نمایه سازی مقالات کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در پایگاه سیویلیکا

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری26 بهمن ماه 1391  توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس 217 عنوان مقاله تخصصی شامل 3194  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده درکنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

بررسي تاثير ويژگي هاي فردي بر انتخاب روش خاي بودجه بندي سرمايه اي توسط مديران مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
روش هاي هزينه يابي مبتني بر فعاليت (ABC):مفاهيم،پيشرفت ها،و كاربردها
گزارشگري مالي مبناي تصميم گيري
بررسي عوامل تاثير گذار بر مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر عملكرد شركتهاي تعاوني در بخش اقتصاد روستايي و كشاورزي (مطالعه موردي شركتهاي تعاوني روستايي زنان استان خوزستان)
تاثير كنترلهاي داخلي در مسئوليت پاسخگويي مديران بخش عمومي
طراحي سيستم اطلاعات مديريت فرايندهاي تحقق محصول و بررسي اثر بخشي آن در شركت گاز استان كرمانشاه(با تاكيد بر توليد اطلاعات به موقع)
ظرفيت بلا استفاده:از محاسبات جان كلارك تا سيستم مبتني بر فعاليت
بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي و كارآيي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گيري و تعيين هويت دارايي ها و موجودهاي سرمايه فكري
A comparative study of bankruptcy prediction models of Fulmer and Toffler in firms accepted in Tehran Stock Exchange
بررسي مسائل مربوط به حقيقت و اخلاقيات در حسابداري مدرن
بررسي رابطه اهرم مالي بر عملكرد اقتصادي شركت
اولويت بندي عناصر بسته بندي موثر بر افزايش صادرات محصولات گلخانه اي از نظر واردكنندگان كشور روسيه
حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي با تاكيد بر كنوانسيون ايكسيد
مطالعه موردي ارزيابي كيفيت سود:(صنعت محصولات شيميايي و صنعت خودرو و ساخت قطعات)
حسابداري سرمايه هاي فكري
بررسي ميزان پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مردم
بررسي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگري ساليانه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1388_1385
بررسي انگيزه هاي مديران شركتهاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مديريت سود
بررسي رابطه بين سود هر سهم با پيش بيني سودهاي آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري سبز
بررسي رابطه مالكيت خصوصي و هزينه نمايندگي در بازار سرمايه ي ايران
بررسي رابطه مالكيت شركتي و هزينه نمايندگي در بازار سرمايه ي ايران
راهكارهاي افزايش مشاركت مردم در بازار سرمايه كشور_مطالعه موردي:بورس اوراق بهادار منطقه اي شهرستان يزد
بررسي تاثير پيش نيازهاي تجارت الكترونيك بر عملكرد شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر زنجيره تامين سازمان
تاثير ماليات الكترونيك بر درآمد مالياتي دولت (ايران)
نمايي از فرآيند مديريت دانش:چرايي انجام و پياده سازي آن
تبيين كاركرد معيارهاي سنتي سود حسابداري (ROA،ROE) در پيش بيني معيارهاي مبتني بر ارزش (CVA،SVA،REVA)
عملكرد حسابداري مديريت در تصميم گيري هاي ارزشمند مديريتي
بررسي تاثير عوامل كلان اقتصادي و سياسي بر توسعه بازارهاي مالي
بررسي اثر نوسانات ارزي اخير بر بازده شاخص صنعت بانكها و موسسات اعتباري
عرضه هاي عمومي اوليه در دوران ركود اقتصادي
بررسي ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي امكان سنجي هزينه يابي بر مبناي هدف در شركت هاي خودرويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ساري
نقش بانكداري اسلامي در جلوگيري از تورم
مديريت توسعه پايدار
آزمون ريسك بازار
نقش توسعه مالي،بازارها و ساختارهاي مالي در رشد اقتصادي
جايگاه مشاركت بخش خصوصي و عمومي در سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
جهاد اقتصادي و افزايش بهره وري نيروي انساني
بررسي رابطه تعهد سازماني با استرس شغلي و توانمند سازي كاركنان دانشگاه اروميه
بررسي تاثير اهرم مالي بر سياست هاي تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه تطبيقي_تجربي رابطه هوش هيجاني در رضايت شغلي سازمانها
نگرشي بر نظام راهبري شركتي و نقش حسابداري در بهبود آن


راهكارها و عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
بررسي تاثير فناوري اطلاعات برفرآيند حسابرسي
بررسي اثر طول چرخه عملياتي بر پايداري اقلام تعهدي وقيمت گذاري اشتباه اقلام تعهدي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثرات عدم اطمينان هاي محيطي بر سود و ارزش شركت
نقش صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در توسعه اقتصاد و توليد ملي
جايگاه آموزش اخلاق حرفه اي حسابداري در ايران
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و توانمند سازي روانشناختي كاركنان(مطالعه موردي:ادارات آموزش و پرورش شهرستانهاي تنكابن و رامسر)
نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي و هوش مصنوعي در سيستم اطلاعات حسابداري
بررسي معاملات الكترونيكي و حسابرسي نوين در تجارت الكترونيك
بررسي تامين منابع مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر مسائل و مشكلات نمايندگي
تبيين رابطه بين نرخ تورم،ريسك سيستماتيك و اندازه شركت با نسبت قيمت به سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رضايت شغلي كاركنان گامي به سوي اثر بخشي رهبري سرمايه هاي انساني(مطالعه موردي:شركت گاز استان مازندران)
بررسي ارتباط ميان متغيرهاي مالي و سرمايه فكري در شركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه تهران
تاثير عدم تقارن در شناسايي به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر كاهش پايداري سود
كاربرد الگوريتم ژنتيك در پيش بيني ورشكستگي
استفاده از كارت امتيازي متوازن در سازمان هاي آموزشي
مراحل آموزش نيروي انساني
برآورد جريانات نقدي و هزينه تامين مالي پروژه هاي بين المللي در محيط اقتصاد جهاني به هم پيوسته
بررسي عوامل مختلف بر وفاداري مشتريان بانك سپه (مطالعه موردي در بانك سپه شعب تهران و يزد)
بررسي نقش فرهنگ سازماني در استقرار مديريت دانش
نقش سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در توسعه اقتصادي و ارتقاي سرمايه گذاري پايدار
بررسي زمينه هاي اجراي مديريت ارتباط با مشتري (CRM)در صنعت مصالح ساختماني (مطالعه موردي شهرستان جهرم)
جايگاه حسابداري بهاي تمام شده در سيستم اطلاعاتي حسابداري
بررسي تاثير غير مستقيم شاخص هاي واسطه گري مالي و عمق مالي بر ميزان رشد پس اندازها و سرمايه گذاري پايدار
شرايط اجراي مديريت دانش در سازمانها
آموزش اخلاق و ارزش ها در دوره حسابداري
بهبود روش مديريت ارزش كسب شده مورد مطالعاتي:پروژه هاي حفاري پارس جنوبي
بررسي وضعيت گزارشگري مالي اينترنتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جنگ نرم و عرصه هاي مختلف آن
بررسي نقش حسابداري مديريت در توسعه دستگاههاي اجرايي
بررسي تاثير تخصص مورد نياز حسابرسان در روند حسابرسي عملكرد(مطالعه موردي:ديوان محاسبات كشور)
امنيت سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري كامپيوتري:يك ديدگاه تئوريك
شناسايي،مديريت و اندازه گيري دارايي هاي دانشي
پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با استفاده از مدل غير خطي (شبكه عصبي چند لايه پيش خور) و مدل خطي در بورس اوراق بهادار تهران
كاربرد بازاريابي شبكه محور خدمات مالي در بهبود قابليت هاي حفظ مشتري
توانمندسازي منابع انساني در پرتو مديريت موثر دانش
رابطه خصوصي سازي و توسعه بازار مالي در بازار سرمايه ايران
بررسي محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي،سود باقيمانده،سود خالص و وجه نقد حاصل از عمليات در پيش بيني سود سهم سال آتي
بررسي ميزان ارتباط بين تداوم فعاليت واحد تجاري با هزينه سرمايه بدهي
بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نقد شوندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درآمدي بر اخلاق در حرفه حسابداري و حسابرسي
بررسي تاثير ميزان مالكيت نهادي و اندازه شركت بر رابطه بين اقلام تعهدي و سودآوري آتي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ي بين كيفيت حسابرسي و فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه يك مدل مفهومي براي كارآمدي مديريت دانش مشتري در يك سازمان مشتري مدار
مباحث اخلاقي در حسابداري و حسابرسي
بررسي ميزان خستگي عاطفي بين حسابداران زن و مرد اداره كل امور مالياتي استان ايلام
مطالعه نقش محافظ كاري حسابداري بر تصميمات سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير اندازه طول تجربه موسسه حسابرسي بر محافظ كاري(مشروط و نا مشروط) در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تطبيقي اثر نوسانات قيمت نفت بر شاخص بازار بورس در كشورهاي صادر كننده و وارد كننده نفت(مطالعه كشورهاي ايران و آلمان)
بيلبوردهاي تبليغاتي و عوامل تاثير گذار بر موفقيت آنها
بررسي تاثير عوامل فني و تكنولوژيكي بر استفاده از دستگاههاي پايانه فروش بانك صادرات شهرستان بندرعباس
اهميت و تاثير سرمايه فكري در دستيابي به مديريت دانش سازماني
طراحي مدل معادلات ساختاري اخلاق كاري و تاثير آن بر تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي:كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان شوشتر)
بررسي قابليت عمليات و استراتژي تنوع بين المللي بر عملكرد مالي شركت ها با استفاده از ديدگاه منابع محور
كنكاشي پيرامون ارتباط پويا بين معيارهاي نقد شوندگي و عملكرد شركت هاي گروه فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش بازاريابي داخلي در رضايت مندي و وفاداري مشتريان خارجي (مطالعه موردي:شركت هاي بيمه خصوصي)
بررسي رابطه پويا بين نرخ ارز و قيمت سهام در اقتصاد ايران
اهميت سيستم هاي اطلاعاتي در توسعه دانش و اقدامات مديريتي
كاربرد اطلاعات در سطوح محتلف مديريت
نقش و اهميت حسابداران قانوني در شناسايي تقلبات صورت هاي مالي
بررسي تاثير نقد شوندگي سهام بر دوره نگهداري سهام در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل روش هاي مختلف پوشش ريسك در بازار سرمايه كشور و ارائه روش هاي مناسب در چارچوب نظام اقتصاد اسلامي
پاسخگويي حرفه اي،توسعه اقتصادي(مطالعه موردي تقلب بزرگ)
تاثير شاخص قيمت مصرف كننده(تورم)بر حجم معاملات سهام شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير سرمايه گذاري پايدار بر رشد و شكوفايي اقتادي كشور
مقايسه نظري راهكارهاي ارزيابي عملكرد مالي با بكارگيري فنون تصميم گيري چند معياره
حسابداري مديريت محيط زيست
مديريت كيفيت جامع و ارتباط آن با مديريت روابط جامع
رتبه بندي ميزان بورس اوراق بهادار كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه منتخب با استفاده از تكنيك تركيبي POPSIS_AHP
حسابداري منابع انساني و نقش آن در تعيين ارزش منابع انساني
ابزارها و تكنيك هاي حسابداري مديريت استراتژيك
تكنولوژي،تجارت الكترونيك،معاملات آنلاين كارگزاريهاي بورس و بازار سرمايه
چالشهاي بكارگيري حسابداري مديريت در ايران و الويت بندي آنها با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي
بررسي رابطه بين عملكرد مالي و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بازده سهام هنگام عرضه اوليه در سالهاي 1381_83
تاثير سياست تقسيم سود بر نقدشوندگي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كاربردهاي منطق فازي و هوش مصنوعي در حسابداري،حسابرسي و مديريت مالي
بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوريهاي مديريت مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل پذيرش فناوري(TAM)
بررسي نقش اخلاق در حسابداري
ارائه پر تفوي مبتني بر شاخص هاي سودآوري و نقدينگي با روش DIA
ارائه مدلي مفهومي از عوامل مديريتي موثر بر ميزان آمادگي سازمان ها در بكارگيري فناوري RFID
اثر فشارهاي رواني و فرسودگي شغلي حسابرسان مستقل بر كيفيت گزارش هاي حسابرسي
قيمت گذاري انتقالي شركت هاي چند مليتي:بررسي روش هاي قيمت گذاري و ديدگاههاي مالياتي
بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني و مديريت بحران در سازمان هاي دولتي
بكارگيري الگوهاي تامين مالي با هدف افزايش توليد داخلي،از ديدگاه نرخ بهره
مطالعه تئوريكي خصوصي سازي
بررسي اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه مدل تجزيه و تحليل حجم،هزينه و سود براي شركت هاي توليدي چند محصولي در ساختار متغير توليد
رتبه بندي شركت هاي فعال بورس اوراق هادار تهران با استفاده از مدل Super Efficiency
مطالعه تئوريكي تجربي عوامل موثر برفرآيند كارآفريني مستقل (مطالعه موردي:صنايع دستي استان مازندران)
طراحي سيستم اطلاعات مديريت فرايندهاي تحقق محصول و بررسي اثر بخشي آن در شركت گاز استان كرمانشاه(با تاكيد بر توليد اطلاعات دقيق)
تمركز و نوع مالكيت نهادي بر عملكرد شركت با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
تاثير ويزگي هاي شركت بر ويژگي محافظه كاري سود
مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه و ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي كاربرد فناوري داده كاوي در رتبه بندي شركتهاي برتر بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي رابطه رفتار شهروندي سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان (مطالعه موردي:كارخانه بهپاك بهشهر)
بررسي تاثير حمايت مديريت ارشد بر عملكرد سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري(مورد مطالعه:شركت هاي صنعتي استان يزد)
بررسي بين هوش هيجاني و سبك رهبري تحول آفرين و اثر آن بر رضايت شغلي كاركنان
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك صادرات بر مبناي دو مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي ولوجيت و مقايسه آنها
بررسي تاثير ابعاد ساختار سازماني بر ابعاد مديريت دانش مطالعه موردي شركت ملي حفاري اهواز
بررسي تطبيقي حاشيه سود شركت ذوب آهن ايران و شركت ذوب آهن ادمير تركيه
چارچوب نظري جديد محصول انقلاب در الگوهاي حسابداري
پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان بانكي با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي
بررسي تاثير ريسك اطلاعاتي بر ريسك نقد شوندگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي پياده سازي و اجراي سيستم هاي پشتيبان از تصميم گيري در سازمانها
شناسايي عوامل موثر در اتخاذ با عدم اتخاذ روش هاي حسابداري مديريت زيست محيطي
انتخاب سبد بهينه سهام با استفاده از QLAP
بررسي ارتباط ريسك سيستماتيك با سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك
مديريت دانش به عنوان مهمترين عامل زمينه ساز ايجاد سازمان هاي ياد گيرنده
سازمان يادگيرنده زمينه ساز ايجاد توسعه و تحول سازماني
ماليات بر ارزش افزوده،لازمه توسعه اقتصاد
نا متقارن بودن اطلاعات و متغيرهاي حسابداري در يك تجزيه و تحليل تجربي براي حسابداري مديريت در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين بودجه،آموزش كارآفريني و سرمايه گذاري
رتبه بندي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
ريسك استراتژيك تقلب و استدلال استراتژيك:مدل سازي حسابرسي به عنوان بازي
بررسي آنتروپي صورتهاي مالي و اثر آن بر تغييرات سود در صنايع بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه معيارهاي نوين و سنتي جهت ارتقاء تصميم گيري سرمايه گذاران
تاثير ساختار مالكيت بر دارايي هاي نا مشهود
بررسي اثر متغيرهاي كلان بربازده صنايع بورس اوراق هادار تهران
بررسي جايگاه خصوصي سازي در صنايع استان مازندران
بررسي رابطه ميان بازارگرايي و ابعاد سرمايه فكري در شركت بيمه ايران
بررسي همزمان اثر محافظه كاري حسابداري،بازده سهام،اندازه شركت و ضريب سود هر سهم بر هزينه حقوق صاحبان سهام شركت ها
دور كاري:تحول سازماني يا انزواي حرفه اي
كارت ارزيابي متوازن و كاربرد آن به عنوان يك ابزار اندازه گيري عملكرد در بخش عمومي
بكارگيري تغييرات اقلام صورت سود و زيان در پيش بيني رشد سود آتي
تاثير ارتباط بين مديريت دانش و سيستم ارزيابي عملكرد
بررسي رابطه بين بازده سود نقدي و سياست تقسيم سود_مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران
NECESSITY OF APPLYING FINANCIAL ANALYSIS TECHNIQUES IN INVESTMENT DECISIONS
سرمايه فكري و روش هاي اندازه گيري آن
نگرشي بر اخلاق در حسابداري و حسابرسي
رابطه ي بين شاخص شركت هاي فعال بورسي در فرصت هاي سرمايه گذاري متفاوت،با نحوه انتخاب حسابرس از نظر كيفيت
تكنيك هاي داده كاوي در پيش بيني قيمت سهام بورس اوراق بهادار
بررسي تاثير اعتماد و ارتباطات در بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان
بودجه ريزي عملياتي ابزاري براي جهاد اقتصادي در بخش عمومي
مطالعه تطبيقي كارآفريني در روستاها
طراحي مدلي جامع در جهت شناسايي عوامل موثر بر رفتار خريد ناگهاني (برنامه ريزي شده) مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي
نقش هزينه يابي بر مبناي فعاليت و توسعه هاي مرتبط با آن در رفع نياز سازمان نوين
تاثير هموارسازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي
در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد
نقش دانش سرمايه فكري در ايجاد چارت مناسبي سازماني
بررسي ارتباط بين كيفيت اقشاء و تغييرات بازده سهام در شركت هاي سرمايه گذاري سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير بكارگيري تكنيك هاي مديريت عملكرد و سيستم پاداش بر بازده سهام شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي
اولويت بندي ابزارهاي مديريتي حسابداري مديريت از ديدگاه خبرگان دانشگاهي ايران
فلسفه سرمايه فكري در حسابداري و مهندسي مالي و مدلهاي كاربردي آن در بخشهاي گوناگون (صنايع خدمات)
تاثير نرخ تورم بر فاكتور SMB مطالعه موردي:بر بازدهي سهام بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
موانع استقرار شهرداري الكترونيك از ديدگاه پرسنل شهرداري ها مطالعه موردي شهرداري هاي غرب استان مازندران
بازارهاي مالي،با تاكيد بر رشد و توسعه اقتصادي،صنعتي و گسترش سرمايه گذاري و تامين سرمايه
تحليل اثر تورم بر نابرابري درآمد در اقتصاد ايران
بررسي مسائلي پيرامون فاصله ي ميان تئوري و عمل در حسابداري مديريت به مثابه شاخه اي از علوم اجتماعي
بررسي تجربي اصلاح ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آيا هيات مديره شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سياستهاي فرار مالياتي در شركتها اعمال مي نمايند؟
رابطه حسابرسي عملكرد صرفه اقتصادي در كاهش فساد اداري از طريق افزايش شفافيت،بهبود پاسخ گويي و ارتقاء اعتماد و درستي (مورد مطالعه دستگاههاي اجرايي اصفهان)
توسعه سرمايه فكري و آموزش و پرورش
اثر ساختار مالكيت بر ارزش افزوده
مقدمه اي بر كاربرد فنوري اطلاعات در تصميم گيري هاي حسابداري مديريت
نقش آموزش و رابطه سرمايه انساني با توسعه نظام تامين مالي
بررسي رابطه جريان وجه نقد عملياتي،فرصت هاي رشد،سودآوري و اندازه شركت با تصميمات سرمايه گذاري شركت ها(مطالعه موردي صنايع خودرو و ساخت قطعات،شيميايي و دارويي)
بررسي رابطه اهرم مالي و تصميمات سرمايه گذاري شركت ها و نقش فرصت هاي رشد در اين زمينه(مطالعه موردي:صنايع خودرو و ساخت قطعات ،شيميايي و دارويي)
نقش ديوان محاسبات در افزايش توليد ملي و ارتقاء بهره وري با اجراي حسابرسي عملكرد و سيستم نظارت يكپارچه الكترونيكي
بررسي عوامل موثر و شناسايي موانع تمكين مالياتي
استفاده از تئوري اختيار واقعي براي تصميم گيري جهت سرمايه گذاران در پروژه هاي معدني با توجه به تغييرات قيمت،مطالعه موردي معدن مس سونگون
اندازه گيري سرمايه فكري،گنجي پنهان در صورتهاي مالي
رابطه تمركز مالكيت،عملكرد مالي و سياست تقسيم سود در بازار سرمايه ايران
مدل ارزش گذاري براي توضيح رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد در بازار سرمايه ايران
اخلاق در حسابداري مديريت
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهرستان گرگان
مطالعه رابطه مولفه هاي عدالت سازماني با تعهد و وفاداري كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شيراز
استفاده از سيستم اطلاعاتي تلفيقيABC (هزينه يابي بر مبناي فعاليت)و EVA (ارزش افزوده اقتصادي) براي مديريت پروژه
راهكارهاي افزايش خلاقيت كاركنان با تاكيد بر سبكهاي رهبري

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید