مشاهده مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در بانک مقالات کشور (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/

همايش ملي بررسي و تبيين اقتصاد مقاومتي

مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی 16 اسفند ماه 1391 توسط دانشگاه گيلان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در رشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 51عنوان مقاله تخصصی شامل 577 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتي ايران در عصر قاجار و نهضت ملي شدن صنعت نفت
 اقتصاد مقاومتي: مفهوم، ضرورت، واقعيت
 نظريه اقتصاد مقاومتي
 مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
 اقتصاد مقاومتي، توليد داخل وحمايت از كار و سرمايه ايراني
 چشم اندازي به مولفه هاي اقتصاد مقاومتي
 اقتصاد مقاومتي در تقابل با اقتصاد رانتير
 حمايت از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
 بسترهاي لازم براي استقرار نظام اقتصاد مقاومتي در كشور
 مدل سه مرحله اي نيل به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
 بررسي مولفه ها، تبيين استراتژي و دستاوردهاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي
 استراتژي اقتصاد مقاومتي
 آسيب شناسي مسير تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي
 ارائه الگوي بومي اقتصاد مقاومتي با توجه پتانسيلهاي موجود در استان گيلان با تاكيد بر نقش بسيج
 مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در قرآن كريم
 انجام كار و پيامد هاي تربيتي آن در ابعاد مادي و معنوي در كلام خدا و سيره معصومين (ع)
 نظام اقتصادى اسلام از نظر حضرت امام‏ خمينى و بايدها و نبايدهاي اقتصاد مقاومتي
 رابطه سبك زندگي و اقتصاد مقاومتي
 تبيين مولفه هاي فرهنگي جهت دستيابي به اقتصاد مقاومتي
 روش‌هاي مقابله جدي و اثربخش با تحريم‌ها در اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بين‌الملل
 روش هاي مديريتي مقابله با تحريم اقتصادي
 تحريم اقتصادي و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم
 مديريت تحريم يا مقاومتي
 مقابله‌گرايي آمريكايي؛ محدودسازي راهبرد مقاومت‌گرايي ايران
 مدل كسب و كاري باز: پيشنهادي براي بكارگيري در شرايط اقتصاد مقاومتي
 برنامه ريزي ، كارآفريني و توسعه هماهنگ مناطق كشور گامي موثر در اقتصاد مقاومتي
 اقتصاد مقاومتي و كارآفريني
 كارآفريني زير بناي اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي
 اقتصاد مقاومتي عامل اصلي در ارتقاء بهره وري
 بررسي رابطه بين رشد بهره‌وري و فقر در ايران
 اقتصادمقاومتي و سرمايه اجتماعي
 تبيين نقش راهبردي شركت هاي دانش بنيان در تحقق اقتصاد مقاومتي
 بررسي نقش اقتصاد دانش بنيان و بهره وري دراقتصاد مقاومتي
 راهكارهاي بهره مندي از فناوري اطلاعات در راستاي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر حمايت از توليد ملي
 پارك هاي فناوري و مراكز رشد راهي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
 بهره گيري از ظرفيت هاي گردشگري به مثابه ي راهبرد ديپلماسي فرهنگي اقتصاد مقاومتي
 توسعه ي گردشگري فرهنگي؛ راهي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
 نقش صنعت گردشگري در رشد و توسعه اقتصاد مقاومتي با تكيه بر درآمدزايي، توسعه زيرساختها، اشتغال زايي و فقرزدايي
 بررسي ترانزيت به عنوان الگوي مقاومتي بالقوه
 نقش و جايگاه علوم دريايي در حمايت از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
 نقش خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصاد در اقتصاد مقاومتي
 بررسي مقايسه‌اي تغييرات نرخ ارز رسمي و تعادلي در شرايط اقتصاد مقاومتي (مطالعه موردي اقتصاد ايران
 بررسي تاثيركيفيت محيط كسب وكار بر ميزان وابستگي اقتصادي:يك تحليل تجربي در چارچوب مفهوم اقتصاد مقاومتي
 شناسايي و رتبه بندي مهمترين چالش هاي اقتصادي در صنايع كوچك و متوسط (SMEs) در راستاي استقرار اقتصاد مقاومتي
 بررسي رابطه ي بين كاهش وابستگي به صنعت نفت و اقتصاد مقاومتي


 سوخت گياهي بيوديزل گامي به سوي دستيابي اقتصاد مقاومتي
 بررسي نقش كشاورزي در اقتصاد مقاومتي
 شبكه اقتصادي زنان حصيرباف استان گيلان راهبردي بومي براي تقويت توليد ملي واقتصادمقاومتي
 جايگاه زن ايراني در مديريت مصرف خانواده با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي
 زنان و حمايت از محيط زيست با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 تبيين مقايسه اي سياست اقتصاد مقاومتي با ساير مكاتب اقتصادي

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید