طرح پژوهشی «محاسبه منافع و بازگشت سرمایه حاصل از مطالعات اقیانوس‌شناسی» دفاع شد

http://www.callforpapers.ir/طرح پژوهشی محاسبه منافع و بازگشت سرمایه حاصل از مطالعه‎های اقیانوس‎شناسی در ایران در موسسه ملی اقیانوس‌شناسی دفاع شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر شیما مدنی عضو هیات علمی موسسه ملی اقیانوس‌شناسی در این باره گفت: منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در امر پژوهش یکی از خواسته‎های سیاست‎گذاران این حوزه بوده و با توجه به رواج این موضوع در کشورهای توسعه یافته و این‎که کلیه منافع و خدمات ارائه شده از تحقیق و پژوهش در کوتاه‎مدت قابل تبدیل به کالاهای بازاری نیست، محاسبه منافع و بازگشت سرمایه حاصل از مطالعه‎های اقیانوس‎شناسی باید برآورد شود.

وی افزود: موسسه ملی اقیانوس‎شناسی با توجه به محوریت مطالعه‎های اقیانوس‎شناسی در کشور، به تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف از جمله پایش، پردازش و پیش‌بینی متغیرهای اقیانوسی در رشته‌های علوم زیستی دریا، علوم غیرزیستی دریا و مهندسی دریا می‌پردازد.

مدنی با اشاره به این‎که در مطالعه فوق اقدام به برآورد منافع اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری در مطالعه‎های اقیانوسی برای اقتصاد ایران پرداخته شده است، تصریح کرد: با توجه به خدمات و تحقیقات اقیانوسی که در جامعه ارائه می‌شود منافع کل ارائه شده ناشی از مطالعه‎های اقیانوس‌شناختی به کل اقتصاد ایران به صورت سالیانه طیفی بین 12 میلیون دلار تا 14 میلیون دلار است که 72 هزار دلار از این منافع به صورت قطعی در هر سال کسب می‌شود.

وی اضافه کرد: 505 هزار دلار تا سه میلیون دلار از این منافع سالانه در صورت داشتن فروض بیشتر و با توسعه نتایج مطالعات قابل کسب است و 11 میلیون دلار نیز در صورت سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه پتانسیل‌های موجود قابل برداشت است.

وی بر این باور است که با در نظر گرفتن هزینه سالیانه صرف شده برای مطالعه‎های اقیانوس‌شناسی، نرخ فایده به هزینه این مطالعه‎ها معادل 6 تا 7 تعیین شده است که بیانگر بازدهی 7 برابری سرمایه‌گذاری در پژوهش و تحقیقات حوزه اقیانوس‌شناسی است. به عبارت دیگر با هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، ارزشی معادل 7 دلار به اقتصاد ملی کشور اضافه خواهد کرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید