سیزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران برگزار می‌شود

http://www.callforpapers.ir/سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی دانشمندان، محققان، کارآفرینان، کارشناسان صنعتی و دانشجویان و به منظور ارائه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی و تبادل نظر علمی و فنی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کنفرانس علمی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و انجمن سیستمهای فازی ایران و سازمان هاي مرتبط از جمله پژوهشگاه فضاي مجازي پنجم تا هفتم شهریورماه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس شامل منطق و ریاضیات فازی، آمار و احتمال در محیط فازی، سیستمهای فازی در مهندسی، سیستمها و مجموعه های فازی، سیستمهای فازی در مدیریت و تحقیق در عملیات و هوش مصنوعی خواهد بود و کمیته برگزاری کنفرانس از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان صنعتی در زمینه سیستم های فازی و گرایش های مرتبط با آن دعوت کرده تا آخرین مقالات از جدیدترین یافته های علمی خود را از طریق پورتال کنفرانس و مطابق تاریخهای اعلام شده به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

مقالات انگلیسی ارائه شده در این کنفرانس در سایت IEEE Explore و مقالات فارسی در سایت Irandoc نمایه خواهد شد؛ مقالات منتخب نیز در مجلات معتبری چون مجله سیستمهای فازی ایران (ISI)، مجله الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجله مدلسازی، شناسایی، شبیه سازی و کنترل دانشگاه امیر کبیر و مجله کامپیوتر و رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین چاپ خواهند شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید