فراخوان اولين همايش ملي نفت و گاز ايران

http://www.callforpapers.ir/اولين همايش ملي نفت و گاز ايران، 17 مهرماه 1392 در حوزه مهندسي محيط زيست توسط دانشگاه شهيد باهنر كرمان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در کرمان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این همایش با اهداف – فراهم ساختن بستري مناسب براي ارائه جديدترين دستاوردهاي -علمي و عملياتي در صنعت نف– شناخت نيازها و قابليت هاي صنايع نفت و گاز– ايجاد بستر مناسب براي ارتباط سازنده صنعت و دانشگاه– همفكري و كوشش براي ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در رشته هاي مرتبط با نفت ،گازو پتروشيمي و در محورهای زیر برگزار خواهد شد:

محورهاي همايش:

مهندسي مخزن
– مدلسازي مخازن
– مديريت و صيانت از مخازن
– استراتژيهاي جديد ازدياد برداشت
– روشها و تكنيكهاي جديد مدلسازي مخزن
– شبيه سازي موردي مخازن ايراني
– كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي مخزن
– مخزن غير قابل برداشت
– بهينه سازي و شناسايي مخازن
– بررسي رفتار سيالات مخزن
– كاربرد نانوفناوري دربهبود خواص سيالات و سنگهاي مخزن
– كاربرد نانو فناوري در افزايش ضريب برداشت از مخازن
– و ساير موضوعات مرتبط
 
مهندسي حفاري
– تعمير و تكميل چاه
– حفاري انحرافي
– سيالات تكميل و سيالات حفاري
– سيمانكاري
– تجهيزات و دكل حفاري
– فناوري‌هاي نوين درحفاري ، تعمير وتكميل چاه
– مشكلات حفاري
– بررسي روشهاي مختلف حفاري در آبهاي عميق
– چگونگي مقابله با زونهاي پر فشار در عمليات حفاري
– پايداري مكانيكي ديواره چاه در حفاري هاي انحرافي و افقي
– كاربردهاي حفاري ليزر
– كاربرد فناوري نانو در حفاري
– و ساير موضوعات مرتبط

مهندسي بهره برداري
– بررسي تكنيك هاي جديد چاه پيمايي
– روش هاي جلوگيري از آبي شدن و گازي شدن چاهها
– انگيزش چاه و روش هاي آن
– روشهاي ساخت تجهيزات مورد استفاده در بهره برداري از منابع نفتي
– هيدراتهايگازي ، روشهاي جلوگيري و رفع آنها
– كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي بهره برداري
– مطالعات آزمايشگاهي پيرامون رسوب آسفالتين و وكس
– چالش هاي بخش بهره برداري و توليد
– كاربرد نانو ذرات و نانو كامپوزيتها در بهره برداري
– فرازآوري مصنوعي
– بهينه سازي بهره برداري
– و ساير موضوعات مرتبط
 

مهندسي اكتشاف و زمين شناسي
– لرزه نگاري سه بعدي و چهار بعدي
– روشهاي نوين اكتشاف مخازن هيدروكربني
– روشهاوكاربردهاي سنجش ازدور و GIS
– مباحث چاه پيمايي
– استفاده اززمين شناسي نفت وزمين شناسي ساختماني درمخازن جهت مدلسازي مخزن
– تاثيرمكانيك سنگ مخزن درميزان فرونشيني حوزه هيدروكربني
– نقش ژئوشيمي رسوبي دراكتشاف نفت
– اكتشاف ميادين دريايي
– و ساير موضوعات مرتبط

انتقال و ذخيره سازي
– ذخيره سازي نفت ومواد هيدروكربوري در مغارهاي سنگي
– ذخيره سازي گاز ومواد هيدروكربوري در مغارهاي نمكي
– مغارهاي ذخيره سازي با پوشش
– مغارهاي ذخيره سازي بدون پوشش
– پرده اب و طراحي و اجراي ان
– شناسايي و انتخاب سايت هاي ذخيره سازي
– تحليل، طراحي و اجراي مغارهاي سنگي
– تحليل، طراحي واجراي مغارهاي نمكي
– طراحي سيتم هاي پمپاژ در مغارها
– نوع سيالات ذخيره سازي و شرايط ذخيره سازي
– كاربرد روشهاي عددي در تحليل و طراحي مغارهاي ذخيره سازي
– طراحي چاه و لوله هاي جداري درمغارهاي نمكي
– پديده خزش و آزمون هاي آزمايشگاهي خزش نمك
– و ساير موضوعات مرتبط 

مهلت ارسال مقالات تا 15-5-92 و مهلت ثبت نام تا 30-7-92 می باشد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت اطلاع رسانی همایش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید