انتشار فراخوان درخواست دوره‌ کارشناسی ناپیوسته مدیریت خانواده

http://www.callforpapers.ir/فراخوان درخواست و نحوه اجرای دوره‌ علمی کاربردی حین کار (غیرحضوری) مدیریت خانواده در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال 1392 اعلام شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) فراخوان درخواست و نحوه اجرای دوره‌ علمی کاربردی حین کار (غیرحضوری) مدیریت خانواده در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهرماه سال 1392 منتشر شد.

باتوجه به اینکه برای نخستین بار، دانشگاه جامع در نظر دارد از مهرماه سال 1392 نسبت به پذیرش دانشجو در دوره علمی کاربردی حین کار (غیرحضوری) مدیریت خانواده در مقطع کارشناسی ناپیوسته اقدام کند، بنابراین کلیه موسسات آموزش عالی علمی کاربردی، مراکز آموزش علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی آزاد واجد شرایط می‌توانند تا روز دوشنبه هفتم مرداد ماه 92 مطابق دستورالعمل درخواست دوره مذکور و فرم‌های پیوست، نسبت به ارایه درخواست خود به واحد استانی ذیربط اقدام کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید