کتاب «جامعه‌پذیری دینی در ایران» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/با همکاری پژوهشکده باقر العلوم (ع) کتاب «جامعه‌پذیری دینی در ایران» منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کتاب دستاورد یکی از اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ است که توسط محمدشریف حیدری با نظارت علمی محمدحسین پوریانی و ارزیابی دکتر قاسم زائری انجام شده و به طور مشترک با پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شده است.

کتاب «جامعه‌پذیری دینی در ایران» سعی می‌کند که متناسب با امکانات و ظرفیت‌های نهفته در درون جامعه معاصر ایران، الگوها، منابع، راهکارها و شیوه‌های مختلف دین‌پذیری را با نگاهی به آموزه‌های دین مقدس اسلام در این باره، مورد بررسی قرار دهد. غایات نهفته در این کتاب چیزی جز بهبود و ارتقای سطح‌ دین‌داری در جامعه نیست که از طریق طرح امکان‌ها و گزینه‌های محتمل در مسیر دین‌پذیری جامعه ممکن می‌گردد. این کتاب مسلماً همه ابعاد مسئله را به‌صورت تام نمی‌پوشاند، اما متناسب با امکانات موجود، سعی می‌کند برای فراهم‌آوری روش‌ها و الگوهای دین‌پذیری، چیزی را که در توان دارد فروگذار ننماید.

این کتاب در 6 فصل و 232 صفحه تدوین شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید