سامانه الکترونیک فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد راه‌اندازی شد

http://www.callforpapers.ir/مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه‌اندازی سامانه الکترونیک فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد خبر داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) حمید صرامی گفت: این سامانه از شانزدهم شهریور ماه جاری در دفتر تحقیقات و آموزش ستاد راه‌اندازی شده و بر این اساس از این پس تمامی مقالات مرتبط با فصلنامه از طریق سامانه فوق مدیریت خواهند شد.

وی افزود: سامانه مدیریت الکترونیک فصلنامه علمی ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد ستاد مبارزه با موادمخدر به نشانی www.sh-addiction.ir است و پژوهشگران و محققان برای ارسال مقاله به منظور درج در فصلنامه مزبور می‌توانند به پایگاه مزبور مراجعه کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید