فراخوان همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

http://www.callforpapers.ir/همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا ، 9 آذرماه 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از مهمترین اهداف این همایش به شناخت نحوه تعامل انسان و محیط کالبدی، شناخت نیازها و ظرفیت های انسانی در دستیابی به توسعه پایدار معماری و شهرسازی، ایده پردازی و ارائه ی نظریه های جدید در معماری و شهرسازی و شناخت راهکارهای توسعه و گسترش شهرهای انسان محور می توان اشاره کرد.

از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند به حوزه معماری و شهرسازی دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات خود تا 15 شهریور ماه و همچنین جهت ارسال مقالات کامل خود حداکثر 1 آبان ماه با توجه به اهداف و محورهای همایش اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به اطلاعات کامل کنفرانس مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

  محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

 انسان، معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

 • چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در دوران کنونی

 • ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی- اسلامی

 • ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران

 • و…

ابعاد انسانی معماری و شهرسازی پایدار

 • کاربرد فنآوری های نوین در رسیدن به معماری و شهرسازی پایدار

 • نیازهای انسانی و معماری و شهرسازی پایدار

 • راهکارهای رسیدن به پایداری اجتماعی به واسطه معماری و شهرسازی

 • و…

انسان، فرهنگ، معماری و شهرسازی

 • آسیب شناسی فرهنگ ایرانی در رابطه با محیط کالبدی

 • تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ

 • راهکارهای ارتقای فرهنگ به وسیله معماری و شهرسازی

 • و…

مدیریت در معماری و شهرسازی

 • اصول و معیارهای مدیریت در معماری و شهرسازی انسانگرا

 • راهکارهای افزایش رضایت شهروندان از مدیریت شهری

روان شناسی در معماری و شهرسازی

 • تاثیر محیط کالبدی بر رفتار انسان ها

 • راهکارهای ارتقای سلامت روان به وسیله معماری و شهرسازی

 • ارتقای حس امنیت به وسیله طراحی شهری

 • و…

 [اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید