«اصول بازاریابی در بخش سلامت» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «اصول بازاریابی در بخش سلامت»، تألیف پروفسور اریک برکویتز از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد تهران، ترجمه این کتاب کار مشترکی است از دکتر محمد عرب استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر احسان زارعی عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر رقیه خبیری عضو هیات علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت و دکتر بهروز پورآقا، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز که توسط مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران منتشر شده است.

این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. بخش اول «فرایند بازاریابی» درباره ماهیت بازاریابی، ماهیت استراتژی بازاریابی و محیطی است که فعالیت‌های بازاریابی در آن انجام می‌شود. بخش دوم کتاب بر «شناخت مشتری» متمرکز است. در دنیای حال حاضر مراقبت‌های بهداشتی درمانی، مشتری ممکن است یک بیمار باشد یا یک سازمان مثل یک شرکت که برای کارکنانش مراقبت‌های بهداشتی درمانی را خریداری می‌کند یا یک شرکت بیمه که در حال تصمیم‌گیری برای عقد قرارداد جهت خرید مراقبت‌هاست. بخش سوم و پایانی کتاب درباره «آمیزه بازاریابی» است. چهار P محصول، قیمت، مکان و ترویج، اساس استراتژی و برنامه‌های بازاریابی برای همه سازمان‌هاست.

این کتاب در 540 صفحه و شمارگان 1000 نسخه، با قیمت 19000 تومان، از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 02166490740 تماس بگیرند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید