مشاهده مجموعه مقالات اولین همایش ملی ساختمان آینده در مرجع دانش (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/

اولين همايش ملي ساختمان آينده

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ساختمان آینده  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی ساختمان آینده 26 تا 27 اردیبهشت ماه 1392 توسط كانون مهندسين ساري و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ساری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 99عنوان مقاله تخصصی شامل 734 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

  لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی ساختمان آینده
 ارائه راهكارهاي عملياتي به منظور بهينه سازي مصرف و مديريت انرژي در ساختمان هاي اداري و مسكوني ايران
 بررسي سيستم توليدهمزمان برق و حرارت درمقياس كوچك Micro CHP و استفاده ازآن درساختمان
 انتقال بيسيم برق در ساختمان آينده
 بررسي و تحليل مميزي انرژي ساختمان و قوانين موجود در ايران
 انرژي هاي تجديدپذير و روش هاي استفاده از آن در ساختمان ها
 كاربرد سيستم فتوولتائيك درساختمان
 طراحي سيستم فتوولتاييك جهت تامين برق موردنياز يك واحد مسكوني نمونه
 طراحي يك كنترل كننده بهينه نوين براي مديريت انرژي و آسايش ساختمان هاي هوشمند
 طراحي و ساخت سامانه كاهش مصرف توان در سيستمهاي روشنايي بر پايه سنسورهاي PIR
 كاربرد كامپوزيت هاي FRPدر سازه هاي بتن آرمه
 ارزيابي سطح عملكرد ساختمان هاي ضروري بتن آرمه پنج و هفت طبقه درنواحي باخطرلرزه خيزي سطح خطر1 با روش تحليل ديناميكي غيرخطي تاريخچه زماني روش انتگرال گيري مستقيم
 بررسي سطح عملكرد ساختمان هاي پنج و هفت طبقه ضروري بتن آرمه درناحيه با خطرلرزه خيزي سطح خطر1 بروش تحليل پوش آور
 توسعه منحني شكست لرزه اي براي سازه هاي بتن آرمه موجود در ايران با سيستم قاب خمشي متوسط
 الگوي بارگذاري نوين تحليل استاتيكي غير خطي در سازههاي بتني خمشي
 كاربردهاي نانو تكنولوژي در بتن
 ساختمان هاي آينده ساختمان هاي جاندار
 بررسي عملكرد قابهاي با مهاربندزانويي درحوزه نزديك گسل
 نانو تيوب هاي كربني و كاربردهاي آن در مهندسي عمران
 ارزيابي ظرفيت باربري وتعيين پارمترهاي مقاومتي خاك رس باالياف پلي اتيلن بهمراه آهك
 فن آوري نوين XYPEX در آب بندي بتن
 بررسي تأثير نوع سخت كننده و نسبت اختلاط سخت كننده- رزين بر خواص بتن پليمري
 بررسي خواص مكانيكي بتن حاوي پلي استايرن منبسط شده و مولتي سيليكا (ژل ميكروسيليس)
 تاثيرميكروسيليكا يا الياف پلي پروپيلن برCBR خاك رس تثبيت شده با آهك
 اصلاح خاك رس واگرا با استفاده از روش تزريق الكتروسينتيك محلول هاي پليمري
 رفتارسنجي برشي ديوارهاي ميانقاب آجري مقاوم شده با الياف پليمري كربن تحت فشار قطري
 بررسي رفتار سازه هاي فضايي در عرشه پل هاي قوسي
 بررسي مشخصات فني مصالح نوين پوشاننده هاي سازه هاي فضاكار
 تاثير استفاده از روش تزريق الكتروسينتيك محلول هاي شيميايي با ظرفيت هاي تبادل كاتيوني مختلف بر ظرفيت باربري شمع
 بررسي موضعي تاثيركاربرد آلياژهاي هوشمنددربادبندهاي همگرا
 آناليز تاثير حرارات و آتش سوزي بر بتن هاي پر مقاومت در ابنيه هاي سنگين
 ارزيابي روش بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از كاهش سختي و ميراگرهاي ويسكوز در ساختمانها درارتفاع
 رفتار سازه اي پانل ساندويچي بتني سبك وزن پيش ساخته بعنوان ديوار باربر
 مروري بر ويژگي هاي تاثيرگذارسنگدانه برخواص مقاومتي بتن مقاومت بالا


 استفاده ازسرباره كوره بلند آهنگدازي سرباره سرب و سرباره روي به عنوان ماسه دربتن
 بررسي اثرنانورس برخواص مكانيكي و ريزساختاري ملات سيمان پرتلند معمولي
 بررسي جنبه هاي گوناگون تأثير تكنولوژي نانو بر خصوصيات مكانيكي و دوام بتن
 مقايسه اثرنانو و ميكروسيليكا بركاهش واكنش قليايي سيليسي بتن
 ساخت و كنترل كيفيت بتن نفوذپذير و بررسي ارتباط وزن مخصوص بتن نفوذپذير با درجه تخلل و تراكم آن
 نقش موادمصالح نوين و تكنولوژي بتن درساختمان هاي آينده
 بررسي و مقايسه خصوصيات برشي و كششي و فشاري بتن خودتراكم طبيعي (SCC) و بتن خود تراكم سبك (SCLC)
 اثرپودرشيشه ضايعاتي برقابليت رواني ملات خودتراكم حاوي پركننده هاي مختلف
 بررسي رفتارملات تازه خودتراكم حاوي خاكستربادي درنسبت هاي متفاوت آب به سيمان
 بررسي اقتصادي استفاده ازبتن خودمتراكم مطالعه موردي: ساختمان مسكوني سه طبقه
 تعيين ضريب بزرگنمايي تغيير مكان بر اساس حداكثر تغيير مكان جانبي غير ارتجاعي با استفاده از تحليل تاريخچه زماني
 ارزيابي اثرات پالس هاي پر انرژي سرعت متناظر با ركوردهاي نيرومند حوزه نزديك بر پارامترهاي رفتار لرزه اي ساختمان هاي فولادي با سازه پايه قاب محيطي خمشي ويژه
 بررسي عددي تاثير افزايش سطح مقطع اتصال تير ستون بتني
 طراحي توپولوژي و شكل بهينه مهاربندي براي قابهاي ساختماني فولادي با سيستم باربر جانبي دوگانه
 اتصال جوشي تير I شكل به ستون قوطي با استفاده از سختكننده خارجي
 ارزيابي سطح عملكرد ساختمان هاي پنج و شش طبقه ضروري بتن آرمه در نواحي با خطر لرزه خيزي سطح خطر 1 به روش تحليل استاتيكي غير خطي پوش آور
 ارزيابي عملكرد ساختمان هاي بتن آرمه تقويت شده موجود توسط مهاربندهاي فولادي
 بررسي اثرميراگرهاي اصطكاكي دركاهش پاسخ لرزه اي قابهاي فولادي
 رفتارديناميكي غيرخطي قابهاي فولادي بامهاربندهاي كمانش ناپذير تحت تاثير زلزله هاي نزديك به گسل
 بررسي موردي سطح عملكرددوساختمان 5و7طبقه بتني ضروري بيمارستان درزلزله طبس
 تحليل غيرخطي ساختمان هاي فولادي با مهاربند ضربدري تحت اثر مولفه قائم زلزله
 تاثيرطول تيرپيوند دررفتارغيرخطي بادبندهاي واگرا
 اصلاح روش مسير جايگزين بار در تحليل خرابي پيشرونده سازه هاي فولادي
 بررسي خواص مكانيكي و دوام ملات خود تراكم حاوي مواد افزودني در مقياس نانو
 مطالعه و بررسي خواص بتن خودمتراكم SCC نسل جديد بتن و مقايسه آن با بتن معمولي
 چالش هاي جهاني شدن و شهر آينده
 بازشوهايي نوين در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
 معماري آينده و هويت
 بهره گيري ازنقاب سايه و توده زمين جهت ايجاد محدوده آسايش درمعماري اقليم گرم و خشك
 معماري بومي و تعاملات اجتماعي محلات ايران نمونه موردي: محله قديم آب انبارنو ساري
 بررسي معماري بومي مازندران جهت دستيابي به اصول طراحي بومي و تبيين هويت كالبدي معماري مازندراني
 باز زنده سازي فضاهاي باز،پوشيده و بسته در معماري آينده
 حفظ هويت در شهر آينده با تاكيد بر نمادهاي معماري بومي نمونهي مورد شهر ساري
 دگرگوني هاي فرهنگي در ايران و تاثيرات آن بر هويت شهري
 مقايسه تطبيقي درك انسان از طبيعت در مسكن تاريخي و آپارتمان در ايران
 تاثير تكنولوژي صفحه نمايش لمسي بر ساختار و چيدمان فضاي آموزشي
 تاثير نانو مواد در زيباسازي نماهاي شهري
 معماري با مصالح كاغذي؛ با تاكيد بر بهره گيري از آن در اجراي بناهاي موقت پس از سانحه
 نانومعماري چشم اندازي نو دركاهش مصرف انرژي
 بررسي ويژگيهاي سازه هسته مركزي بامهاربازويي درساختمان هاي بلندمرتبه با نمونه موردي برج شانگهاي
 انواع مكانيسم ها و روشهاي بازوبسته شونده درسازه هاي گسترش پذير
 كاهش خطر آتش سوزي و زلزله با كاربرد مصالح جديد با بررسي نمونه موردي اي تي اف اي
 استفاده ازنماي دوپوسته بهعنوان يك سيستم غيرفعال خورشيدي به منظور كاهش مصرف انرژي
 ساختمان آينده ضرورت ها و نيازهاي آن به فناوري نانو درشهرتهران
 مصالح بومي، گامي در جهت بازگرداندن ارزشهاي معماري پايدار در مازندران (نمونه موردي پروژه سازه بامبو در مازندران)
 كاربرد فناوري نانو درصرفه جويي مصرف انرژي ساختمان
 مكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري،بررسي نمونه موردي استان مازندران(شهر بابل
 تعامل نشانه درمعماري
 ساختمان هاي آينده دربافت تاريخي بارويكردتعامل گرايي نمونه موردي بافت تاريخي سبزه ميدان زنجان
 بكارگيري مفهوم فضاي سايبر در خلق فضاهاي معماري (معماري آينده و توجه به وجوه غير فيزيكي انسان)
 تاثيرتكنولوژي برتحول فضاي معماري با تاكيدبرفضاي معماري مجازي
 فضاهاي آموزشي آينده
 نقش فرآيند هاي كاوشي الگوريتمي در ساختمان هاي آينده
 بررسي ويژگيهاي معماري فضاي هيبريدي و مقايسه آن با معماري اسلامي
 هويت در نامكان (جستجوي معنا در شهر آينده)
 هويت شهرآينده بارويكرد طراحي شهري زمينه گرا نمونه موردي شهربابل
 روانشناسي محيطي؛ الگووارهء مؤثر بر هويت بخشي به معماري آينده ايران
 پديدارشناسي مكان و احياي مكان فردا
 بررسي روند بكار گيري پيكره سازي اطلاعات ساختمان (BIM) و نحوه پياده سازي آن در پروژه هاي عمراني
 فراهويت درفضاي چهارتاقي ايراني
 اصل استقرار، عاملي مهم در ارتقاء پايداري زيست محيطي محله مسكوني
 تحليل عملكرد سيستم سرمايش جذبي خورشيدي در مناطق مختلف آب و هوايي ايران
 بررسي تامين انرژي الكتريكي با پيل سوختي اكسيد جامد (مورد مطالعاتي، ساختمان مركز دوستي هاي ايران و فرانسه)
 ارزيابي فني استفاده از هواگرمكن خورشيدي براي گرمايش ساختمان
 بررسي اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي براي تامين انرژي يك هتل در سواحل شمالي ايران
 بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان با بررسي و تحليل مبحث 19 مقررات ملي
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید