دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

http://www.callforpapers.ir/دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، چهارم تا ششم شهریور ماه امسال در محل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این دوره آموزشی که با همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی و انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور برگزار می‌شود، دارای امتیاز بازآموزی است و در انتهای دوره، به شرط قبولی در آزمون، گواهی‌نامه معتبر با تائید اداره کل تجهیزات پزشکی، انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور و سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران اعطا می‌شود.

بر اساس اعلام آزمایشگاه‌ مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، رئوس مطالب ارائه شده این دوره از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی شامل «ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی»، «ضوابط مدیریت نگه‌داشت تجهیزات پزشکی»، «تعرفه خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی» و «ضوابط صدور موافقت اولیه و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی» و دوره‌های آموزشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نیز شامل «آشنایی با عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی»، «آشنایی با استانداردهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی»، «آشنایی با الزامات گواهینامه‌های ارائه شده از سوی شرکت‌های مجاز در زمینه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی و ضوابط مربوطه» و «آموزش عملی کنترل کیفی چهار دستگاه» است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید