کتاب مأخذشناسی اصلاح الگوی مصرف در ایران منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب مأخذشناسی اصلاح الگوی مصرف در ایران توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقدمه این کتاب چنین نگاشته است: ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، گستره عرصه‌های فرهنگ و علم کشور را در بر می‌گیرد که برخی از آنها عبارتند از: تدوین و تصویب اصول، اهداف، سیاست‌ها و برنامه ریزی فرهنگی و علمی کشور، برنامه‌ریزی در خصوص مواجهه فعال و مبتکرانه با تهاجم فرهنگی، رصد مستمر برنامه‌ها و تحولات پیرامون حوزه‌هایی همچون توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوری کشور، هدایت و ساماندهی مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و رسانه‌ای کشور و ارائه راهبردهای مناسب، تهیه و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و ….

گفتنی است در فهرست این کتاب، عناوین ذیل به چشم می خورد: کلیات تحقیق، مطالعات پایدار، مطالعات اقتصادی و مدیریتی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مطالعات سیاسی و حقوقی و مذهبی و نتیجه‌گیری و توصیه‌ها.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید