دسترسی به مقالات اولین همایش زمین شناسی فلات ایران در بانک مقالات کنفرانسها و همایشهای کشور (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/

اولين همايش زمين شناسي فلات ايران

مجموعه مقالات اولین همایش زمین شناسی فلات ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش زمین شناسی فلات ایران 10 تا 11 اسفند ماه 1391  اسفند ماه توسط مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس 127عنوان مقاله تخصصی شامل 1170 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش زمین شناسی فلات ایران
 فاكتورهاي كنترل كننده رنيوم در موليبدنيت كانسار مس_موليبدن پورفيري سرچشمه
 مطالعات كاني شناسي و ژئو شيميايي عناصر نادر خاكي بر روي آپاتيت كانسار آهن_آپاتيت اسفوردي،بافق_يزد
 مطالعات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي و اكتشافات ناحيه اي شهرستان خوسف جهت يافتن پتانسيل هاي معدني
 پتانسيل يابي طلا با استفاده از روش آناليز ويژگي در منطقه حمزه قرنين_شهرستان سقز
 بررسي زمين شيمي و زمين شناسي اقتصادي داده هاي ژئو شيميايي منطقه ي سه پستان آهنگران شرق ايران با استفاده از روش خوشه بندي فازي ميان مركز
 بررسي چگونگي رفتار عنصر سرب نسبت به عنصر روي در سيستم مس پورفيري پر كام،با استفاده از روش K-Means
 آناليز خوشه اي داده هاي ژئو شيميايي رسوبات آبراهه اي خوسف جهت شناسيايي مناطق اميد بخش
 ژئو شيمي و خاستگاه گلاكونيت هاي كرتاسه كلاه قاضي جنوب اصفهان،ايران مركزي
 تركيب گارنت ها به عنوان انديكاتور دما،فشار و تركيب سيال در گارنت اسكارن ها (شمال شرق سمنان)
 پيش بيني تيپ نهشته هاي معدني در منطقه باباخالد با تاكيد بر مطالعه كيفي و كمي سيالات درگير رگه هاي گرمابي
 بررسي پتانسيل اقتصادي پهنه دگرگوني كوه كفتري (جنوب شاهرود)بر پايه مطالعات ژئوشيمي
 مطالعه كاني هاي سنگين در پلاسرهاي منطقه الله آباد غرب زاهدان
 بررسي زمين شيمي و زمين شناسي داده هاي ژئو شيميايي ورقه ي 1:20000 منطقه ي سه پستان_آهنگران_شرق ايران با استفاده از روش تحليل فاكتوري
 بررسي تغييرات ايزوتوپي مس در زون اكسيدي آبشوئيده كانسار مس جيان (بوانات)شمال شرق استان فارس
 روابط كاني شناختي و ريز دما سنجي ميانبارهاي سيال در آپاتيت هاي كانسارهاي آهن چغارت و چادر ملو منطقه معدني بافق
 زمين شيمي كمپلكس ماگمايي_دگرگوني توتك و ارتباط آن با كانسار سازي آهن عنبر كوه،استان فارس
 كاني شناسي و زمين شيمي شيل هاي سياه منطقه ي قروقچي،استان اصفهان
 بررسي و تعيين نوع جوامع و توزيع عيار عنصر روي در كمانه هاي اكتشافي محدوده پركام_كرمان
 مطالعه مقادير طلا،عناصر PGE و نقره در معدن مس_موليبدن پورفيري سرچشمه ايران
 پتروگرافي،كاني شناسي و ساز و كار تشكيل افق بوكسيتي دو پلان،زاگرس مرتفع جهارمحال و بختياري
 ژئو شيمي بيوتيت و آمفيبول به عنوان راهنماي اكتشافي كانه زايي اسكارني مس_آهن در نفوذي پناهكوه،غرب يزد
 استفاده از فناوري دورسنجي براي شناسايي و تامين منابع زمين شناسي مورد نياز صنايع سيمان دورود لرستان
 بررسي عكس العمل عنصر آهن نسبت به افزايش دي اكسيد مس در كانسار پركام كرمان با استفاده از تكنيك خوشه بندي
 مقايسه مقادير رنيوم در موليبدنيت هاي معدن سرچشمه با ساير سيستم هاي پورفيري جهان
 آناليز پايداري تراشه هاي مشرف بر محور زاهدان_كوله سنگي با استفاده از روش هاي نرم افزاري
 ارزيابي ميزان خورندگي خاك از طريق اندازه گيري مقاومت ويژه الكتريكي خاك (مطالعه موردي منطقه ويژه پارس)
 تهيه برنامه كامپيوتري توليد شبكه هاي شكستگي مجزاي توده سنگ درزه دار


 ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي قطار شهري شيراز:مطالعه موردي حدفاصل ميدان قصردشت ميدان ميرزا كوچك خان
 بررسي پارامترهاي تغيير شكل آبرفت هاي مسيل تونل نيايش_صدر (تهران)بر اساس آزمون هاي برجا
 اندازه گيري ويژگي هاي ريز ساختاري لس هاي استان گلستان
 بررسي اثر فراسنج هاي فيزيك_مكانيكي و عمق تونل بر نشست تونل هاي عميق متروي شيراز
 تعيين مخلوط مناسب بنتونيت و زئوليت براي استفاده در خاك چال
 ارزيابي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خاك ساختگاه مجتمع تجاري اقامتي ضامن مشهد مقدس
 نحوه ي بررسي سايندگي سنگ هاي مختلف با دستگاه سرشار
 بررسي ميزان فلورايد و منشا احتمالي آن در منابع آب شرب شهرستان قير،استان فارس
 بررسي تاثير هوازدگي بر هيدروژئوشيمي و كيفيت آب رودخانه بيدخوان واقع در بردسير كرمان
 اثرات زيست محيطي معدن زغال سنگ كاغلو كوزلو كليبر
 مكانيكي سايت دفن زباله شهر فسا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 ميزان آلودگي فلزات سنگين در خاك شهري و غبارهاي ترافيكي شهر مشهد
 بررسي ويژگي هاي رسوب شناختي و نحوه تشكيل تپه هاي ماسه بادي در نيمه غربي شبه جزيره ميانكاله،جنوب شرقي درياي خزر
 زمين ريخت شناسي الوند همدان (مطالعه موردي:دره ميشان)
 مدل سازي سه بعدي توده كانسار مس پورفيري منطقه دره زرشك واقع در جنوب غرب شهرستان يزد با استفاده از داده هاي مغناطيس
 تجزيه طيفي با استفاده از روش وارون سازي و كاربرد آن در آشكارسازي سايه هاي فركانس پايين ناشي از مخازن گازي
 تضعيف نوفه تصادفي با استفاده از روش خود بازگشتي خطي چند مولفه اي
 مطالعات ژئوالكتريك در يكي از معادن بوكسيت جاجرم
 صحت سنجي تفسير داده هاي توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي توسط نرم افزار Res2Dinv با استفاده از مدلسازي عددي سه بعدي
 شناسايي زون هاي آلتراسيون با استفاده از پردازش تصاوير ETM+ در ورقه1:100000 سربيشه در شرق ايران
 شناسايي و تفكيك زون هاي دگر ساني هيدروترمال در منطقه پر كام كرمان با استفاده از داده هاي ماهواره اي ASTER
 مكانيابي دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل فازي (Fuzzy)و بولين (Boolean) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي شهر اصفهان)
 بررسي لرزه خيزي محدوده مباركه با توجه به وضعيت زمين ساخت و گسل هاي موجود
 استفاده از سنجش از دور براي مطالعه و پي جويي غير مستقيم بوكسيتهاي كارستي در منطقه جاجرم
 شناسايي و تفكيك زون هاي دگر ساني هيدروترمال در منطقه پر كام كرمان با استفاده از داده هاي ماهواره اي ASTER
 علل هيدروژئوليكي بحران آب زير زميني،دشت جهرم
 مدل سازي نشت در بدنه و پي سد مخزني روداب سبزوار به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W
 بررسي و مقايسه خصوصيات هيدروژئوشيميايي و هيدروديناميكي چشمه هاي كارستي مزار،اندرخ و چشمه گيلاس
 بررسي گنبد نمكي باغ بهزاد و تاثير آن بر آبخوان جوانمردي (استان چهارمحال بختياري)
 جدايش آب شور و شيرين با استفاده از روش مقاومت ويژه الكتريكي و تكنيك زمين آماري
 بررسي عوامل موثر بر كيفيت منابع آبي زير زميني دشت باروق
 مطالعه بيلان زير زميني دشت امامزاده جعفر
 برآورد ضرايب هيدروديناميكي و پيش بيني سطح ايستابي آبخوان با استفاده از مدل رياضي در نرم افزار GMS 7.1 مطالعه موردي:آبخوان حسن آباد_قوري
 شناسايي مناطق آسيب پذير به آلودگي آب زير زميني با استفاده از مدل در استيك در محيط GIS (مطالعه موردي:دشت بجنورد_خراسان شمالي)
 ارزيابي ميزان نفوذ در آهك كارسني بيستون در شرق و جنوب شرق روانسر
 بررسي روند تغييرات كيفيت شيميايي منابع آب زير زميني دشت رحيم خان طي سال هاي 1383_1387
 كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تخمين عيار عناصر و ذخيره در كانسار چاه مير
 كاربرد سنجش از دور و GIS در پهنه بندي خطر لاهار در فوران احتمالي آتشفشان دماوند
 مطالعه افق هاي ماهي دار در نهشته هاي كربونيفر برش اسد آباد،ناحيه رامشه جنوب شرق اصفهان_جنوب غرب ايران مركزي
 اولين گزارش از فسيل هاي گياهي پرمين در نهشته هاي مقطع سه،شمال شرق اصفهان
 ميكروبايو استراتيگرافي سازند فهليان در كوه گدون (شمال شرق شيراز)
 بيواستراتيگرافي نهشته هاي سازند قم بر اساس فرامينيفرا در برش كاروانسراسنگي در شماي غرب قم
 زيست چينه نگاري نهشته هاي ميوسن زييرين در ناحيه درب بهشت (جنوب استان كرمان)بر اساس روزن داران كف زي
 آخرين يافته هاي ديرينه شناسي و رسوبشناسي بر روي سازند قم
 فرامينيفرهاي بنتيك ائوسن پيشين_مياني در سازند خانگيران:برش دهانه ورودي ناوديس چهل كمان
 معرفي جمجمه ساموتريوم يافت شده در مراغه
 تجزيه و تحليل آماري انتشار فرامينيفرهاي كف زي ائوسن زيرين در منطقه كرنگ،در شرق خور_غرب خوسف (خراسان جنوبي)
 ماكرو فسيل هاي شاخص در پرمين زيرين شرق ايران (بلوك طبس)و نتايج پالئوژئوگرافي
 اولين گزارش آثار حشرات بر روي برگ هاي ژيمنوسپرم هاي ژوراسيك مياني برش سربنان (شمال كرمان)
 معرفي ايكنوفسيل بخش حوض خان از سازند نايبند در جنوب غربي يزد
 اولين گزارش مرجانهاي اسكلراكتين ميوسن پيشين (بورديگالين) از واحد وزيري در برش كوه دو برادر
 معرفي ماكروفسيل هاي گياهي سازند هجدك در برش كود زربانو (شمال كرمان)
 بيوزوناسيون سازند پابده بر اساس فرامينيفراي پلانكتونيك بمنظور تعيين سن افق هاي فسقاته تاقديس لار (شمال شرق بهبهان)
 معرفي بريوزواهاي سازند كلات در برش تنگ چهچهه،شمال شرق مشهد
 معرفي فرامينيفرهاي بخش هاي شيلي سازند فرخي در شمال باختري خور (ايران مركزي)
 بررسي چينه شناسي سازند هرمز در گنبد نمكي چيرو
 ارزيابي پتروفيزيكي و بررسي كيفيت مخزني سازندهاي كنگان و دالان در ميدان گازي پارس جنوبي
 بررسي ويژگي هاي مخزني سازند ايلام با استفاده از تهيه مدل سه بعدي ايستا توسط نرم افزار petrel بر مبناي اطلاعات لرزه نگاري سه بعدي و داده هاي چاه نگاري در ميدان نفتي دار خوين
 بررسي ميكروفاسيس ها و محيط رسوبگذاري سازند دالان بالايي در يكي از چاه هاي ميدان گازي كيش
 اثر تنش هاي درجا بر روي مسير حفاري چاه هاي نفت و گاز
 استفاده از نمودارهاي تصويرگر OBMIوUBI در تحليل ساختار و شكستگي هاي مخزن آسماري در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
 تشخيص زون هاي شكسته با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي و نمودار انحراف سرعت و تطابق آن با نمودارهاي تصويرگر در مخزن آسماري در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
 مطالعه آزمايشگاهي تاثير گراديان فشار بر منحني هاي نفوذ پذيري نسبي آب_نفت در نمونه هاي سنگي از مخازن كربناته ايران
 پتروگرافي،پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي مافيك و اولترامافيك غرب رباط سفيد
 مطالعه ساختاري،پتروگرافي و پترونژ ستون هاي منشوري ريوداسيتي_داسيتي عليشاهي،راين_كرمان
 تاثير كاني هاي زئوليتي و مافيك بر تشكيل رس سيليكاته در خاك اراضي جنگلي املش
 تطابق ميكروفاسيس،محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي نهشته هاي كرتاسه زيرين (آپتين) در ناحيه خانه سورمه (شمال غرب نجف آباد) و منطقه ايرانكوه (جنوب غربي اصفهان)
 بررسي ژئوشيميايي كاني گارنت در پگماتيت ها و سنگ هاي دگرگوني منطقه همدان
 مطالعات كاني شناسي و ژنز كانسار سنگ آهن كوه زاغو شهرستان خرانق استان يزد
 سنگ چينه نگاري و سنگ رخساره هاي سازند آغاجاري در باختر بندر عباس (برش سورو)
 شيمي كاني و ترمومتري بيوتيت توده گرانيتي شاهكوه (شرق ايران)
 پتروژنز توده ي گرانيتوئيدي گوشه (جنوب شرق بروجرد)
 پترولوژي،ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني منطقه شاه خيرالله (غرب سرچشمه،استان كرمان)
 خاستگاه و روند تحولي گرانيتوئيدهاي اليگودرز واقع درنوارسنندج – سيرجان غرب ايران
 شواهدصحرايي سنگ نگاري و شيمي كاني ها مبني براختلاط ماگمايي درگدازه هاي كوه آتشفشاني سبلان شمال غرب ايران
 ژئوشيمي عناصركمياب وايزوتوپ هاي Nd-Sr-Pb سنگ هاي آتشفشاني ائوسن شمال سبزوار
 منشا ماگماتيسم آداكيت هاي پرسيليس شمال غرب سبزوار
 پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنزسنگهاي ميفيك افيوليت ملانژ دره پهن – جنوب شرق بافت
 بررسي محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند بهرام درشمال كرمان برش هوتك
 رسوب شناسي نهشته هاي سازندكهريزك درخاور تهران
 فرايند هاي دياژنزي و توالي پاراژنتيكي سازند بهرام دربرش سردر شمال كرمان
 ارائه روش مطالعه براي پتروگرافي ماسه سنگ ها مطالعه موردي ماسه سنگهاي فيليشي كرتاسه در شمال شرق تبريز
 تغييرات درجه شوري درياي اليگوسن – اوايل ميوسن، مثالي ازسازندآسماري درميدان قلعه نار، حوضه زاگرس
 چينه نگاري سنگي نهشته هاي پرمين زيرين سازند چيلي غرب طبس بلوك كلمرد برش حسوم
 كاني شناسي نهشته هاي آواري ريزدانه كواترنري جنوب خاوري ميناب دشت كريان به روش XRD
 معرفي ميكروفاسيس محيط رسوبي وچينه نگاري سكانسي سنگهاي كرتاسه زيرين بارمين – آپتين منطقه خانه سورمه جنوب غرب نجف آباد
 تجزيه و تحليل ريزرخساره ها و چينه نگاري سكانسي نهشته هاي آهكي شرق سربيشه برش ماخونيك
 مطالعه ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي و شناسايي كاني هاي سنگين منطقه جلده باخان جنوب شرقي سراب آذربايجان شرقي
 ريزرخسازه هاومحيط رسوبي سازند آسماري درتاقديس كوه سياه شمال دهدشت
 تفسيرتاريخچه دياژنز سنگهاي كربناته سازند قلعه دختر ژوراسيك مياني – بالايي درشرق ايران
 آناليز رخساره هاي سنگي آواري سازند قم درمنطقه بستان آباد شرق تبريز
 تحليل هندسي شكستگي ها درتوده C جنوبي معدن سنگ آهن سنگان خواف شرق ايران
 تحليل ساختاري گسل ها و شكستگي هاي منطقه شيخ – يكه شيخ درشمال بجنورد
 تحليل كمي توزيع طولي و تراكم گسلهاي بزرگ مقياس درناحيه زاگرس
 تعيين جهت و موقعيت فضايي محورهاي استرس ديرينه و شكل بيضي استرس صفحات گسلي درشمال غرب زنجان با استفاده ازروش گرافيكي گوس gauss
 تحليل ساختاري منطقه شهرضا با استفاده ازتكنيكهاي سنجش ازدور
 تكتونيك فعال درگسل جنوب رشته كوه بزقوش باتكيه بربررسي هاي مورفوتكتونيكي
 تحليلي برساختارهاي تكتونيكي كوهپايه كرمان
 اثرضريب اصطكاك پايه برساختارهاي سطحي پيرامون گسل دنا
 نگرشي نوزمين ساختي برگسلهاي كوهپايه كرمان
 
 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید