تأثیر درآمد پدران بر جهش های زنتیکی فرزندان

نتایج تحقیقات جدید حاکی از آن است که سبک زندگی ناسالم پدران می تواند احتمال انتقال جهش های ژنتیکی را به نسل های بعدی افزایش دهد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) جهش های ژنتیکی ناشی از سبک زندگی پدر، می تواند به فرزندانش منتقل شود حتی اگر این جهش ها پیش از لقاح و باروری روی داده باشد.

این یافته ها همچنین نشان می دهد که این جهش ها در تمامی سلول های بدن فرزند وجود دارد. این به آن معناست که سبک زندگی پدر توانایی تاثیر بر DNA چندین نسل و نه تنها فرزند خودش را دارد.

دکتر راجر گادشاک مجری این تحقیقات از دانشگاه ماستریخت هلند بر روی دو گروه از خانواده ها کار کردند: گروه نخست مورد بررسی، درآمد سالانه پایینی داشتند در حالی که گروه دوم از درآمد سالانه بالایی برخوردار بودند.

محققان درآمد را به عنوان معیار انتخاب کردند چرا که در انتخاب سبک زندگی والدین موثر است.

به عنوان مثال پدران خانواده های کم درآمد اغلب بیش از پدران خانواده های پردرآمد سیگار می کشند. محققان با بررسی جهش های DNA در فرزندان دریافتند این جهش در خانواده های کم درآمد بیش از پردرآمدهاست.

این نتایج حاکی از آن است که شرایط زندگی والدین پیش از لقاح و باروری می تواند تاثیر مستقیمی بر سلامت فرزندان داشته باشد.

نتایج این تحقیقات درنشریه The FASEB منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید