفاده از پردازنده هاي شبكه
 آسيب شناسي سيستم زمين مصرف كنندگان داراي تاسيسات اتوماسيون و مخابرات
 كاهش هارمونيك اينورترچند سطحي با الگوريتم هاي WIPSO و MPSO، PSO
 ارايه يك دسته بندي جديد براي ميانافزارهاي خوشههاي محاسباتي با كارايي بالا براساس معماري
 طراحي مدار كم نويز و HIGH CMRR با بهره بالا در محدوده فركانسي 0.1 تا 100 هرتز ،مورد استفاده در الكتروآنسفالوگرامها نوار مغزي
 سيستم هاي تشخيص نفوذ بر اساس بهبود كاراييFUZZY C-MEANS با استفاده از الگوريتمهاي تخمين توزيع
 محرك هاي عملگر الكترومكانيكي در ميكرو آينه ها
 بهبود اطلاعات مكاني و كاهش زمان ناحيه بندي تصاوير MR مغز درروش FCM
 دسته بندي قطعات يك ثانيه صوت به صحبت و موزيك مبتني بر ماشين بردار پشتيبان
 ارائه يك مدل براساس تركيب خوشه بندي و طبقه بندي تك كلاسه مبتني برقواعد براي پيش بيني خطاهاي نرم افزارCECIT
 استفاده از عملگر جهش و روشهاي كلاسيك جهت بهبود الگوريتم مورچگان باينري
 روشي جديد براي تشخيص رويداد با استفاده ازفازي درشبكه هاي حسگربي سيم
 استفاده ازخوشه بندي درختي چهاروجهي براي زمانبندي عناصرسياردرشبكه هاي حسگربي سيم
 مدلسازي زمان نصب انشعابات پراكنده گاز در شهر يزد
 يك پروتكل خوشه بندي متمركز براي شبكه هاي حسگربي سيم براساس انتخاب سرخوشه با معياري به نام تابع هزينه انرژي
 تقويت كننده تفاضلي توزيع شده با تركيب ساختارهاي Cascade و Cascode و استفاده از سلف تزويج
 روشي جديد در آستانه گذاري تصوير اسناد رنگي به منظور تفكيك متن از پس زمينه با استفاده از منطق فازي
 ارائه رويكردي براي توزيع جريان كارعلمي درابرهاي محاسباتي به منظور استفاده بهينه ازسرورهاي محاسباتي
 مسطح سازي بهره تقويت كننده فيبر نوري آلاينده به اربيوم با بهينه سازي طول فيبر نوري
 محاسبه ي درصد توان ورودي امواج آنتن هاي موبايل به بدن انسان
 تعيين موقعيت بهينه گيرنده مخابراتي به منظور كمينه شدن تلفات پراش لبه با استفاده ازمتدCausebrook و الگوريتم ژنتيك و رقابت استعماري
 قانون گذاري، سكوي جهش به سمت انتخابات تمام الكترونيك
 بررسي ميزان رضايت مشتريان ازعملكرد دستگاه هاي كارت خوان POS مطالعه موردي: شهرستان اردكان
 روشي بهبوديافته براي تشخيص چهره مبتني برالگوريتم ژنتيك و ماشين پشتيباني بردار SVM
 ارائه مدل دمايي ضريب جفت شدگي و جريان آستانه در ليزر نيمرساناي Quarter Wavelength-Shift Distributed Feedback Lasers
 بررسي روشهاي هدايت پرتو در سيستمهاي ردگيري خودكار و ارائه روشي بهينه جهت پايدارسازي لينكهاي مخابرات نوري فضاي آزاد FSO
 مروري بر روش هاي گسترش پرس وجوي مبتني بر هستان شناسي و تحليل سراسري
 تعميمي برمدل آماري پردازش ماشيني زبان طبيعي براي تطبيق سوال فارسي
 تاثيرتغييرات پارامترهاي منحني بيضوي برزمان اجراي پروتكل ECMQV
 به كارگيري نوعي ناحيه بندي دربرنامه ريزي توسعه انتقال با هدف افزايش قابليت اطمينان
 طراحي سيستم استنتاج فازي سوگينو جهت تخمين تبخير و تعرق مرجع روزانه
 شبيه سازي دستگاه لايسيمتري بوسيله سيستم هاي هوش مصنوعي منطق فازي و شبكه عصبي
 طراحي و ساخت دستگاه عيب ياب بلبرينگ مبتني برسيگنالهاي ارتعاش
 پياده سازي اصلاح ضريب توان مبتني برمبدل بوست با تكنيك كنترل مدجريان متوسط
 بررسي تاثيرگرما برپروفايل مصرف و مقايسه پيك بارروزبا شب مطالعه موردي: شبكه برق خراسان
 روش بهينهسازي چند هدفه جهت كاهش و كاوش فضاي طراحي سيستمهاي چندپردازندهاي نهفته روي تراشه
 ارائه يك روش جهت افزايش قابليت اطمينان و كارايي درسيستم هاي چندهسته اي
 طراحي بهينه كنترلرهاي فازي نوع اول و دوم براي سيستم تعليق خودرو
 طراحي تقريبگرهاي فازي تاكاگي-سوگنو-كنگبا حداقل توابع عضويت و خطاي تقريب تضمين شده به كمكالگوريتم ژنتيك
 طراحي فيبر كريستال نوري با ابعاد نانو بمنظور كاربرد در فشرده سازي پالسهاي نوري فمتوثانيه و توليد طيف ابر پيوستار در 850 نانومتر
 بازشناسي چهره با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي و جداسازي با بيشترين حاشيه
 چيدمان مكاني بهينه گرهها در شبكههاي حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم هوشجمعي
 ارائه روشي جديد براي آشكارسازي مكان چشمها درتصاويرچهره رنگي روبرو
 خوشهسازي مبتني بر كرنل: مطالعه موردي براي خوشهسازي افراد بر اساس ديدگاه آنها
 پيشنهاد يك الگوريتم براي خوشهبندي شبكههاي اجتماعي مبتني بر يالهاي مابينيت
 شناسايي سيستم و مدل سازي يك كمپرسور گاز بصورت جعبه سياه مبتني برروش ARX غيرخطي
 مكان يابي درشبكه هاي حسگربي سيم با استفاده ازخوشه بندي دوگامه پويا CECIT
 معرفي سه ويژگي غيرخطي و آشوبگونه در تعيين زمان هشدارحمله صرع
 طراحي شبكه يادگيري الكترونيكي تطبيقي براساس شبكه هاي توزيع شده
 شناسايي عوامل موثربرپذيرش راديوشناسه درمراكز آموزشي مطالعه موردي: استان يزد
 ارائه روش كيفي براي تركيب سرويسهاي وب با استفاده ازالگوريتم بهينه سازي جمعي ذرات
 يك ساختار انعطاف پذير براي سيستمهاي ربات هاي گروهي در محيطهاي ناشناخته
 بررسي و تصحيح رفتار الگوي شكل دهنده پرتو باند پهن جهت استخراج سيگنالهاي عصبي
 تشخيص تعدادي ازبيماريهاي قلبي با استفاده ازتبديل ويولت و روش دسته بندي Svm
 حداقلسازي تابع بولي با استفاده از الگوريتم گراف – گره و گراف – حلقه
 استفاده از مدل شبكه عصبي تكاملي براي افزايش دقت سامانه مكانياب تفاضلي بلادرنگ
 شبيه سازي جبران كاهش جريان ناشي ازحذف بازتاب سطحي نوردرسلول خورشيدي به كمك مدل دريفت – ديفيوژن
 ارائه يكالگوريتم كارا براي امن سازي مسيريابي شبكههاي بيسيم مش WMN
 تشخيص مقاوم خرابي محرك در يك هواپيماي درجه ي هفت بر مبناي طراحي رويتگر وفقي
 مقايسه كارايي STATCOM و SSSC كنترل شده به روش بهينه سازي خطي LOC با سيگنال پايدار ساز تحريك ، در بهبود پايداري ديناميكي يك سيستم قدرت تك ماشينه داراي بار امپدانس ثابت
 بهبود كيفيت تصاوير سنجش از دور چندطيفي به وسيله باند پانكروماتيك و تبديل كانتورلت
 بررسي صحت امضا با تكنيكشبكه هاي عصبي
 ارزيابي عملكرد پروتكل هاي مسيريابي AODV ، DSR و TORAدر شبكه حسگر بي سيم زيرزميني
 ارائه يك مدل جهت افزايش مقاومت گره هاي حسگر در برابرحملات تسخير گره روي شبكه هاي حسگر بي سيم
 حمله تحليل تواني بر روي منطق هاي مقاوم WDDL مبتني بر نشت اطلاعات از روي اثرات PVT
 ارائه يك معماري براي كاهش زمان آزمون مدارات ترتيبي
 بهبود پروتكل انتشار جذب دو مرحلهاي در مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم
 بهينه سازي عملكرد كليدهاي بسته شونده نيمه هادي چهارلايه سيليسيمي
 الگوريتم زمانبندي مبتني برmin-min و max-min درمحيط گريد محاسباتي
 روشهاي داده كاوي براي پيش بيني آتش سوزي جنگلها با استفاده ازداده هاي جوي
 فشرده سازي بدون اتلاف تصوير با روشجديد كدگذاري طول متغير محلي و ارائه فشرده ساز برتر ازJPEG
 Inversed Trie with Compression of Prefixes ITCP
 كاربرد تكنيكهاي داده كاوي جهت تشخيص آدرسهاي فيشينگ
 تهديدات ايميل و روشهاي برقراري امنيت ايميل
 ارائه يك پروتكل Overlay براي مديريت تحرك گره هاي موبايل با استفاده ازرسانه بلوتوث
 شناسايي اثر انگشت با تبديل ويژگي هاي موجود در آن به كد باينري و استفاده ازفاصله يابي همينگ
 بررسي مديريت دادهها در پردازش ابري
 ارائه الگوريتم توازن بارجديد درمحاسبات موازي
 ارائه روشي جهت انتخاب بهينه ريسك ها بعدازارزيابي مبتني برروش AHP
 كسب خودكارمهارت دريادگيري تقويتي با استفاده ازمعيارمركزيت درجه مسير
 ارائه يك راهكارجديد براي افزايش كارايي سيستم هاي توصيه گربا استفاده ازالگوريتم ژنتيك
 پيشنهاد روشي جديد براي يافتن تركيب بهينه وبسرويسها با استفاده از تابع احتمال شرطي مبتني بر وابستگي بين وبسرويسها
 تسريع فرايند يادگيري تقويتي با شكل دهي پاداش به كمك تحليل گراف محيط
 شبيه سازي، آناليز خطا عملكرد فيلتر كالمن توپ ضد هوايي اهداف با مانور
 ارائه روشي پيشنهادي براي مديريت و كنترل منطقه تحت پوشش شبكه حسگربي سيم با استفاده ازيك رابط گرافيكي و منطق فازي
 بررسي نقش شبكه هاي حسگربي سيم Wsn درشبكه هوشمندSmart Grid
 ساختارمتمركز كننده مبتني بر لنز شبه فرزنل و روش رديابي خورشيد دومحوره اتوماتيك جهت افزايش بازدهي پنلهاي خورشيدي فتوولتائيك
 روشي جهت مديريت پيكربندي در سامانههاي فوق مقياس وسيع ULS
 ارائه روشي نوين درمسيريابي شبكه هاي ادهاك سياربرپايه الگوريتم كلوني مورچگان
 ارائه يك الگوي كليدزني نوين در مبدل ماتريسيAC/AC سه فاز به سه فاز در راستاي كاهش تلفات كليدزني و بهبود شرايط هارمونيكي مبدل
 ارزيابي توان راكتيو مورد نياز يك سيستم قدرت تجديد ساختار شده به روش شبيه سازي مونت كارلو در يك بازار حوضچه
 كاربرد سيستم هاي طبقه بندXCS درتشخيص بيماري ديابت
 بهبود امنيت درشبكه هاي حسگربي سيم سلسله مراتبي با استفاده ازطرح بلوكي ناكامل متعادل
 مدلسازي سيستم با استفاده از شبكههاي پتري تصادفي براي بهبود زمانبندي تعميرات پيشگيرانه
 تعيين زاويه بهينه براي بافت سطحي مثلثي شكل درسلول هاي خورشيدي سيليسيمي چندبلوره
 آنتن مايكرواستريپي فراپهن باند تك لايه با المان هاي دايروي
 ارتباطدهي دادهها با استفاده ازCRF-Matching نيمه نظارتي
 مسيريابي براي ناوبري يك روبات پايه متحرك، براساس گراف ورونوئي تعميم يافته
 پياده سازي موازي الگوريتم K-nearest neighbor برروي GPU با استفاده از CUDA
 ارائه يك روش آزمون توكارانعطاف پذير براي آزمايش تراشه شبكه اي
 بررسي عملكرد ترانزيستورهاي اثرميداني نانولوله كربني CNFETs بارويكردي برروشهاي بهينه سازي و كاربرد آن درمقايسه با cmos سيليكاني
 مدلسازي هندسي كانال انتشار چند ورودي چند خروجي با وجود پراكنده كننده ثابت بين ايستگاه پايه و ايستگاه كاربر
 نقش روشنايي استاندار معابر در بهينه سازي و صرفهجويي انرژي الكتريكي
 تخمين بيشترين درستي مدل گام گاما دركانالهاي مخابرات نوري فضاي آزاد
 مدل سازي تاخير زماني يونسفر ماهوارههاي GPS با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه تعليميافته با الگوريتم ژنتيك
 كنترل و برقراري امنيت در برابر جعل در شبكه بينخودرويي مبتني بر شناسه خودروها
 كنترل كيفيت هواي يك محيط بسته توسط كنترلر فازي
 ارائه معماري خدمت تست نرم افزار قابل اعتماد با استفاده ازفناوري ابر
 سيستمهاي كنترل نوري
 روشي مبتني برآتاماتاي يادگير توزيع شده براي مدلسازي كاربران درمحيطهاي فراپيوندي
 الگوريتم بهينه يابي تركيبي بوسيله الگوريتم هاي جستجوي غذاي زنبورعسل و دسته ماهي مصنوعي براي محيطهاي پويا
 معرفي يك الگوريتم تفاضلي با شباهت تطابقي درمحيطهايي با چندين بهينه بالقوه
 بهبود كارائي الگوريتم بهينه يابي كلوني زنبورهاي مصنوعي مبتني برمدل تابع تسهيم براي محيطهاي پويا بوسيله مفهوم زنبورهاي نگهبان
 ارائه پروتكل مسيريابي بلادرنگ انرژي آگاه درشبكه هاي حسگربي سيم
 صحه گذاري در تلفيق سيستمهاي الكترونيك هواپيما با استفاده از روش سلسله مراتبي دلفي فازي و شبكههاي عصبي
 ارائه يك پروتكل مسيريابي هوشمند درشبكه هاي سيارموردي براساس DSR
 بهينه سازي معكوس مكان ميانه سرويسدهندهها روي شبكهها
 ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره فازي با استفاده از شبكههاي عصبي
 برنامهريزي بهينه توسعه توليد در سيستم قدرت با استفاده از روش بهينه سازي الگوريتم رقابت استعماري
 روش رمزنگاري تصوير مبتني بر خوشه بندي و توابع فوق آشوب
 ارائه يك روش جديد مسيريابي مبتني بر ايمني مصنوعي به منظور كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم
 شيوه انتخاب مسير آگاه از ازدحام با قابليت تحمل پذيري خطا درمسيريابي شبكه روي تراشه
 ارزيابي و مقايسه تاثيرالگوريتم هاي مديريت صف د رعملكرد شبكه هاي كامپيوتري
 روش نوين پياده سازي الگوريتم RSA برروي FPGA
 بهينه سازي انتخاب سرخوشه درشبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
 نظارت زنان باردار مبتلا به بيماري فشارخون با استفاده ازشبكه هاي حسگربي سيم
 افزايش طول عمرشبكه هاي حسگربي سيم با ارائه رويكردي جديد درخوشه بندي
 طراحي و ساخت كنتوركارتي
 عامل هوشمندنرم افزاري موقعيت ياب و رديابي اينترنتي مبتني برBTS مخابرات رهيافتي نوين درصنعت توريست
 طراحي و ساخت مكانيزم اتوماتيك رديابي خورشيد با پسخورد تصويري
 اولويت بندي چالشهاي پياده سازي نرم افزار CMMS با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي ANP در شركتهاي گازاستاني مطالعه موردي شركت گاز استان فارس
 بيشينه كردن ملاحظات فني و اقتصادي شبكه توزيع شهرستان مشكين شهر با حضورمنابع توليد پراكنده توسط الگوريتم گسسته بهينه ساز كرم شب تاب
 ارائه ي تابع برازش كارا براي خوشه بندي شبكه هاي حسگربي سيم
 ارائه يك روش خوشه بندي مبتني برالگوريتم ژنتيك براي كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم
 يك روش كدينگ براي كاهش هم شنوايي با استفاده ازافزونگي زماني
 تخمين جهت سيگنالهاي باندپهن براساس روش تاخيرهاي متوالي
 مطالعه عملكردي IPFC به منظور افزايش حدبارگذاري سيستم
 بررسي تطبيقي آموزش برنامه سازي در دانشگاه هاي معتبر دنيا و ارائه راهكارهايي جهت اصلاح آموزش هاي داخلي
 الگوريتمي جديد جهت توليد چندضلعي ساده ازمجموعه نقاط مسطح تصادفي به روش لايه هاي محدب
 بررسي امكانپذيري استفاده از پنلهاي خورشيدي به جاي برق شهر در مكاني با مصرف محدود
 روش لايه اي با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان براي تشخيص نوع ناهنجاري ها در تشخيص نفوذ
 طبقه بندي عيوب نابالانسي و ناهمراستايي موازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 سلول خورشيدي تك پيوندي مبتني برمواد InP مدرج شده
 سلول خورشيدي تك پيوندي مبتني برمواد GaAs با ساختاراصلاح يافته نوين
 برآورد شرايط اقتصادي و رشد بار براي انتخاب ترانسفورمر توزيع
 پيمانه اي كردن آنتولوژي دروب معنايي
 كاربرد الگوريتمهاي بهينه سازي در مدولاتورهاي دلتا سيگما
 تطبيق دهنده موجبر مستطيلي به كواكسيال با استفاده ازPBG
 ارزيابي نيازمنديهاي كاركردي و غيركاركردي نرم افزار با استفاده ازشبكه هاي پتري
 كاربرد هستي شناسي درمهندسي نرم افزار
 داده كاوي و استخراج داده ها ازپايگاه هاي اطلاعاتي
 ابرتقويت كننده كلاس AB تك خروجي كم مصرف با نرخ چرخش بالا و پهناي باندوسيع
 شبكه هوشمند خانگي
 بهبود پروتكل انتشارجذب دو مرحله اي انتشار مستقيم با استفاده ازخوشه بندي مديريت حركت سينك و گره هاي اصلي
 بهبود پروتكل انتشارجذب دومرحله اي با استفاده ازخوشه بندي
 استخراج پارامترهاي فوجي ساكي با استفاده ازاطلاعات متني و الگوريتم ژنتيك
 ارائه الگوريتم مسيريابي جديد براي تامين كيفيت خدمات برحسب تقاضا درشبكههاي حسگر بيسيم
 نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش
 ارايه روشي مبتني بر هستي شناسي براي مدلسازي مديريت دانش در مراكزدانشگاهي
 تطبيق سرويس هاي وب باآنتولوژي متفاوت با استفاده از گراف دو بخشي
 مسيريابي كاملاً تطبيقي واقعي در معماري تركيبي شبكه روي تراشه و گذرگاه داده
 رمزنگاري متن مبتني برگلايدرها درتئوري بازي زندگي
 بهينه سازي تقطيع تصوير مبتني بر گراف با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
 حل مسئله يافتن بزرگ ترين كليك به روش بهينه سازي اكسترمال با پارامتر τ
 ارائه ساختار جديدي براي رمزنگاري بلاكي مبتني بر اتوماتاي سلولي 3 بعدي
 الگوريتم جديد در بهينه سازي چند هدفه مبتني بر چرخه آب در طبيعت :MOWCO
 بررسي و طرح يك روش خودرمزگذاربراي امنيت اطلاعات درتلفن همراه
 انتشار كرم هاي فعال در يك سيستم سلسله مراتبي مديريت شبكه همتا به همتا
 تشخيص هوشمند نفوذ مبتني برداده كاوي با استفاده ازسيستم هاي طبقه بندXCS بهبود يافته
 ارايه يك الگوريتم مسيريابي جديد درشبكه هاي رله بي سيم
 بررسي چشم انداز تكنولوژي پيل سوختي و شناسايي بازارهاي تقاضاي آن در ايران به عنوان يكي از مهمترين منابع انرژ يهاي نو
 تحليل و بررسي تاثيرات بازه زماني كانال كنترلي بر قابليت اطمينان اين كانال در شبكه هاي خودرويي VANETs
 پيش بيني باد به روش شبكه عصبي جهت بهره برداري بهينه از يك سيستم هيدروژن_بادي
 Ontology-Based Credit Card Fraud Detection
 Membership Functions Effect for Creating Fuzzy Classifiers Ensemble
 Secured cryptography by combination of One Time Pad encryption and Cipher Block Chaining Mode
 A New Hybrid Method for Color Image Segmentation
 An Evaluation of Real Time License Plate Detection Systems
 A New Approach to Vector Control using Fuzzy Logic Controller for a Linear Induction Motor Considering End Effects
 Computing the Computational Complexity of an Efficient Algorithm for Greedy ZF-DP Precoding Method in MIMO Broadcast Channels
 A New Cooperative Algorithm Based on Artificial Fish Swarm Algorithm and K-means for Image Segmentation
 A Local Beam Approach to Image Color Reduction
 Power Flow Study and Comparison of UPFC and SVC in Two Area Power System
 A New Robust Harmonic Balance Calculation Method Based On Feedback Control Loop
 A new method for detection of black/gray/worm hole attacks on AODV-based MANET
 MEAN SHIFT AND TRACKING ALGORITHMS IN VIDEO STREAMS
 Strained Si/SiGe MOSFET for Improved Performance
 Adaptive Dynamic System for Traffic light Control Using VANET
 A Novel Current Reference Calculation Method for Shunt Active Power Filter using a Recursive Algebraic Approach
 Multi-Processor Scheduling Problem With Imperialist Competitive Algorithm
 Automatic Detection of Epileptic Seizures Using Feature Extraction Methods from EEG and its Sub bands
 Improvement of Robust H∞ Controller Design for Networked Control Systems
 The Impact of Requirement Engineering on Software Quality
 Characterisation and Modeling of Terahertz Field Generation of Photoconductive Antennas Based on Semi Insulating and Low Temperature Grown GaAs
 A Novel Method for Energy Efficiency in Cloud Environment
 Selective Sequential Memetic Algorithms and the Impact of Local Searchers
 SMPCA: A new Hybrid Approach for Face Recognition
 SMEs on Clouds: Challenges and Opportunities
 Semi-Distributed Vacuuming Model on Temporal Database SDVMT
 Cephalometric Analysis of Facial Soft Tissue Using Image Processing Methods
 ImprovedReverseConverter for a newModuli Set
 Design and Analysis Of Three Full Adder Cells Based on CNTFET Technology
 Direct Conversion Receiver RF front end for Third Generation W-CDMA
 Comparative Study Total Harmonic Distortion and Amplitude Output Voltage via Inverted Sinusoidal Pulse Width Modulation Techniquesfor Seven Level Cascade H-Bridge Multilevel Inverter
 DSTATCOM Based Five-Level Cascade H-Bridge Multilevel Inverter for Power Quality Improvement
 Toward Application of Sandpile Model in Image Segmentation Based on Extremal Optimization Heuristic
 HOCA: Healthcare aware Optimized Congestion Avoidance and Control Protocol for Wireless Sensor Networks
 Implementing Electrical Smart Grids and Upcoming Challenges
 A Novel Method for Inference of Genetic Regulatory Networks Using Time Series Microarray Data and Gene Ontology
 Condition Assessment of an MR M-type Load Tap Changer Using Oil Analyses
 A Novel Hybrid Fuzzy Clustering Algorithm Based on Artificial Bee colony and C-means
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید