طرح پیشنهادی دانشگاه بوعلی،قبولی در دوره ارشد و دکتری براساس نوع پایان نامه

http://www.callforpapers.ir/رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان از ارایه طرحی به وزارت علوم در راستای هدفمند کردن تحقیقات و چگونگی استفاده از پتانسیل 550هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی خبر داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر محمدعلی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح در راستای هدفمند کردن تحقیقات دانشجویی به وزارت علوم ارایه شده است و در صورت تایید به قانون تبدیل شده و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: براساس این طرح، در هر رشته باید با دو کد رشته دانشجو پذیرش شود به عنوان مثال در رشته شیمی آلی یک کد رشته دانشجو با پایان نامه کاربردی (ارشد و دکتری ) و یک کد رشته دانشجو با پایان نامه بنیادی یا کاربردی که به انتخاب استاد راهنما است، پذیرش شود.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان تصریح کرد: بنابراین دانشجویی که در پایان نامه با کد رشته کاربردی قبول می شود باید پایان نامه‌ای که قبول می کند در راستای نیاز جامعه بوده و کاربردی شود، مشکل ما این است که اکنون اکثر پایان نامه‌های دانشگاهی بنیادی تعریف می شود.

وی افزود: چرا که امتیارات برای ادامه تحصیل دربخش بنیادی بیشتر از بخش کاربری است و کسانی که در بخش کاربردی فعالیت می کنند چون این امتیازات را ندارند از ادامه تحصیل عقب می مانند.

زلفی گل تصریح کرد: اما با این طرح دانشجویانی که در بخش کاربردی پذیرش شده اند در مقطع دکتری هم در بخش کاربردی ادامه تحصیل داده و فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: بنابراین ما باید فقط و فقط برای هدفمند کردن تحقیقات از پتانسیل قانونی استفاده کنیم به عنوان مثال، قانونی که آیین نامه ارتقا را به گونه ای طراحی کند که بخشی از کارهای اساتید جنبه کاربردی داشته باشد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان افزود: قانون باید برای ما تعیین کند چه دانشجویانی در بخش بنیادی و چه دانشجویانی در بخش کاربردی فعالیت کنند و اینکه چه امتیازاتی به این افراد تعلق گیرد و یا اینکه وظیفه عضو هیات علمی در رابطه هدفمند کردن تحقیقات چیست در همه این موارد باید از پتانسیل قانون استفاده کنیم.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید