کتاب «مدل‌بندی توپولوژیک ساختارهای نانو» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «مدل‌بندی توپولوژیک ساختارهای نانو»، به تالیف عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشان منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر علیرضا اشرفی اظهار کرد: توپولوژی شاخه‌ای از علم ریاضی است که مدل‌های هندسی را با توجه به طولشان مطالعه می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان با اشاره به این‌که این نخستین کتاب وی است که در خارج از کشور منتشر شده، افزود: این کتاب به زبان انگلیسی در 14 فصل و 561 صفحه در کشور آلمان به چاپ رسیده است.

از این عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشان، پنج کتاب نیز به فارسی به چاپ رسیده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید