دسترسی به مجموعه مقالات نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی در بانک مقالات تخصصی کشور( سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی 26  اردیبهشت ماه 1392  توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 162 عنوان مقاله تخصصی شامل 1601  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده درنخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی

بررسي فرآيند GTL به عنوان يكي از روش هاي افزايش ارزش افزوده گاز طبيعي
شبيه سازي جريان الكتروليت در يك سل الكترو وينينگ مس به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير ميدان مغناطيسي بر كشش سطحي محلول هاي اسيدي و نفت خام
محاسبه زمان ماند ذرات كروي در خشك كن هاي دوار توسط روش اجزا محدود
انتخاب مدل هاي ترموديناميكي براي شبيه سازي فرايندهاي شيميايي
بررسي عددي جريان و توزيع غلظت درون كانال با المان استوانه اي به روش شبكه بولتزمن
Downstream Water Cooler, an Economical Choice over Destructive Burner: A Case Study of Shiraz Refinery
سنتز و تعيين مشخصات 2-هيدروكسي-5-نونيل استو فنون و استفاده از آن براي تهيه ماده افزودني در استخراج مس
سنتز ماده p-نونيل فنيل استات با سه روش مختلف
شيرين سازي گاز طبيعي به روش جذبي
بهينه سازي تصفيه و فراورش آبهاي ترش پالايشگاه
بررسي اثر خوردگي روي توليد گاز طبيعي
تاثيرعدم راه اندازي كمپرسور OFF GAS واحد تثبيت ميعانات گازي پالايشگاه پنجم پارس جنوبي
SYNTHESIZING AND COMPARING OF ETHYLENEDIAMINEDI (O-HYDROXY- PHENYLACETIC) ACID BY USE OF TWO NONFORMYLATION METHODS
بهينه سازي سنتز كربن فعال از پوست پسته به روش شيميايي در راكتور دوار با طراحي تاگوچي
مدلسازي و شبيه سازي واحد تبخير چند مرحله اي توسط شبكه عصبي مصنوعي با پارامترهاي بهينه
بررسي كاهش مصرف انرژي در واحد آروماتيك پتروشيمي نوري و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
بررسي تاثير شرايط عملياتي مختلف روي بسترهاي جاذب سطحي در واحد جداسازي هوا ي پتروشيمي فجر
شبيه سازي واحد تصفيه گاز پتروشيمي رازي با نرم افزار HYSYS
بررسي آزمايشگاهي سينتيك جذب پروپان و پروپيلن درN- متيل پيروليدون
شبيه‌سازي پيامد حوادث با استفاده از نرم‌افزار PHAST و بر اساس اصلِ انتخابِ Worst Case
بهينه سازي فرايند ساخت و پخت در لوله هاي كامپوزيتي مجتمع گاز پارس جنوبي
كاهش مصرف بخار در ريبويلر برج اتان زدايي پالايشگاه ايلام با استفاده از انتگراسيون حرارتي
تاثير ميزان هوادهي بر توليد پلي هيدروكسي آلكانوآت ها در لجن فعال
مقايسه عملكرد زئوليت 4A و جاذب CMS در فرايند توليد نيتروژن بوسيله جذب سطحي با تناوب فشار
تخمين تركيب درصد روغن‌هاي پايه با استفاده از خواص مخلوط آن‌ها به كمك شبكه عصبي
بررسي استفاده ازسيستم مه پاشي جهت افزايش راندمان نيروگاههاي گازي (Fogging)
حل عددي معادله ديناميك گاز با استفاده از تكنيك مش ديناميكي مرتبه‌ي دوم
مدل سازي حذف آلاينده هاي ذره اي توسط رسوب دهنده هاي الكترواستاتيك به كمك ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
مدل سازي شيرين سازي گاز طبيعي با استفاده از تماس دهنده غشايي و جاذب MEA: بررسي پارامترهاي راكتور
بررسي عملكرد غشاءهاي ماتريميدي با اتصالات عرضي در شيرين سازي گاز طبيعي
شبيه سازي تزريق گاز جهت بهبود بازيافت ميعانات در مخازن گازي- ميعاني و بررسي تاثيرات تزريق بر ميزان توليد ميعانات ، ويسكوزيته گاز مخزن ، درصد اشباع بحراني و نقطه شبنم
مقايسه و بررسي دو جاذب طبيعي سورگم و هسته ميوه رملك براي حذف رنگ اريتروزين از محيط هاي آبي
مشكلات هزينه در پروژه هاي پتروشيمي ايران
مدل سازي جذب گازهاي نيتروژن و متان برروي جاذب هاي با ساختار نانوحفره در فشارهاي بالا
PEBAX Membranes in Gas Separation: A Review
Phase Dispersion Sequence in a Fluid-Fluid Mass Transfer System
بررسي تأثير نانو ذره دي اكسيد تيتانيوم بر جذب گاز پروپان در حلال-N متيل پيروليدون NMP
بهينه سازي انرژي واحد تثبيت ميعانات پالايشگاه گاز ايلام با استفاده از انتگراسيون حرارتي
بررسي هيدروديناميك برج حبابكار با و بدون اجسام غوطه ور با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
مدل سازي وشبيه سازي فرآيند جذب سطحي با جاذبهاي كاتاليستي در بستر بوسيله برج هاي پتليوك
مدلسازي جذب‌سطحي گاز متان بر روي زئوليت 13X
مطالعه و بررسي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرمي ستون‌هاي مكانيكي همزن‌دار در فرايند استخراج مايع – مايع
مطالعه و بررسي مدل‌هاي رياضي انتقال جرمي ستون‌هاي مكانيكي همزن‌دار در فرايند استخراج مايع – مايع
بررسي تاثير نازل بر افزايش توليد مس خالص درون سلول الكتروليز به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
مطالعه و بررسي فرآيندهاي استخراج واكنش دار
مطالعه و بررسي هلدآپ و سرعت مشخصه در ستون هاي ضربه اي
مطالعه و بررسي طغيان و اندازه قطره در ستون هاي ضربه اي
پيش‌بيني شرايط تشكيل هيدرات‌هاي متان و اتان در حضور و عدم حضور اتيلن گلايكول به عنوان بازدارنده ترموديناميكي
مدلسازي تعادل بخار-مايع سيستم‌هاي پيچيده حاوي سيالات تجمعي به كمك معادله حالتPC-SAFT
مطالعه و شبيه سازي جريان دوفازي در لوله با انبساط ناگهاني
شبيه سازي پالايش گاز در محيط MATLABوكنترل دما ، غلظت و دبي گاز ترش و آمين
انتخاب چيدمان تقطير با مينيمم مصرف انرژي براي فرايند تقطير متانول
بررسي انتشار ناگهاني آمونياك از مخازن ذخيره و آناليز پيامد هاي احتمالي به هنگام نشتي و بحران
ارايه مدل تركيبي ارزيابي ريسك براي شركتهاي پالايشي گاز در ايران ازمنظر تكنولوژي، پيچيدگي فرايندو حوادث
بررسي رابطه شدت انرژي درشركت‏هاي پالايشي گاز در ايران از منظر تكنولوژي و ضريب پيچيدگي فرآيند
تجزيه و تحليل مسايل و داده هاي پيوسته با تلفيقي از شش سيگما و كنترل فرآيند هاي آماري
بهينه‌سازي عملكرد سلول‌هاي الكتروليز با استفاده از سيستم‌هاي كنترلي تركيبي پيش‌خور و پس‌خور- مطالعه پالايشگاه مس سرچشمه
بررسي حرارتي برج حبابكار با خنك كننده خارجي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
اثر سورفكتانت بر روي پايداري و توزيع اندازه قطرات امولسيون ميعانات گازي در آب
تاثير ماده امولسيون زدا بر روي توزيع اندازه قطرات در محلول امولسيوني ميعانات گازي در آب
CFD Modeling of Polyethylene Fluidized Bed Reactor
مدلسازي ترموديناميكي مخلوط متانول- نرمال بوتان از 2/323 تا 2/443 كلوين با استفاده از معادلات حالت SRK و CPA
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين مدل غيرخطي براي سيستم برج تقطير
بهينه سازي احياكاتاليست راكتور تبديل در دماي پايين
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي فرآيند توليد همزمان متانول و الكتريسيته
Tuning of vapor-liquid equilibrium calculations of binary mixtures by using the different experimental data and application of genetic algorithm
Study of the effect of process conditions on the Methanol production
مطالعه تاثير پسماند (Residual Water) در محاسبه زمان شكست (Breakthrough Time) بستر در فرايند نم‌زدايي با غربال مولكولي
محاسبه فركانس وقوع خاموشي آني اضطراري راكتور تحقيقاتي تهران با در نظر گرفتن خطاهاي سخت افزاري و انساني
شبيه سازي برج تقطير BTX پتروشيمي بوعلي سيناي ماهشهرو ارائه مدل ترموديناميكي مناسب جهت ايجاد شرايط بهينه
تاثير آكنه هاي ساختاريافته بر افزايش راندمان برج هاي جداساز
بهينه سازي طراحي برج تقطير براي بهبود اطمينان پذيري در عمليات و تعمير و نگه داري
جداسازي غشايي دي اكسيد كربن از گازهاي حاصل از احتراق
ارزيابي ريسك فرآيندهاي نفتي- مطالعه موردي خطرپذيري نشت كاندنسيت در پالايشگاه اول مجتمع پارس جنوبي
بررسي تجربي افت فشار بستر سه فازي در برج جذب بستر متحرك با استفاده از طراحي آزمايش روش پاسخ سطح
ارزيابي و مقايسه ترموديناميكي و ترمو اكونوميكي واحد جداسازي گاز
تحليل مصارف برودتي شركت DMT (توليد مواد اوليه لياف مصنوعي) با هدف شناسايي پتانسيل هاي كاهش مصرف انرژي
سنتز و تعيين مشخصات ماده N,N’- اتيلن دي-2-(o-هيدروكسي بنزيل)گليسين با استفاده از گلي اگساليك اسيد
بررسي ازمايشگاهي قطر حباب در فرايند جوشش استخري به روي استوانه افقي مسي
بررسي آزمايشگاهي قطر حباب در فرايند جوشش استخري به روي استوانه افقي فولادي
شبيه سازي و ارائه روشي براي بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد LNG با سيكل C3MR
تحليل ريسك هاي برون سپاري خدمات گازرساني در شركت گاز استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تكنيك FMEA
بهينه سازي فرايند تبديل كاتاليستي در حالت احياء دوره اي براساس شرايط عملياتي پالايشگاه كرمانشاه
Guidelines for Conceptual Design Of Gas Treating Plants
بررسي پارامتر‌هاي موثر در حذف گوگرد از زغالسنگ توسط فلوتاسيون
سنتز نانو زئوليت بتا اصلاح شده توسط اتانول آمين و اتيلن دي آمين بمنظور جذب كادميم درفرآيند هاي تصفيه پساب
شبيه سازي و مقايسه راكتورهاي افقي سنتز آمونياك
بررسي تاثير عصاره خارخاسك بر كريستال هاي كلسيم اگزالات
شبيه سازي پليمريزاسيون اتيلن در راكتورهاي فاز گازي سري بستر سيال
بررسي آزمايشگاهي تاثير افزودن فلزات به كاتاليست Ni/Al2O3 در فرآيند ريفرمينگ متان جهت افزايش طول عمرآن
حذف بيولوژيكي لجن نفتي سنگين در خاك با استفاده از باكتري، بررس عملكرد Enterobacter cloacea (ERCPPI-1)
شبيه سازي برج تقطير واكنشي براي توليد متيل استات از متانول و استيك اسيد در فرآيند استريفيكاسيون
مدلسازي واكنش هيدروژناسيون پروپيلن در يك راكتور بستر چكان دردوحالت استفاده از كاتاليستهاي معمولي و كاتاليستهاي ساختار منتظم
بررسي مدل هاي آشفتگي در ديناميك سيالات محاسباتي جهت مدل سازي نشت گازهاي قابل انفجار سبكتر از هوا
تعيين معيارهاي طراحي فرآيند در خطوط لوله‌ي GRP
اثر مواد فعال سطحي بر قطر حباب در جوشش آب خالص
مطالعه آزمايشگاهي اثرجنس و خواص ترمو فيزيكي سطح هيتر در فرايند جوشش استخري
بررسي تاثير تركيب مواد شيميايي در افزايش كارايي سلول‌هاي فلوتاسيون زغالسنگ
بررسي آزمايشگاهي نقاط مولد حباب در فرايند جوشش استخري آب خالص به روي استوانه افقي ازجنس مس
كاهش ميزان فلرينگ غيرعادي با استفاده از سيستم‌هاي حفاظتي با قابليت اطمينان بالا
ارائه مدل تجربي ضريب انتقال حرارت جوشش آب خالص
مروري بر كاربرد سيالات فوق بحراني در جداسازي محصولات فرايندهاي زيستي
بررسي مدل‌هاي ارائه شده در فرآيند رانش گاز محلول در مخازن نفت سنگين
بررسي عوامل موثر بر تغيير شكل كريستال آمونيوم پركلرات
مطالعه آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جابجايي نانوسيال آب- اكسيد گرافن در لوله افقي حاوي نوار مارپيچ
نانوسيال اكسيد گرافن بر پايه آب محيطي مناسب جهت بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت و ضريب اصطكاك در لوله هاي مدور
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر كاهش ميان بار و ناخالصي از كريستال هاي آمونيوم پركلرات
مدلسازي فرايند اكسيداسيون جزئي متان در راكتور پلاسما گلايدينگ براي توليد گاز سنتز
مروري بر حوادث آتش سوزي دو سال اخير صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي ايران
بررسي برجهاي تقطير با ديواره مياني
مقايسه دو مدل Kent Eisenberg Modified و Deshmukh Mather در جذب گاز CO2
شيرين سازي گازها با استفاده از واكنش هاي آمين و تأثيرات پارامترهاي مختلف در اين فرايند
ملاحظات فني و طراحي گاناپاتي مبدل بازيافت حرارت در واحد بازيافت گوگرد
بررسي فرآيند جداسازي دي اكسيد كربن هوا با استفاده از آلكانول آمين ها
بررسي آزمايشگاهي فركانس حباب در فرايند جوشش استخري به روي استوانه افقي
بررسي آزمايشگاهي تاثير جنس برفركانس حباب در فرايند جوشش استخري به روي استوانه افقي
مدل سازي رآكتور توليد پلي متيل متاكريلات به صورت ناپيوسته همراه با سيستم كنترلي بهبود يافته
بررسي تكنيكهاي بازيافت انرژي حرارتي در بويلرهاي صنعتي
بررسي بازيافت تلفات بخارات بنزين در ايستگاه هاي سوخت گيري در كشور
بازيافت تلفات بخارات بنزين در ايستگاه هاي سوخت گيري شهر تهران
بكارگيري تكنولوژي غشاء در فرايند نفتا ريفرمينگ با بسترمتحرك و بهينه سازي شرايط آن براي افزايش ميزان آروماتيك و هيدروژن توليدي در اين فرايند
بكارگيري تكنولوژي كوپلينگ حرارتي دو واكنش گرماگير و گرمازا در فرآيند نفتا ريفرمينگ با بسترمتحرك و بهينه سازي شرايط آن براي افزايش ميزان محصولات آروماتيكي
بهينه سازي پارامترهاي تابع پتانسيل لنارد جونز و ارائه مدلي جديد بر پايه مدل لنارد جونز
بررسي مدلهاي ارائه شده راكتور كاتاليستي توليد اسيد سولفوريك
شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي فازهاي 4و5 منطقه گازي عسلويه
بررسي آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جوشش آب خالص بر روي استوانه استيل افقي
مدلسازي سنتزمستقيم دي متيل اتر(DME)در راكتورهاي ميكروكانال
بررسي آزمايشگاهي ديناميك حباب در محلول الكتروليت نمك طعام
افزايش شار و تقويت انتخاب پذيري با استفاده از دو لايه غشاي زئوليتي مختلف در سمت خوراك و محصول
ملاحظات فني و اقتصادي واحد زباله سوز در پلنت صنعتي بازيافت گوگرد
شبيه سازي مدار آسياكني با استفاده از نرم افزار METSIM
مدلسازي حذف بيولوژيكي نيتروژن از فاضلاب به روش راكتورهاي ناپيوسته متوالي
بررسي اثر نوع افزودني كاتاليست و تغيير شرايط عملياتي بر افزايش توليد پروپيلن از طريق FCC
حذف تركيبات كمپلكس مس در فرايند خالص سازي گاز سنتز در واحد آمونياك -1 مجتمع پتروشيمي شيراز
بررسي آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت جوشش محلول دو جزئي آب و اتانول
مزايا و معايب آكنه هاي منظم و جايگزيني آنها به جاي سيني در برجهاي مورد استفاده در فرايندهاي جداسازي
بهبود راندمان با استفاده از سيستم كنترل دور موتور براي دمنده هاي ديگ هاي بخار
پايش وضعيت عايقكاري خطوط توزيع بخار با استفاده از فناوري ترموگرافي
بررسي كاربرد گرافن در حذف تركيات مختلف از محلول آبي
جداسازي سرب توسط جاذب هاي ارزان قيمت مختلفاز محلول هاي آبي
جداسازي فلزات سنگين از محلول هاي آبي با استفاده از جاذبهاي مختلف
بررسي اكسرژي در خشك كن هاي مداوم با در نظر گرفتن اتلاف حرارتي
بررسي اثر كاتاليست هاي دو جزئي و سه جزئي بر واكنش زوج شدن اكسايشي متان
بررسي و امكانسنجي جايگزيني محلول متيل دي اتانول آمين (MDEA ) با محلول دي اتانول آمين (DEA ) در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه بندرعباس
بررسي ميزان جداسازي خرده كاتاليست در بخش احياء كاتاليست واحدهاي پلاتفرمينگ نفتاي سنگين
اثر سديم هگزامتافسفات بر خوردگي فولاد كربني در آب برج‌هاي خنك كننده و بررسي اثر هم افزايي يون‌ روي
بررسي اثر ‌1-هيدروكسي‌اتيليدن1.1-دي‌فسفونيك‌اسيد بررفتار خوردگي كربن‌استيل در آب برج‌خنك‌كن و بررسي اثر هم‌افزايي يون‌روي برآن
بررسي تاثير HEDP و AMP بر بازدارندگي سديم نيتريت روي خوردگي كربن استيل در آب گردشي
شبيه سازي عددي برج هاي خنك كن خشك نيروگاه حرارتي سهند
شبيه سازي متانول ريفرمينگ و بهينه سازي واحد با در نظر گرفتن كمترين مصرف انرژي در پتروشيمي زاگرس
فرآيند نمك زدايي نفت خام و اثر آن بر خوردگي بالاسري برج تقطير (مطالعه موردي)
استفاده از فرآيند اكسيداسيون پيشرفته ازناسيون جهت كاهش لجن بيولوژيكي تصفيه خانه پالايشگاه بندرعباس
بررسي تجربي و توسعه مدل تحليلي براي تعيين مشخصه‏هاي چتر پاشش فاز مايع در بستر سيال سه فازي
تزريق و بازگرداني مجدد گاز در مخازن گاز ميعاني
ارزيابي آزمون بين آزمايشگاهي اندازه گيري سولفات در آب با روش ANOVA
تخمين عدم قطعيت آزمون اندازه گيري سديم آب به روش فليم فوتومتري
بررسي ميزان جذب تركيب فنانترن از محيط زيست توسط GC-FID
بررسي آزمايشگاهي به منظور تشخيص و ممانعت از فرآيندهاي ناپايداري سازند شيلي
مطالعه تئوري و تجربي خشك شدن سيب زميني در خشك كن بستر سيالي همراه با ذرات بي اثر در حضور تشعشع مادون قرمز
امكان سنجي استفاده از افزاينده نوين به صورت عامل كنترل آب از دست دادگي در سيال حفاري پايه آبي
بررسي خشك شدن هويج در خشك كن بستر سيالي حاوي ذرات بي اثر به عنوان حامل هاي انرژي

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید