انتشار نخستین شماره پژوهشنامه کاشان

http://www.callforpapers.ir/نخستین شماره «پژوهشنامه کاشان»، مجله تخصصی مرکز پژوهشی کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، دکتر محسن قاسم پور، سردبیر این مجله گفت: پژوهشنامه کاشان (کاشان شناخت سابق) براساس موافقت کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نشریه جدید مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان منتشر می‌شود.

وی افزود: پیش از این، مرکز مذکور با انتشار هشت شماره با عنوان کاشان شناخت، سلسله مقالاتی را در حوزه‌های مختلف فرهنگی اعم از تاریخ، جغرافیای کاشان، معرفی مشاهیر و اعلام این خطه دیرپا و بلند آوازه با رویکرد تاریخی به چاپ رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ و فرهنگ کاشان عنوانی کلی است که شاخه‌های گوناگونی در بررسی‌های پژوهشی و علمی به خود اختصاص می‌دهد، لذا نویسندگان فرهیخته و ارباب قلم می‌توانند با محوریت شاخصه یادشده از این پس مقالات علمی و پژوهشی خود را به دفتر نشریه ارسال کنند.

قاسم‌پور تصریح کرد: در این نشریه هفت مقاله علمی با موضوع‌های مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سیاسی باباافضل و آرای سیاسی ابونصر فارابی، آثار، اسناد و کتیبه‌های تاریخی برزک، بررسی وامگیری‌های قرآنی در رباعیات باباافضل کاشانی، شعربافی در کاشان، اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانی، رنگ و رنگرزی در فرش کاشان و روش شناسی تفسیر آیت‌الله نجفی با مروری بر زندگی و آثار او در 165 صفحه منتشر شده است.

دکتر رضا شجری، مدیر مسؤول نشریه و حسین عبداللهی مدیر اجرایی این نشریه علمی است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید