نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی در اولین و بزرگترین بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی 5 تیر 1392 توسط انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، شركت پارسا پليمر شريف و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس 41عنوان مقاله تخصصی شامل 150 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
 ويژگي ها و كاربردهاي پوشش خوراكي بر پايه پروتئين آب پنير در بسته بندي مواد غذايي
 تأثير عصاره هاي زيست فعال گياهان بر ويژگي هاي بيوپليمرهاي خوراكي
 معرفي و كاربردهاي RFID در بسته بندي مواد غذايي
 فيلمها و پوششهاي خوراكي به منظور بسته بندي مواد غذايي
 كاربرد پوششها و فيلمهاي خوراكي در محصولات غذايي
 بسته بندي هوشمند رويكردي جديد در ايمني مواد غذايي
 سيستم هاي بسته بندي هوشمند ميوه جات و سبزيجات، افزايش مدت زمان ماندگاري
 كاربرد فناوري نانو در بسته بندي هاي نوين مواد غذايي
 كاربرد فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي
 تهيه كاغذ مقاوم به اكسيژن با استفاده از پوست مركبات و بكارگيري آن در بسته بندي مواد غذايي
 پوشش دهي كاغذ كرافت با استفاده از عصاره پوست و برگ نارنگي
 تأثير بسته بندي اتمسفر اصلاح شده و افزودن صمغ زانتان بر كيفيت نان سنگك
 اندازه گيري ميزان نفوذپذيري به بخار آب در فيلم هاي خوراكي حاصل از صمغ چرخك
 بررسي تغييرات غلظت گاز سرفضاي دانه هاي انار بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
 بسته بندي محصولات تازه با اتمسفر اصلاح شده
 بهينه سازي نفوذپذيري فيلم كامپوزيتي زيست تخريب پذير نشاسته – PVAL حاوي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و سلولز
 فرآورده هاي نانو سلولزي كاملاً زيست سازگار
 بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و ممانعتي بيونانوكامپوزيت پروتئين گاودانه حاوي نانوذرات نقره
 بررسي خواص بازدارندگي نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد/ نانوفيبر سلولز
 مطالعه تأثير افزودن آنتي اكسيدان TBHQ بر روي خواص فيزيكي فيلم پلي لاكتيك اسيد
 تهيه بسته بندي نوين نانوكامپوزيت فعال آنتي اكسيداني بر پايه بيوپليمر پلي لاكتيك اسيد
 پليمرهاي زيست تخريب پذير پلي هيدروكسي آلكانوآت جهت كاربرد در بسته بندي غذايي


 برآورد اقتصادي توليد و كاربرد پليمر PHB در صنعت بسته بندي
 بررسي خصوصيا ت فيزيكي فيلم متخلخل استات سلولز
 تهيه فيلم بسته بندي زيست تخريب پذير با استفاده از كيتوسان و ژلاتين
 بيوراكتورهاي توليد پلي هيدروكسي بوتيرات از گاز طبيعي
 تهيه فيلم زيست تخريب پذير از پروتئين دانه گاودانه و تأثير كلرور كلسيم بر خصوصيات فيزيكوشيميايي آن
 بررسي زيست تخريب پذيري نانوكامپوزيتهاي نشاسته سديم مونت موريلونيت با استفاده از روش سطح پاسخ
 ساخت و تعيين خصوصيات مكانيكي و ممانعتي فيلم بسته بندي زئين- مونت موريلونيت
 توليد و بررسي خصوصيات فيلم پروتئيني يولاف
 بررسي تاثير نرم كنندههاي متفاوت برروي ريزساختار نشاسته ترموپلاستيك
 استفاده از فيلم هاي مبتني بر كيتوزان به عنوان بسته بندي زيستي براي نگهداري مواد غذائي
 مطالعه خواص مكانيكي نانوكامپوزيت آلياژ نشاسته ترموپلاستيك/پلي اتيلن تقويت شده با نانورس
 استفاده از نشاسته در بسته بندي مواد غذايي
 بررسي خواص فيزيكي ومكانيكي وزيست تخريب پذيري لاستيك نيتريل بوتادين بوسيله پليمرهاي طبيعي واصلاح آن با نانوذرات سيليس
 كاربرد باكتريوسين ها در بسته بندي مواد غذايي
 تكنولوژي هاي بسته بندي فعال زيستي براي افزايش عمر انبارماني گوشت و محصولات گوشتي
 مروري بر بسته بندي هاي غذايي ضد ميكروبي با خاصيت رهايش كنترل شده
 بسته بندي ضد ميكروبي در مواد غذايي
 بررسي خواص مهندسي فيلم هاي پليمري ضدميكروبي در بسته بندي مواد غذايي
 بررسي نقش نانوكامپوزيت نقره به عنوان نگهدارنده در بستهبندي مواد غذايي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید