همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا، 9 آذرماه 1392 در حوزه معماري و شهرسازي توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) محورهای برگزاری این همایش عبارتند از:

محورهاي همايش:

انسان، معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي
– چالش هاي پيش روي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي  در دوران كنوني
– ساختمان ها و المان هاي شهري و هويت ايراني- اسلامي
– ارزش هاي انساني اسلام در شهرسازي و معماري ايران
– الگوهاي ايراني – اسلامي نوين

ابعاد انساني معماري و شهرسازي پايدار
– كاربرد فنآوري هاي نوين در رسيدن به معماري و شهرسازي پايدار
– نيازهاي انساني و معماري و شهرسازي پايدار
– راهكارهاي رسيدن به پايداري اجتماعي به واسطه معماري و شهرسازي
– گردشگري و توسعه پايدار شهر قزوين

انسان، فرهنگ، معماري و شهرسازي
– آسيب شناسي فرهنگ ايراني در رابطه با محيط كالبدي
– تاثير عناصر كالبدي محيط بر فرهنگ
– راهكارهاي ارتقاي فرهنگ به وسيله معماري و شهرسازي
– بازتعريف روشهاي طراحي معماري بر اساس سبك زندگي 

مديريت در معماري و شهرسازي
– اصول و معيارهاي مديريت در معماري و شهرسازي انسانگرا
– راهكارهاي افزايش رضايت شهروندان از مديريت شهري  

روان شناسي در معماري و شهرسازي
– تاثير محيط كالبدي بر رفتار انسان ها
– راهكارهاي ارتقاي سلامت روان به وسيله معماري و شهرسازي
– ارتقاي حس امنيت به وسيله طراحي شهري
– الگوهاي طراحي انسان محور

 علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی همایش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید