انتشار شماره جدید ماهنامه ارتباط علمی

http://www.callforpapers.ir/شماره جدید ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) شماره‌ی سه از دوره‌ی 26 (خرداد ۱۳۹2) ماهنامه‌ی علمی الکترونیکی ارتباط علمی با شش مقاله با همکاری پژوهشگاه و انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره عبارتند از:

تحلیل استنادی مقالات فصل نامه پژوهش های جغرافیایی (1389-1382)

کتاب، کتابت و کتابخانه در اسلام

بررسی تحلیلی کتابهای ترجمه شده ادبیات کودکان (داستان) از فرانسه به فارسی دهه 1380-1390

نقش و کاربرد تفکر خلاق در توسعه کارآفرینی و کسب و کار خلاقانه

ماهنامه‌ی ارتباط علمی٬ نشریه‌ای الکترونیکی است که گزارش‌ پژوهش‌ها، به‌ویژه پژوهش‌های دانشجویان و پدیدآوران جوان، پیشرفت‌های جاری کشور، نوشته‌های مروری و ترویجی، نقد و معرفی کتاب، نقد و معرفی طرح‌های پژوهشی، نقد و معرفی محصولات، و همچنین ترجمه‌ی مقاله‌های علمی روز را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، روانشناسی، مدیریت رسانه، ارتباطات، مدیریت، کتابداری٬ اطلاع‌رسانی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، و جامعه شناسی منتشر می‌سازد.

برای مشاهده مقالات این شماره از ماهنامه به رایاسمین www.rayasamin.ir/ejournal?IssueId=433 مراجعه کنید.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید