میزگرد بین‌المللی پیرامون موجودات تراریخته‌ برگزار می‌شود

http://www.callforpapers.ir/میزگرد جهانی برای دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت در مورد موجودات تراریخته (LMOs/ GMOs) طی روزهای 24 و 25 مهر ماه در ژنو سوئیس برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این میزگرد موضوعات کنوانسیون Aarhus و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

گذشته از مسائل کلیدی در مورد دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی، شرکت‌کنندگان در این میزگرد فرصتی برای شنیدن سخنرانی‌های تخصصی و به اشتراک‌گذاری تجارب خود و همچنین درس‌های آموخته شده از مواجه با موانع و چالش‌ها (در اجرای متمم آلماتی کنوانسیون Aarhus در محصولات تراریخته، راهنمای Lucca در محصولات تراریخته و ماده 23 پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در مورد فرصت‌های همکاری و ظرفیت‌سازی و اولویت برای کار آینده) خواهند داشت.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید