کارگاه «طرح مرکب مرکزی چرخش‌پذیر و کاربرد آن در طراحی پروژه‌های تحقیقاتی»

http://www.callforpapers.ir/گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی کارگاه «طرح مرکب مرکزی چرخش‌پذیر وکاربرد آن در طراحی پروژه‌های تحقیقاتی» را برگزار کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر الناز میلانی، عضو هیات علمی این گروه، با بیان این مطلب افزود: طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌های آماری است که در بهینه سازی فرایندهایی بکار می‌رود که پاسخ موردنظر توسط تعدادی از متغیرها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و شمای گرافیکی مدل ریاضی سبب تعریف واژه متدولوژی رویه پاسخ شده است.

وی گفت: با کمک این طرح آماری، تعداد آزمایش‌ها کاهش یافته و کلیه ضرایب مدل رگرسیون درجه دوم و اثر متقابل فاکتورها، قابل برآورد هستند. در متدولوژی رویه پاسخ، برای هر متغیر وابسته مدلی تعریف می‌شود که آثار اصلی و متقابل فاکتورها را بر روی هر متغیر جداگانه بیان می‌کند.

وی عنوان کرد: با کمک نرم‌افزار Design Expert، تکنیک بهینه سازی عددی گزینش شده و فضای پاسخ با استفاده از مدل های ایجاد شده و به منظور یافتن بهترین شرایطی که اهداف بهینه سازی موردنظر را برآورده می‌کنند، جستجو می‌شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید