فراخوان مشمولان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها

مشمولان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای سپری‌کردن دوره آموزش رزم مقدماتی فراخوان شدند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، سازمان وظیفه‌عمومی ناجا کلیه مشمولان عضو هئیت علمی، که در سال‌های 91 و92 از طریق دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور نسبت به سپردن تعهد اقدام کرده‌اند خواست، در اول تیرماه به دوره آموزشی نظامی اعزام شوند.

این مشمولان باید با در دست‌داشتن برگه واکسیناسیون و برگه معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای‌مسلح که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا برای آنان صادر شده است، راس ساعت 7 صبح روز شنبه اول تیرماه به آموزشگاه شهید مدرس واقع در تهران، کیلومتر 25 اتوبان تهران- کرج، جنب پارک جهان‌نما مراجعه کنند.

بر این اساس برای این قبیل از مشمولان پس از اتمام مدت تعهد، کارت پایان‌خدمت صادر می‌شود. بنابراین ضرورت دارد تا به همین منظور دوره آموزشی را طی کنند.

براساس اعلام سازمان وظیفه‌عمومی ناجا، عدم حضور این افراد در تاریخ تعیین شده به منزله غیبت محسوب شده و نسبت به لغو تعهد آنان اقدام می‌شود.

این افراد، پس از سپری کردن این دوره در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور بکارگیری خواهند شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید