مشاهده کلیه مقالات اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک در بانک مقالات کنفرانسها و همایشهای تخصصی کشور – سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک

مجموعه مقالات اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک 12 اردیبهشت 1392 توسط شركت هم انديشان محيط زيست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 241عنوان مقاله تخصصی شامل 2749 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
 كاهش آلودگي محيط زيست وتوليد محصول جانبي با بكار گيري تصفيه به كمك راكتور UASB
 ارزيابي كارايي انرژي برق درصنايع انرژيبر ايران با استفاده از روش DEA (دوره زماني مورد مطالعه 1386-1375)
 بررسي انواع سلولهاي خورشيدي و كاربرد آنها
 بررسي رابطه توليد انرژي هسته اي و تجديدپذير بر انتشار( CO(2 و رشد اقتصادي روش عليت گرنجري پنلي براي كشورهاي منتخب هسته اي (1980-2010)
 بررسي بيوگاز به عنوان انرژي پاك و تجديد پذير در محيط زيست
 ارزيابي استفاده از انرژي باد در توسعه شهري ايران مطالعه موردي: شهر زابل
 آناليز اقتصادي بهره برداري ازنيروگاه هاي بادي برپايه ذخيره ساز هيدروژني
 بررسي عددي نحوه عملكرد بادگيرهاي هرات افغانستان در سرعت هاي باد مختلف با استفاده از روش حجم محدود
 شبيه سازي و بررسي ميزان مصرف انرژي الكتريكي در سيستم مديريت ساختمان, مورد مطالعه دانشگاه تبريز
 استحصال آب از مه با استفاده از انرژي خورشيدي (روش مخزن سرما)
 پمپ حرارتي و بررسي توليد برق و حرارت از انرژي زمين گرمايي
 بررسي و معرفي انرژي زمين گرمايي به عنوان انرژي تجديد پذير
 بررسي اثرات اقتصادي و معيارهاي موثر در بومي سازي انرژي باد
 بررسي اهميت بكارگيري نيروگاههاي برق آبي كوچك و اثرات زيست محيطي آن در استان گيلان (مطالعه موردي نيروگاه كليور تالش)
 توسعه پايدار و انرژي
 انرژي زمين گرمايي جهت توليد برق، گرمايش و سرمايش
 كاربرد انرژي هاي پاك در بهينه سازي مصرف انرژي
 بررسي فناوري هاي توليد برق با رويكرد كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با تكنيك ارزيابي چرخه حيات (LCA)
 تحليل سنتيك خشك شدن و پيروليز لايكوپديوم در پديده احتراق
 كاربرد انرژي خورشيدي در خشك كن هاي خورشيدي محصولات كشاورزي
 مديريت انرژي با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
 بهره گيري از انرژي پاك (زمين گرمايي) در برابر انرژيهاي آلوده
 امكان سنجي كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي مصرف انرژي نمونه موردي:طراحي پنجره در اقليم مازندران
 بررسي كاربردهاي مختلف انرژي خورشيدي درجهت كاهش مصرف انرژي درمنازل مسكوني
 سيتم توربين بادي باژنراتور سنكرون مغناطيس دائم براي كاربردهاي خانگي
 بازيافت انرژي از پسماندهاي پلاستيكي به روش پلاسما جهت كنترل آلودگي هوا
 بررسي چالشها و ناكارآمديهاي موجود جهت توليد برق از انرژي باد
 بررسي فنّاوري مبدّل هاي انرژي امواج
 بررسي چگونگي استفاده از توربينهاي بادي جهت آبياري مزارع كشاورزي در ايران
 شبيه سازي و ارائه روشي براي بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد گاز مايع طبيعي با سيكل C3MR
 پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه عصبي به منظور نصب يك نيروگاه بادي
 پيك نفت و لزوم استفاده از انرژي هاي نو
 مطالعه بر روي انرژي هاي نو و پاك در ايران
 امكان سنجي انرژي باد و كاربرد آن در پتانسيل سنجي نصب توربين بادي (مطالعه موردي استان اصفهان)
 استفاده از انرژيهاي پاك و نو در صنعت آب و فاضلاب و بررسي صرفه اقتصادي آن با مطالعه موردي روستاهاي استان مركزي
 منحني زيست محيطي كوزنتس و انرژي هاي تجديد پذير: مورد ايران
 مطالعات موردي واحدهاي بيوگاز در اسلووني
 طراحي و ساخت سامانه كاهش مصرف توان سيستم هاي روشنايي بر پايه سنسورهاي PIR
 بررسي و شبيه سازي تأثير تغييرات زمان، دما و ناخالصي بر پارامترهاي اكسيداسيون
 افزايش كارايي بادگيرها در استفاده بيشينه از انرژي باد از طريق مدلهاي CFD
 سيستم هاي برق خورشيدي راهكاري نوين جهت كاهش آلودگي هوا
 استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
 انرژي باد و ساخت نيروگاه هاي بادي با فناوري ايراني
 انتخاب بهترين روش ذخيره سازي انرژي پاك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
 تاثير انرژي هاي تجديد پذير بر كاهش آلودگي هوا


 استفاده بهينه از پيل سوختي احيا كننده در يك سيستم هيبريد و ارائه يك استراتژي براي مديريت توان سيستم
 فناوريهاي نوين در بخش ساختمان و كاه اتلاف انرژيهاي پايدار: معرفي زايكوسيل «ZYCOSIL»، نانوفتوكاتاليست، فايبررينگ فورس «FRP»، اتيلن تترافلوراتيلن «ETFE»
 معماري آينده و الگوريتم ژنتيك
 ارائه يك روش جديد رديابي نقطه حداكثر توان در آرايههاي خورشيدي مورد استفاده درسيستم تامين توان الكتريكي ماهواره ها
 ارائه يك روش جديد رديابي نقطه حداكثر توان در آرايههاي خورشيدي دو پيكه، مورد استفاده درسيستم تامين توان الكتريكي ماهواره
 امكان سنجي اقتصادي نيروگاه سيكل كاليناي زمين گرمايي در منطقه سبلان
 تاثير مصرف انرژي هاي (پاك) تجديد پذير بر رفاه اقتصادي در ايران
 استفاده از انرژي باد در ايران باستان و نقش آن در اقتصاد
 بررسي ساختار و بهينه سازي بازدهي سلول خورشيدي GaAs با استفاده از شبيه ساز SILVACO
 معرفي مديريت جامع پسماند در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
 تاثير برنامه هاي توسعه بر شدت مصرف انرژي در ايران
 جايگاه انرژي زيست توده در جهان و ايران
 كليات سلول هاي خورشيدي مورد استفاده
 مطالعه رفتار ديوار و سقف سبز در معرض تابش خورشيد و تاثير آن ها در كاهش مصرف انرژي
 تعيين زاويه بهينه سطح شيب دار و تابش كل براي كلكتورهاي خورشيدي در خرم آباد
 بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي كشور با استفاده از روش هاي نوين
 بررسي انرژي هاي نو، پاك و تجديد پذير و اهميت استفاده از آنها
 توجيه اقتصادي استفاده از پايه هاي برق خورشيدي
 توجيه اقتصادي استفاده از آبگرمكن خورشيدي از نظر انرژي و زيست محيطي
 انواع كلكتور هاي خورشيدي
 معرفي و بررسي انواع آبگرمكن هاي خورشيدي
 بررسي كاربرد انرژي خورشيدي (برق خورشيدي)
 بكار گيري سامانه هاي خورشيدي در ساختمان راهكاري نو در بهينه سازي مصرف انرژي
 مديريت هوشمند انرژي خودروهاي الكتريكي (PEV) بعنوان منبعي پاك با درنظر گرفتن قيد پايداري شبكه جهت بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات شبكه
 پسماندهاي كشاورزي زيست توده اي مناسب جهت دستيابي به سوخت زيستي و انرژي پاك
 Ignition of hydrogen boron (H–(11)B) fuel: Clean fusion energy without radioactivity
 تحليل و بررسي الگوي تاريخي حياط مركزي در طراحي 5 ساختمان معاصر ايران (نمونه هاي موردي در تهران)
 انتخاب ايرفويل توربين هاي بادي براي بادهاي كم سرعت
 بررسي انرژي زمين گرمايي به عنوان انرزي سازگار با محيط زيست جهت توسعه پاك
 آناليز عملكرد سلول خورشيدي مبتني بر تغييرات دما و مقدار تابش
 ارزيابي فني – اقتصادي سيستم حفاظت كاتديك فتوولتاييك خط انتقال گاز سرخون با استفاده از نرم افزار Homer- مطالعه موردي
 بررسي جايگاه فضاي خورشيدي در طراحي خانه هاي صفر انرژي
 اثر امواج مايكروويو بر شاخص هاي جوانه زني بذر شيرين بيان
 ارزيابي اقتصادي انرژي تجديد پذير زيست توده
 ارزيابي اقتصادي سيستم فتوولتاييك و ديزل ژنراتور در برق رساني دائم به روستاي دور افتاده از شبكه سراسري برق
 آشنايي با انرژي خورشيدي و كاربردهاي آن
 انرژي هاي نو و تجديد شونده
 آناليز حساسيت چرخه قدرت بخار- چرخه بيناري دو مرحله اي براي سيال هاي عامل مختلف سازگار با محيط زيست
 بادگير نماد هنر بومي در استفاده بهينه از انرژي باد
 بررسي استفاده از انرژي بادي ونقش آن بركاهش گازهاي گلخانه اي در شهر تهران
 بررسي سيكل تركيبي زمين گرمايي با پمپ حرارتي به ازاي سيال هاي عامل مختلف
 نقش انرژي باد به منظور توليد برق بادي
 بررسي و ارزيابي نيروگاههاي حرارتي خورشيدي
 كاربرد سيستم فتوولتاييك در حوزه كشاورزي
 ارزيابي مصرف سوخت و انرژي و اثرات زيست محيطي مربوطه در محصولات زراعي
 مدلسازي رياضي جذب اپتيكي در سلول هاي خورشيدي با لايه هاي نانومتري
 انرژي زمين گرمايي و انواع آن و تاثيرات آن در صنعت
 بررسي و مطالعه انرژي مگنتوهيدروديناميك
 بررسي انواع تكنولوژي هاي استحصال انرژي از امواج و جزر و مد اقيانوس/ دريا
 تلفات الكتريكي موجود در كارخانجات سيمان
 ارزيابي فني اقتصادي نيروگاههاي هيبريدي بادي- خورشيدي با مطالعه موردي درشهرستان مينودشت استان گلستان
 The Effect of Emissivity and Temprature on Heat Transfer Coefficient in a Modified Cavity Receiver of Solar Central Collector
 بررسي يك پلت فرم براي آزمايش لوله حرارتي كلكتور خورشيدي
 معرفي و بررسي فناوري قوس پلاسما به عنوان روشي نوين براي دفع پسماند و توليد انرژي هاي تجديدپذير
 پوشش دهي سطح صفحات دوقطبي پيل سوختي از جنس فولاد زنگ نزن 316L
 ارزيابي احداث نيروگاه برق با سوخت دي سولفيد اويل (DSO) جهت بازيافت انرژي
 بررسي تاثير بوتادين بر خواص فيزيكي و ميكانيكي وهمچنين زيست تخريب پذيري آلياژ اكريلو نيتريل بوتادين استايرن (ABS) (تهيه شده از استايرن اكريلونيتريل (SAN) و بوتادين رابر (BR) توسط اكسترودر دومارپيچ
 ارائه راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي
 بهينه سازي زاويه شيب سطوح دريافت كننده انرژي خورشيد به منظور دريافت حداكثري انرژي (مطالعه موردي شهرستان كرج)
 امكان سنجي احداث يك نيروگاه بادي در دشت اشتهارد با استفاده از تابع توزيع چگالي احتمال ويبول
 مروري بر فرآيندهاي توليد بيواتانول از مواد ليگنوسلولزي
 اثر گرمايش جهاني بر ظرفيت توليد انرژي خورشيدي در منطقه همدان
 تعيين روتور بادي بهينه جهت مصارف خانگي و مروري بر پارامترهاي موثر بر بازده آن
 جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي انرژي هاي تجديد پذير
 بكارگيري روش هاي غير فعال و پاك درتهويه مطبوع جهت كاهش مصرف انرژي در ساختمان
 بررسي تاثير مدت زمان آسياب كاري بر هيدروليز پودر آلومينيوم فعال شده براي توليد هيدروژن
 عملكرد بيوراكتورهاي هضم بي هوازي پسماند جامد ميوه و سبزيجات
 بررسي امكان جايگزيني سوخت U(3)Si(2)-Al در راكتور تحقيقاتي تهران با مقايسه شارنوترون
 امكان سنجي بازيابي حرارت از اگزوز توربين گازي v94.2 جهت راه اندازي چيلر جذبي براي سرمايش هواي ورودي و افزايش راندمان توربين
 جايگاه مصالح در معماري پايداردر جهت كاهش مصرف انرژي ؛ مصاديق و نمونه ها
 شناسايي و تأكيد بر ارزش استفاده از انرژي پاك و بررسي مزاياي استفاده از بيوانرژي نسبت به انواع ديگر انرژي
 بررسي و تحليل روشهاي مختلف توليد انرژي از لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب
 كاربرد انرژي تجديدپذير خورشيد در صنايع
 حسابداري محيط زيست رويكردي هم سو با انرژي هاي پاك
 ساختمان، بادگير، انرژي پاك
 روشهاي توليد انرژي از پسماند
 پتانسيل سنجي انرژي باد و نقش آن در تهويه مطبوع، نمونه موردي: شهرستان تالش (مجتمع مسكوني بسيجيان)
 بررسي عوامل بي توجهي به سيستم هاي فتوولتائيك
 نگرشي بر محيط زيست و انرژيهاي نو و جايگزين
 ارزيابي خواص الكتروشيميايي ذخيرهي هيدروژن آلياژ (Ti(0.9)Zr(0.1)Mn(1.2)V(0.4)Cr(0.4 توليد شده به وسيله ي آلياژسازي مكانيكي و بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي آن
 اولويت بندي تاسيس نيروگاههاي برقابي، زيست توده و بادي در استانهاي گيلان و مازندران
 نقش محاسبات ابري در بهبود مصرف انرژي
 طرحي از يك سيستم آبياري بوسيله انرژي خورشيدي
 مطالعه روشهاي استفاده از انرژي خورشيدي در تهويه طبيعي ساختمان
 تحقق توسعه پايدار با رويكردي به آموزش معماري و توسعه تكنولوژي پايدار
 بررسي نحوه عملكرد توربين هاي بادي پايه كششي در برابر نيروهاي ثقلي- محيطي و نحوه امكان افزايش كارايي مزرعه توربين هاي بادي فراساحلي در ناحيه جنوب شرقيدرياي خزر
 برآورد تقاضاي انرژي در 20 سال آينده با سناريو هاي مصرف توسط نرم افزار LEAP
 معماري و انرژي خورشيدي؛ بررسي نمونه هاي موردي از كاربرد انرژي خورشيدي در معماري منازل مسكوني
 ساخت سلول خورشيدي حساس به رنگ دوطبقه دربسترنانو با استفاده از دو عصاره طبيعي وسازگاربا محيط به منظور افزايش بازده
 بررسي انواع پيل هاي سوختي با نگرش مقايسه اي و كاربرد آنها در صنايع نظامي
 بررسي وضعيت استفاده از انرژي بادي در سطح جهان
 امكان سنجي تجاري سازي پيل سوختي پليمري دما بالا در صنعت خودرو سازي
 بررسي اثر دماي آب ورودي بر فرآيند ذوب مواد تغيير فاز هنده در يك مبدل دولوله اي به منظور ذخيره سازي انرژي حرارتي
 مطالعه سيستم تبريد تراكم بخار و بررسي اكسرژي آن
 پيل سوختي ميكروبي، رويكردي جديد در استفاده از انرژي هاي پاك
 كاربرد آلومينيوم به عنوان آند در توليد و ذخيره انرژي الكتريكي
 اهميت و لزوم استفاده از انرژي هاي نو در ساختمان هاي مسكوني استان كرمان و طراحي ساختمان سبز
 بررسي سيستم هاي فتوولتائيك در سلولهاي خورشيدي و مقايسه نيروگاه هاي حرارتي در جهان
 A Comparison Study of Two Processes for Production of Hydrogen by Solar Energy
 مطالعه بهينه سازي پره توربين بادي بر اساس مدل كنترل سرعت دوراني
 چشم انداز استفاده از پيل سوختي به عنوان انرژي پاك
 شبيه سازي و بهينه سازي سلول خورشيدي فيلم نازك CIGS
 توسعه پاك در ايران با نگاهي به تجربه جهاني
 مطالعه و بررسي مدلسازي رياضي سيستم هاي ذخيره انرژي حاوي مواد تغييرفازدهنده
 گياه هيدروكربنه- منبع جديد انرژي براي آينده
 بخش خصوصي، حلقه ي گم شده توسعه ي انرژي هاي تجديد پذير(مطالعه موردي: ايران)
 مدل سازي ترازنامه و جريان انرژي ايران جهت مطالعه اثر استفاده از انرژي زمين گرمايي بر جريان انرژي در 20 سال آينده
 حل مسئله مشاركت واحدها با درنظر گرفتن قيد امنيت (SCUC) در حضور خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه (V2G)
 توليد انرژي الكتريكي از نيروگاهاي زباله سوز
 انرژي خورشيدي در يزد پتانسيل، وضعيت فعلي و چالش هاي پيش رو
 توسعه پايدار روستايي با انرژي خورشيدي
 ضرورت استفاده از انرژي باد در ايران جهت دستيابي به توسعه پايدار
 انرژي باد
 حل معادلات حاكم بر فرايند هضم بي هوازي پسماند ميوه و سبزيجات
 بررسي بكارگيري انرژي هاي نو در ايران ، با توجه به ظرفيت ها،مزايا وهزينه هاي آن در منطقه
 انرژي خورشيدي راهكاري در راستاي توسعه پايدارروستايي
 مدلسازي و شبيه سازي دودكش خورشيدي و بررسي عوامل مختلف در شبيه سازي
 توليد انرژي از طريق پيل هاي سوختي
 بررسي انرژي خورشيد و كاربرد غير مستقيم آن در علوم مختلف به عنوان انرژي تجديد پذير و پاك
 انرژي باد
 بررسي ماشين هاي استفاده از انرژي باد و بهينه سازي پارامترهاي مرتبط
 استفاده از انرژي خورشيدي در معماري
 صرفه جويي در مصرف انرژي با دستيابي به اصول طراحي پنجره هاي هوشمند در اقليم هاي چهار گانه ايران
 چند طرح نوين از سيستم هاي خورشيدي
 نگاهي به انرژي باد، گذشته،هزينه ها،آينده
 نقش انرژي در توسعه پايدار
 مطالعه آزمايشگاهي پروفيلهاي دما و شوري استخر خورشيدي
 مطالعه و بررسي تاريخچه ي انواع انرژيهاي نو و چگونگي توليد الكتريسيته از منابع نوين انرژي و مزاياي آنها
 الگوگيري از معماري بومي ايران در استفاده از انرژي خورشيدي براي ساختمانهاي معاصر
 نقدي بر اصطلاح انرژي هاي نو و تجديد پذير و مروري بر مزيت هاي انرژي پايدار خورشيدي
 بررسي انواع انرژي هاي تجديدپذير و وضعيت بهره برداري از آنها در ايران
 الگوگيري از معماري شهرها در ايران در جهت استفاده از انرژي زمين گرمايي
 ژنراتور انبساط خورشيدي ،الكترومغناطيسي ،راديواكتيو
 انرژي ژئوترمال و تاثيرات آن بر محيط زيست
 مروري بر تاثير عملكرد فومهاي فلزي بر بهينه سازي انتقال حرارت
 بررسي و ساخت يك سلول خورشيدي DSSC با عصاره هاي طبيعي در بستر نانو و بهينه سازي بازده بدست آمده نسبت به سلولهاي ساخته شده مشابه
 كاربرد نانوتكنولوژي در بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي
 انرژي نهفته و ميزان انتشار دي اكسيد كربن در ساختمان ها
 كاربرد مواد نانو ساختار براي تبديل و ذخيره سازي انرژي
 بررسي و مطالعه روش پيش درمان متحرك و استخراج جذبي براي توليد بايواتانول از زيست توده هاي سلولزي
 مروري بر برخي منابع انرژي پاك
 تحليل و مدل سازي سلول خورشيدي ارگانيك با لايه ي اكتيو و پيوند P-N با هدف ذخيره سازي انرژي هاي نو از DC به AC
 بررسي و ارزيابي امكان استفاده از گزينه هاي مختلف توربين هاي بادي فراساحلي باتوجه به شرايط محيطي و ژئوتكنيكي سواحل و درياهاي ايران
 تحليل تاثير زمان پاشش سوخت بر فرآيند احتراق و تشكيل آلاينده NOX در يك موتور اشتعال تراكمي با مخلوط سوخت بيوديزل و ديزل
 New style of Double glazed glass facades in order to optimize the use of energy
 تحليل و ارزيابي انرژي ژئوترمال بهعنوان سومين منبع توليد انرژي الكتريكي
 بررسي و شبيه سازي سيستم انرژي هيبريد خورشيدي با بادي- مورد مطالعه: عينالي تبريز
 معماري سنتي ايران در پناه باد: رهنمودي بر كاربرد انرژيهاي پاك
 A Wind Energy Conversion System With Staircase PD-PWM Multilevel Current Source Inverter
 انرژي باد و چشم انداز آينده آن در ايران
 انرژي زمين گرمايي و چشم انداز آينده آن در ايران
 آناليز و بررسي مشخصات رفتاري پديده هيدرولوژيكي بارش با استفاده از CRP Toolbox به منظور پيش بيني
 تحليل آيروديناميكي يك توربين بادي محور افقي 660 كيلوواتي به روش المان مرزي
 Using an Integrated Artificial Neural Networks Model for Irradiace Forcasting: The Case Study On 6 Regions
 استفاده از سيستم استنتاجي عصبي فازي – تطبيقي براي پيش بيني كوتاه مدت سرعت باد نيروگاه بادي بينالود
 Using ICA-NN for Wind Power Time Series Forecasting On Electric Power Systems
 Renewable Energies; A key factor in sustainable tourism development in future
 ENERGY AND EXERGY INVESTIGATION OF PARABOLIC TROUGH COLLECTORS (PTC)
 كاهش آلودگي زيست محيطي باجايگزيني اتانول در سوخت خودروها
 سوخت هاي هيدروژني و كاربرد آن در آينده انرژي ايران
 بررسي روشهاي استفاده از انرژي زمين گرمايي
 بررسي جنبه هاي اقتصادي مصرف انرژي در سيستمهاي آبياري تحت فشار
 تحليل الگوي مصرف انرژي واحدهاي پرورش مرغ گوشتي استان فارس
 بررسي و مطالعه روش هاي اصلاح فعاليت نانو فوتوكاتاليست دي اكسيد تيتانيم جهت توليد هيدروژن با استفاده از نور خورشيد
 تجزيه فتوكاتاليستي آب با استفاده از اكسيد هاي فلزي
 باد ديز باد ، قطب آينده انرژي در خراسان رضوي
 معرفي مدل LandGEM در برآورد ميزان بيوگاز توليدي از محل دفن و پارامترهاي آن
 بررسي اثرات كاربرد انرژيهاي تجديد پذير برتنوع زيستي- مطالعه موردي سكونت گاه هاي فصلي منطقه شكار ممنوع اشكورات
 A SURVEY UPON WIND ENERGY,THE PREDICTING PROCEDURE FOR LONG-TERM WIND SPEED IN DAMAVAND MOUNTAINS AREA
 تحليل و مدلسازي سه بعدي متمركزكننده ها برپايه ي سلولهاي خورشيدي گروهIII-V
 مقايسه و رتبه بندي گزينه هاي پردازش پسماند شهري به كمك روش (LCA) از ديدگاه بازيابي انرژي : مقايسه پژوهش هاي انجام شده
 تعيين اندازه سيستم هاي ذخيره ساز انرژي در ريز شبكه متصل به شبكه بالادست در حضور توربين هاي بادي با روش (Here and Now (HN
 بررسي تاثير زاويه حمله در عملكرد نهايي كلكتورهاي مسطح خورشيدي در ايران
 توليد بيوديزل از گياه روغني نوروزك (Salvia Lerifolia) بومي مناطق فراخشك ايران
 بهبود كيفيت توان مزارع بادي توسط STATCOM
 بررسي توليد برق، حرارت و برودت از انرژي زمين گرمايي
 پتانسيل انرژي هاي تجديد پذير در ايران به عنوان راهكاري براي مقابله با گرمايش جهاني
 تاثير افزايش ولتاژ عملگر پلاسمايي بر پارامترهاي عملكردي ايرفويل توربين باد
 ارزيابي كارايي انواع روش هاي طبقه بندي درختي جهت استخراج نقشه كاربري اراضي با استفاده از داده هاي ماهواره اي و GIS (مطالعه موردي: منطقه بياباني مهران)
 ارائه و تحليل ترموديناميكي سيكل تركيبي توليد هيدروژن غير فسيلي (Solar Tower-Cu-Cl(4step
 تجزيه و تحليل عددي سلولهاي خورشيدي GaInP باهدف مدل سازي دستگاه هاي فتوولتائيك
 بررسي تأثير منابع نور و طول موجهاي نوري مختلف بر رشد ميكروجلبك كلرلا ولگاريس براي توليد بيوديزل
 تأثير شاخص هاي پايداري در برنامه ريزي پايدار مدارس براي رسيدن به عوامل آسايش اقليمي (مورد مطالعه:مدارس جنوب شرق)
 آناليز اگزرژي در برج هاي خنك كننده جهت بهينه سازي عملكرد
 چيدماني بهينه توربينهاي بادي در مزارع باد
 معماري در پناه باد؛ بررسي نمونه بناهاي ساخته شده همساز با نيروي باد
 نقش انرژي خورشيدي در تامين منابع انرژي در مدارس شهر يزد
 بررسي زمينه ها و شرايط استفاده از سلول هاي فتو ولتائيك در طراحي و ساخت هواپيماهاي خورشيدي
 بررسي تأثير پارامترهاي هندسي و محيطي بر توان خروجي و بازده نيروگاه دودكش خورشيدي
 A Phenomenological Survey on the Synergistic Role of Some of the Applicable Metals and the Support in the Steam Reforming of Logistic Fuels on Monometal Supported Catalysts
 A SURVEY UPON THE PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF A SPECIFIC DYE WITH PRESENCE OF ZrO(2) PHOTOCATALYST
 استفاده از عروس دريائي براي تنظيم تبخير از خاك هاي كشاورزي
 طراحي خورشيدي ساختمان هاي آينده براي تأمين انرژي پاك
 كاربرد فن آوري هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در شناسايي و برآورد منابع انرژي هاي پاك
 توليد نانو ذرات نقره با استفاده از پايدار سازنده سيترات پتاسيم، قابل استفاده در ظروف آنتي باكتريال
 انرژي و شهرنشيني
 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید