موفقیت تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات آمار کشور

http://www.callforpapers.ir/دانشجویان ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن کسب عنوان نخست تیمی چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار ایران، رتبه‌های اول تا سوم بخش انفرادی این رقابتها را نیز به خود اختصاص دادند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، تیم‌های دانشجویی آمار در مقطع کارشناسی از دانشگاه‌های سراسرکشور به رقابت پرداختند.

در چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار ایران ضمن کسب عنوان نخست کشور توسط تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، معین حیدری، امیر خوش روان و امیر عباس مفیدیان از دانشجویان این دانشگاه نیز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم انفرادی را به دست آوردند.

همچنین تیم‌های دانشجویی آمار از دانشگاه‌های شهید بهشتی و زنجان، پس از دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم دانشجویی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان به سرپرستی دکتر ریحانه ریخته گران و دکتر مریم کلکین در این دوره از رقابتها حضور یافته بود.

چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار ایران به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان و با همکاری انجمن آمار ایران در دو مرحله کتبی و عملی برگزار شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید