اعطاي مجوز ارزيابي و رتبه بندي مجموعه هاي حقيقي و حقوقي فعال در حوزه مديريت بحران هاي طبيعي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجوز ارزيابي و رتبه بندي مجموعه هاي حقيقي و حقوقي فعال در حوزه مديريت بحران هاي طبيعي را به پژوهشگاه شاخص پژوه واگذار نمود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) تدوين استانداردهاي مناسب براي ارزيابي سطوح بلوغ مديريت بحران هاي طبيعي و ارزيابي و رتبه بندي سازمان هاي متولي مديريت بحران، از جمله اهداف ايجاد اين نظام جامع است.
يادآوري مي گردد، پژوهشگاه شاخص پژوه به عنوان اولين پژوهشگاه خصوصي كشور، درراستاي تخصصي نمودن فعاليت هاي جاري و آتي خويش در حوزه مديريت بحران هاي طبيعي و توجه به فرهنگ پژوهش محوري، اين نظام ارزشيابي و رتبه بندي را تعريف و فعال نموده است.
اين پژوهشگاه در حال حاضر نيز مسئوليت رصد خانه علم و فناوري درحوزه مديريت بحران و صنعت ساختمان در كشور را، عهده دار است .

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید