کتاب «کتابخانه‌های دیجیتال: یکپارچه‌سازی محتوا و سیستم‌ها» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «کتابخانه‌های دیجیتال: یکپارچه‌سازی محتوا و سیستم‌ها» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات و نشر چاپار منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) نویسنده این کتاب مارک دال، کایل بانرجی و مایکل اسپالتی بوده که توسط مهدی علیپور حافظی، یعقوب نوروزی و حمیدرضا رادفر ترجمه شده است.

این کتاب تنها اثر به زبان فارسی است که به بحث یکپارچه‌سازی در کتابخانه‌های دیجیتال پرداخته و موضوع مطرح در آن یکی از مهمترین دغدغه‌های کتابخانه‌های دیجیتال در کشور است.

کتاب کتابخانه‌های دیجیتال در 322 صفحه، 1200 نسخه توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نشر چاپار به چاپ رسیده است.

این کتاب در 10 فصل مجزا به موضوع یکپارچه‌سازی در کتابخانه‌های دیجیتال پرداخته است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید