پذیرش دانشجو در رشته‌های جدید کارشناسی در دانشگاه رازی کرمانشاه از مهر

رشته‌های جدید در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه راه‌اندازی می‌شود.http://www.callforpapers.ir/

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، بر اساس اعلام دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود رازی کرمانشاه، شورای آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی موافقت کرد.

شایان ذکر است که این دانشگاه در در رشته‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی از مهر امسال دانشجو می‌پذیرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید