مشاهده مقالات نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها و رهیافت ها در پایگاه ثبت اطلاعات کنفرانسها و همایشهای کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه ، چالش ها و رهیافت ها  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه ، چالش ها و رهیافت ها  9 اردیبهشت ماه  1392 توسط آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد اهوازECDC2013  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا دراهواز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 31عنوان مقاله تخصصی شامل 40 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درنخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالشها و رهیافتها
 تبيين جايگاه كاوشگري در تدريس دروس علوم پايه
 بررسي نقش آموزشي معلم در عملكرد تحصيلي رياضي دانش آموزان سوم راهنمايي بر اساس چارچوب مطالعاتTIMSS
 بررسي علت افت تحصيلي
 بررسي مباني نظري مؤلفه هاي تفكرانتقادي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي
 نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 تحليل ناتوانايي هاي دانشجويان دختر در حل مسائل رياضي بر اساس مدل شونفلد
 مقايسه اضطراب رياضي، نگرش رياضي، و هوشچندگانه با عملكرد تحصيلي رياضي دانشجويان در دو دانشكده فنيمهندسي و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان رامهرمز
 بررسي آماري عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانشجويان آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد اهواز
 تصوير يك مسئله بررسي اهميت تجسم بر توانايي حل مسئله رياضي
 بررسي معيارهاي يك استاد توانمند ازديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي فسا در نيمسال اول 91-90
 بررسي رابطه بين ميزان آگاهي دانشجويان از فناوري اطلاعات وارتباطات ووضعيت تحصيلي در دانشگاه علوم پزشكي فسا
 بررسي چالش هاي آموزشي دروس علوم پايه دانشگاه هاي علوم پزشكي
 بررسي رابطه بين دو خصيصه شخصيتي پرخاشگري و اعتماد به نفس و تاثيرات آنها برعملكرد ورزشي دانش آموزان دختر ورزشكار رشته هاي گروهي و انفرادي مقطع متوسطه شهرستان انديمشك
 بررسي اثر بخشي مشاوره ي گروهي ابراز وجود در كاهشافسردگي و بهبود پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه شهر مشهد
 Evaluate the effectiveness of assertiveness group counseling in reducing the depression and improve academic achievement in Mashhad high school students
 كاربرد نظريه هاي يادگيري و تفكر در به سازي توليدات آموزشي
 بررسي و تعيين رابطهي بين الگوهاي تفكر و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد خوراسگان
 تبيين رابطه هوشمند سازي با جو خلاقانه و زير ساخت فناوري در مدارس
 تبيين رابطه خلاقيت و كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد رودان
 مقايسه اثر بخشي دو روش تدريس مثال به قاعده وقاعده به مثال بر يادگيري و يادآوري در درس رياضيات
 آموزشهاي الكترونيكي راهكار جديد آموزشي
 آموزش روش تدريس مبتني بر تفكرانتقادي و روش تدريس بارش مغزي روشي مفيد در پيشرفت تحصيلي
 بررسي رابطه بين سبكهاي يادگيري كلب و سبكهاي شناختي ويتكين و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي دروس زبان ، رياضي ، فيزيك و شيمي (علوم پايه)دانش آموزان پايه اول دبيرستان
 چالش هاي فرارو و رويكردهاي جديد روشهاي تدريس نوين
 بررسي رابطه ي بين تسلط بر چهار مهارت زبان خارجه و توانمندي هاي دانشجويان كارشناسي ارشد در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطاتICT)در دانشگاه آزاد اسلامي دزفول
 آسيب شناسي برنامه هاي درسي آموزش عالي در حوزه ي علوم انساني
 بررسي تاثير تفكرانتقادي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از منظر مباني فلسفي و روان شناختي تفكرانتقادي
 تفكر انتقادي براي دانش آموزان،رويكردي نوين در آموزش
 بررسي شيوه هاي گسترش نوانديشي و نوجويي در روشهاي تدريس علوم تجربي
 بررسي وضعيت موجود آموزشي علوم پايه از ديدگاه دانشجويان دانشكده پزشكي فسا
 ارائه رويكردي نوين جهت حضور در كلاس رياضي
 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید