فراخوان اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

http://www.callforpapers.ir/اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، 19 تا 20 آذرماه 1392 توسط دانشگاه صنعتی شاهرود  برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از اصلی ترین موضوعات کنفرانس می توان به چهار محور اکتشاف مواد معدنی، اکتشاف مواد هیدروکربوری، اکتشاف آب و اکتشاف منابع زمین گرمایی اشاره کرد.

از کلیه صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه اصل مقالات ارزشمند خود حداکثر تا 30  مهر ماه با توجه به محورهای ذیل اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این کنفرانس به پایگاه اطلاع رسانی آن مراجعه نمایند.

محورهای این کنفرانس  بدین شرح می باشد:

اکتشاف مواد معدنی

 • زمین شناسی و پی جویی (پتانسیل یابی) مواد معدنی

 • اکتشافات ژئوشیمیایی مواد معدنی

 • اکتشافات ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) مواد معدنی

 • روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد معدنی

 • روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی

               – روش های دورسنجی در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی

               – اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی

               – سایر روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی

 • روش ها و انواع حفاری های اکتشافی در مواد معدنی

 • تخمین و ارزیابی ذخایر مواد معدنی به روش های مختلف (کلاسیک و زمین آمار)

 • و…

اکتشاف مواد هیدروکربوری

 • زمین شناسی نفت

 • پتانسیل یابی مواد هیدروکربوری

 • اکتشافات هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوشیمی آلی

 • اکتشافات مقدماتی و تفصیلی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی)

 • بررسی های آزمایشگاهی و آنالیز مغزه ها به منظور اکتشاف مواد هیدروکربوری

 • روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد هیدروکربوری

 • و…

اکتشاف آب

 • بررسی های زمین شناسی و دورسنجی به منظور تعیین پتانسیل های آب

 • ارتباط بین آب های زیرزمینی و منابع آب سطحی

 • هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی آب های زیرزمینی

 • بررسی ویژگی های کیفی و کمی آب های زیرزمینی

 • روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی

 • روش های چاه پیمایی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی

 • و…

اکتشاف منابع زمین گرمایی

 • بررسی های زمین شناسی و دورسنجی منابع زمین گرمایی

 • بررسی های ژئوشیمی وهیدروژئوشیمی منابع زمین گرمایی

 • بررسی ویژگی های کیفی و کمی چشمه های آب گرم

 • روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی

 • روش های چاه پیمایی و اندازه گیری در چاه ها به منظور اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی

 • روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید